Αρχική
 
 
Περιγραφή μαθήματος
 
ΥΠ7 - Ανάλυση και Επεξεργασία Εικόνων
Κωδικός: ΥΠ7
Τίτλος Μαθήματος: Ανάλυση και Επεξεργασία Εικόνων
Εξάμηνο: 2ο
Κατηγορία: ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ
Ώρες διδασκαλίας: 4
Διδάσκων: Καλατζής (ΤΕΙ-Α), Ασβεστας (ΤΕΙ-Α)
Σελίδα μαθήματος: http://eclass.uoa.gr/courses/D450/
Περιγραφή - Ύλη Μαθήματος:
Ψηφιακά Ιατρικά Απεικονιστικά Συστήματα (ΨΙΑΣ). Αρχές λειτουργίας ΨΙΑΣ. Διαδικασία απεικόνισης, ποιότητα ιατρικής εικόνας. Αναβάθμιση ιατρικής εικόνας (Τεχνικές μεταβολής γκρι-κλίμακας, Φιλτράρισμα στα πεδία του χώρου και συχνοτήτων). Αποκατάσταση Ιατρικής Εικόνας (Φίλτρα Αντίστροφο, Wiener, Power Spectrum, Γενικευμένα φίλτρα Wiener). Τομογραφική Ανακατασκευή Ιατρικής Εικόνας (Ανακατασκευή φουριέ, Ανακατασκευή φιλτραρισμένης οπισθοπροβολής, αλγόριθμοι τομογραφικής ανακατασκευή εικόνας σε CT, MRI, SPECT, PET, DSA). Συμπίεση Ιατρικής εικόνας (Αρχές συμπίεσης εικόνας, συμπίεση Jpeg, συμπίεση wavelet). Ανάλυση Ιατρικής Εικόνας ( κατάτμηση εικόνας, ανίχνευση ακμών, εύρεση παρυφής, υπολογισμός χαρακτηριστικών υφής και παρυφής, τεχνικές ταξινόμησης, εφαρμοσμένα συστήματα αυτόματης διάγνωσης σε μαστογραφία, κυτταρολογία κλπ.). Επεξεργασία και ανάλυση Εικόνας με βάση το χρώμα. Εφαρμογές στην επεξεργασία και ανάλυση πρωτεϊνικών και γονιδιωματικών microarray. Τεχνικές ανίχνευσης και παρακολούθησης κίνησης σε Video. [Επιστροφή]
 
Χάρτης Ιστοτόπου | Επικοινωνία | Συντελεστές | Rss
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών