Αρχική
 
 
Περιγραφή μαθήματος
 
ΥΠB6 - Οργάνωση Βάσεων Βιοϊατρικών Δεδομένων
Κωδικός: ΥΠΒ6
Τίτλος Μαθήματος: Οργάνωση Βάσεων Βιοϊατρικών Δεδομένων
Εξάμηνο: 2ο
Κατηγορία: ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ (Βιοπληροφορική)
Ώρες διδασκαλίας: 3
Διδάσκων: Ιωαννίδης (ΕΚΠΑ), Γουνόπουλος (ΕΚΠΑ)
Σελίδα μαθήματος: http://eclass.uoa.gr/courses/D463/
Περιγραφή - Ύλη Μαθήματος:
Εισαγωγή στις βάσεις δεδομένων: Σχεδίαση και μοντελοποίηση βάσεων δεδομένων. Αρχιτεκτονικές συστημάτων βάσεων δεδομένων. Μοντέλα δεδομένων (ιεραρχικό, δικτυακό, σχεσιακό). Σχεσιακή άλγεβρα. Η δομημένη γλώσσα σχεσιακών ερωτήσεων SQL. Προγραμματισμός προηγμένων ερωτήσεων σε SQL. Ερωτήσεις με χρήση παραδειγμάτων. προηγμένα θέματα βάσεων δεδομένων: Επεξεργασία ερωτήσεων. Βελτιστοποίηση επεξεργασίας ερωτήσεων. Δομές εύρεσης σε υψηλές διαστάσεις. Διαχείριση δεδομένων σε XML. Συστήματα αποθήκευσης δεδομένων. Κατανεμημένες βάσεις δεδομένων. Βιοϊατρικές βάσεις δεδομένων. Προηγμένα θέματα και εφαρμογές: Παραδείγματα βιοϊατρικών βάσεων δεδομένων (βάσεις δεδομένων από ιατρικά, κλινικά, Πρωτεωμικά, γονιδιακά δεδομένα). Αρχιτεκτονικές κατανεμημένων βιοϊατρικών βάσεων δεδομένων. Επεξεργασία ερωτήσεων για κατανεμημένες βιοϊατρικές βάσεις δεδομένων. Εξόρυξη δεδομένων από βιοϊατρικές βάσεις δεδομένων. [Επιστροφή]
 
Χάρτης Ιστοτόπου | Επικοινωνία | Συντελεστές | Rss
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών