Αρχική
 
 
Διδακτικό προσωπικό
 
Μαρούλης Δημήτρης
Καθηγητής
Ίδρυμα: ΕΚΠΑ
Τηλ: 210-7275307
Προσωπική Ιστοσελίδα: http://rtsimage.di.uoa.gr/index.php?name=D.E.%20Maroulis&page=author
Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα:
Ο Δημήτρης Μαρούλης έλαβε: 1) το Πτυχίο Φυσικής, 2) το Μεταπτυχιακό Ενδεικτικό Ηλεκτρονικής και Ραδιοηλεκτρολογίας, 3) το Μεταπτυχιακό Ενδεικτικό Ηλεκτρονικού Αυτοματισμού και 4) τη Διδακτορική του Διατριβή από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Έχει πολυετή διδακτική εμπειρία στα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα των τμημάτων Φυσικής, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΠΑ, στη Σχολή Αξιωματικών Διαβιβάσεων και σε άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Έχει επιβλέψει σημαντικό αριθμό πτυχιακών, διπλωματικών εργασιών και διδακτορικών διατριβών. Εργάσθηκε επίσης σαν ερευνητής στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λωζάνης (CHUV) και στο Εθνικό Αστεροσκοπείο της Meudon-Paris στο Τμήμα Διαστημικής Έρευνας (DESPA). Σήμερα εργάζεται ως αναπληρωτής καθηγητής στο τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπ/νιών του ΕΚΠΑ. Υπήρξε ή είναι μέλος Διατμηματικών Επιτροπών των Π.Μ.Σ, μέλος επιτροπών σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών και αξιολόγησης εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών και μέλος Επιστημονικών και Οργανωτικών Επιτροπών διεθνών συνεδρίων.
Είναι κριτής (reviewer) σε περισσότερα από 10 διεθνή επιστημονικά περιοδικά, μεταξύ των οποίων των ΙΕΕΕ και Elsevier, καθώς και σε ανάλογο αριθμό διεθνών επιστημονικών συνεδρίων. Έχει πλέον των 120 επιστημονικών δημοσιεύσεων σε διεθνή περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων και οι αναφορές στο ερευνητικό του έργο υπερβαίνουν τις 400. Υπήρξε ή είναι επιστημονικός Υπεύθυνος ή κύριος ερευνητής σε 13 Ευρωπαϊκά και εθνικά ερευνητικά προγράμματα.
Τα τρέχοντα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν συστήματα πραγματικού χρόνου, ανάλυση και επεξεργασία σήματος και εικόνας και εφαρμογές τους στην Ιατρική Πληροφορική και στη Βιοπληροφορική.


 
Χάρτης Ιστοτόπου | Επικοινωνία | Συντελεστές | Rss
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών