Αρχική
 
 
Διδακτικό προσωπικό
 
Κανδαράκης Ιωάννης
Καθηγητής
Ίδρυμα: ΤΕΙ-Α
Τηλ: 210-5385387
Προσωπική Ιστοσελίδα: http://www.teiath.gr/stef/tio/staff_Kandarakis_Ioannis.html
Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα:
Καθηγητής στο τμήμα Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων (ΤΙΟ) του ΤΕΙ Αθήνας (Ιοντίζουσες Ακτινοβολίες, Απεικονιστικά συστήματα).
Τόπος και έτος γέννησης: Αθήνα 1953.
Σπουδές: (α) Βασικό πτυχίο: Φυσικής (Πανεπιστήμιο Πάτρας), (β) Μεταπτυχιακό (DEA) και (γ) Διδακτορικό (Doctorate): στην Ιατρική Ακτινολογική Φυσική (Πανεπιστήμιο Paul Sabatier Τουλούζης, Γαλλία).
Διδακτικό έργο: (α) Προπτυχιακά προγράμματα στο ΤΕΙ και σε άλλα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Πανεπιστήμιο Κρήτης, Στρατιωτική Σχολή «Ευελπιδων», Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας) (β) Μεταπτυχιακά Προγράμματα: (i) Ιατρικής Φυσικής (συνεργασία με Πανεπιστήμιο Πάτρας), (ii) Πληροφορικής στην Ιατρική (συνεργασία ΤΙΟ με Πανεπιστήμιο Αθήνας, ΙΙΒΕΑΑ, ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»), (iii) Βιοϊατρικής Τεχνολογίας (συνεργασία με Πανεπιστήμιο Πάτρας & ΕΜ Πολυτεχνείο).
Πεδία ερευνητικής δραστηριότητας: (α) Μελέτη φωσφόρων-σπινθηριστών για χρήση σε ανιχνευτές ακτινοβολίας Ακτινοδιαγνωστικής και Πυρηνικής Ιατρικής (πειραματική διερεύνηση, προσομοίωση με αναλυτικά θεωρητικά μοντέλα και μεθόδους Μόντε Κάρλο), (β) Μεθοδολογία αξιολόγησης απεικονιστικών συστημάτων (πειραματική και θεωρητική διερεύνηση παραμέτρων εικόνας), (γ) Εφαρμογές μη-ιοντιζουσών ακτινοβολιών (Υπερηχογραφία, Μαγνητικός Συντονισμός).
Ερευνητικές επιστημονικές δημοσιεύσεις: (α) σε Διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές (75), (β) σε Πρακτικά διεθνών επιστημονικών συνεδρίων (120) και (γ) σε ελληνικά περιοδικά και συνέδρια.
Κριτής σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά (8) και μέλος επιστημονικών επιτροπών και συντονιστής συνεδριάσεων σε διεθνή συνέδρια (10).
Συμμετοχή σε χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα (10) («Αρχιμήδης», «Πυθαγόρας», ΓΓΕΤ κλπ). Αξιολογητής προτάσεων ερευνητικών προγραμμάτων.
Μέλος τριμελών επιτροπών παρακολούθησης διδακτορικών (7) και μεταπτυχιακών εργασιών (στο Πανεπιστήμιο Πάτρας), εισηγητής ΙΚΥ.
Συγγραφέας: (α) Βιβλίων (3), (β) εγκεκριμένων Διδακτικών Σημειώσεων (7) και (γ) πολλών ενημερωτικών άρθρων σε θέματα Ιατρικής Φυσικής και Βιοϊατρικής Τεχνολογίας (Ακτινοδιαγνωστικής, Πυρηνικής Ιατρικής, Μαγνητικού Συντονισμού).
Πρακτική-επαγγελματική δραστηριότητα (Γεν. Νοσοκομείο Αεροπορίας, «Αρεταίειο», Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Κρήτης-Ηράκλειο).


 
Χάρτης Ιστοτόπου | Επικοινωνία | Συντελεστές | Rss
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών