Αρχική
 
 
Περιγραφή μαθήματος
 
ΥΠΙ3 - Συστήματα Ιατρικής Απεικόνισης
Κωδικός: ΥΠΙ3
Τίτλος Μαθήματος: Συστήματα Ιατρικής Απεικόνισης
Εξάμηνο: 1ο
Κατηγορία: ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ (Πληροφορική στην Ιατρική)
Ώρες διδασκαλίας: 3
Διδάσκων: Κανδαράκης (ΤΕΙ-Α)
Σελίδα μαθήματος: http://eclass.uoa.gr/courses/D439/
Περιγραφή - Ύλη Μαθήματος:
Διαγνωστική Ακτινολογία (ακτίνες Χ, αλληλεπιδράσεις ακτινοβολίας-ύλης, ανιχνευτές προβολικής απεικόνισης, Υπολογιστική Ακτινογραφία (CR), Ψηφιακή Ακτινογραφία (DR), Ψηφιακή Ακτινοσκόπηση (DF), Υπολογιστική Τομογραφία ακτίνων Χ (CT), Τομογραφία Ελικοειδούς Σάρωσης (MSCT / MDCT). Πυρηνική Ιατρική (Ραδιενεργά ισότοπα. προβολική απεικόνιση και απεικονιστικοί ανιχνευτές (γ-κάμερα), Τομογραφία Εκπομπής Απλού Φωτονίου-γ (SPECT), Τομογραφία Εκπομπής Ποζιτρονίου (PET), σύνθετα υβριδικά συστήματα (PET/CT και SPECT/CT). Ακτινοθεραπεία (Δοσιμετρία, Επιταχυντές ηλεκτρονίων και πρωτονίων, Σχεδιασμός Ακτινοθεραπείας, Πυλαία Απεικόνιση (portal imaging) και Τομογραφία Κωνικής Δέσμης (CBCT)). Υπερηχογραφία (US) (παραγωγή υπερήχων-πιεζοηλεκτρικοί μετατροπείς, απεικόνιση B-mode, τεχνικές Doppler). Απεικόνιση Μαγνητικού Συντονισμού (MRI) (Μαγνητικός Συντονισμός, αλληλουχίες παλμών, χώρος-k, σχηματισμός εικόνας, Λειτουργική Απεικόνιση Μαγνητικού Συντονισμού (fMRI), Φασματοσκοπία, Συνδυασμένα Συστήματα MRI/PET). Θεωρία γραμμικών συστημάτων και στοχαστικών διεργασιών (κβαντική εικόνα, μεταφορά σήματος και θορύβου, αντίθεση εικόνας, κβαντικός θόρυβος, διακριτική ικανότητα, συνάρτηση μεταφοράς διαμόρφωσης (MTF), φάσμα ισχύος θορύβου (NPS), ανιχνευτική κβαντική απόδοση (DQE), εντροπία και χωρητικότητα πληροφορίας). Αλγόριθμοι ανακατασκευής εικόνας (FBP με χρήση παράλληλης δέσμης και δέσμης τύπου βεντάλιας (fan beam), ανακατασκευή εικόνας με χρήση αλγόριθμων κωνικής δέσμης (cone beam), Επαναληπτικοί Αλγόριθμοι (Iteration Algorithms) εφαρμογή σε PET και CT και η επίδρασή τους στην ποιότητα της παραγόμενης εικόνας). Εφαρμογή τεχνικών Μόντε-Κάρλο. (Αποδοτικότητα μοντελοποίησης και περιορισμοί, μέθοδοι τυχαίας δειγματοληψίας (random sampling techniques), εφαρμογές σε ανιχνευτές ιατρικής απεικόνισης). [Επιστροφή]
 
Χάρτης Ιστοτόπου | Επικοινωνία | Συντελεστές | Rss
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών