Αρχική
 
 
Μαθήματα ανά εξάμηνο
 
(Κάντε κλικ στους τίτλους των μαθημάτων, καθώς και στα ονόματα των Διδασκόντων για να δείτε αναλυτικές πληροφορίες)

Εξάμηνο: 1ο
Κωδ. Τίτλος Μαθήματος Εξ. Διδάσκων Υποχρεωτικό
Επιλογής
Πλ.Ι ΒιοΠλ. Πλ.Ι ΒιοΠλ.
ΥΠ 1 Βιολογία - Φυσιολογία 1ο Αναστασιάδου (ΙΙΒΕΑΑ)
Ξάνθου (ΙΙΒΕΑΑ)
X X    
ΥΠ 2 Αναγνώριση Προτύπων 1ο Περαντώνης (Δημόκριτος) X X    
ΥΠ I3 Συστήματα Ιατρικής Απεικόνισης 1ο Κανδαράκης (ΤΕΙ-Α) X      
ΥΠ I4 Προχωρημένα Θέματα Επεξεργασίας Σήματος 1ο Καραμπογιάς (ΕΚΠΑ) X      
ΥΠ I5 Μηχανική Μάθηση 1ο Θεοδωρίδης (ΕΚΠΑ) X     X
ΥΠ Β3 Αλγόριθμοι στη Μοριακή Βιολογία 1ο Χατζηγεωργίου (Φλέμινγκ)   X    
ΥΠ Β4 Εισαγωγή στη Βιοτεχνολογία 1ο Βλάχου (ΙΙΒΕΑΑ)
Τσάγκαρης (ΙΙΒΕΑΑ)
  X    
ΥΠ Β5 Εισαγωγή στη Βιοπληροφορική 1ο Χατζηγεωργίου (Φλέμινγκ)
Βλάχος (ΕΚΠΑ)
  X X  

Εξάμηνο: 2ο
Κωδ. Τίτλος Μαθήματος Εξ. Διδάσκων Υποχρεωτικό
Επιλογής
Πλ.Ι ΒιοΠλ. Πλ.Ι ΒιοΠλ.
ΥΠ Ι6 Συλλογή και Επεξεργασία Βιοϊατρικών Δεδομένων 2ο Καλύβας (ΤΕΙ-Α) X      
ΥΠ 7 Ανάλυση και Επεξεργασία Εικόνων 2ο Καλατζής (ΤΕΙ-Α)
Ασβεστάς (ΤΕΙ-Α)
X X    
ΥΠ Ι8 Πληροφορικά Συστήματα Υγείας και Τηλεϊατρική 2ο Σπυρόπουλος (ΤΕΙ-Α) X      
ΥΠ Ι9 Απεικονιστική Ανατομία 2ο Οικονόμου (Ιατρός Ακτινολόγος/ΤΕΙ-Α) X      
ΥΠ Β6 Οργάνωση Βάσεων Βιοϊατρικών Δεδομένων 2ο Καρκαλέτσης-Πετάσης-Κριθαρά (Δημόκριτος)   X    
ΥΠ Β8 Αλγόριθμοι στη Δομική Βιοπληροφορική 2ο Εμίρης (ΕΚΠΑ)
Χρυσίνα (ΕΙΕ)
  X    
ΥΠ Β9 Μέθοδοι Μηχανικής Μάθησης στην Υπολογιστική Βιολογία 2ο Μανωλάκος (ΕΚΠΑ)   X    

Εξάμηνο: 3ο
Κωδ. Τίτλος Μαθήματος Εξ. Διδάσκων Επιλογής
Πλ.Ι ΒιοΠλ.
ΕΠ 1 Ενσωματωμένα Συστήματα 3ο Μανωλάκος (ΕΚΠΑ) X X
ΕΠ 2 Συστήματα Πραγματικού Χρόνου 3ο Μαρούλης (ΕΚΠΑ) X X
ΕΠ 3 Εξόρυξη Γνώσης Βιοϊατρικών Δεδομένων 3ο - X X
ΕΠ 4 Βιοστατιστική 3ο Λιναρδάτος (ΕΕΤΤ) X X
ΕΠ 5 Μέθοδοι Προσομοίωσης στην Ιατρική και Βιολογία 3ο Σπύρου (ΙΙΒΕΑΑ) X X
ΕΠ 6 Μέθοδοι και Εφαρμογές Πληροφορικής στις Νευροεπιστήμες 3ο X X
ΕΠ Ι7 Ευφυή Ιατρικά Συστήματα 3ο - X  
ΕΠ Ι8 Ειδικά Θέματα Σχεδιασμού Δικτύων 3ο   X  
ΕΠ Ι10 Οργάνωση Υγείας: Θεσμοί ΕΣΥ - Διοίκηση Νοσοκομείων - Βιοηθική - Προσωπικά Δεδομένα 3ο Σπυρόπουλος (ΤΕΙ-Α) X  
ΕΠ 11 Ειδικά Θέματα Πληροφορικής και Βιοϊατρικών Εφαρμογών 3ο   X  
ΕΠ 12 Μοριακή Μοντελοποίηση Βιομορίων 3ο Κούρνια (ΙΙΒΕΑΑ) X X
ΕΠ 13 Προσβασιμότητα Πληροφοριακών Συστημάτων και Παγκοσμίου Ιστού 3ο Κουρουπέτρογλου (ΕΚΠΑ)
Πίνο (ΕΚΠΑ)
X X
ΕΠ 14 Τεχνολογίες Γνώσεων 3ο Κουμπαράκης (ΕΚΠΑ) X X
ΕΠ Β7 Προχωρημένα Θέματα Βιοτεχνολογίας 3ο   X
ΕΠ Β9 Ειδικά Θέματα Βιοπληροφορικής 3ο -   X

 
Χάρτης Ιστοτόπου | Επικοινωνία | Συντελεστές | Rss
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών