Αρχική
 
 
Έρευνα
 

Σε αυτή τη σελίδα θα παρουσιάζεται επισκόπηση των Διπλωματικών Εργασιών και Διδακτορικών Διατριβών που εκπονήθηκαν στο πλαίσιο του ΠΜΣ Τεχνολογίες Πληροφορικής στην Ιατρική και τη Βιολογία.
Επιπλέον, στις επόμενες υποκατηγορίες, θα παρουσιάζονται από τους Διδάσκοντες στο ΠΜΣ προτεινόμενα θέματα Διπλωματικών Εργασιών καθώς και άλλες δραστηριότητες του προγράμματος σχετικές με την προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας.

Διπλωματικές Εργασίες που ολοκληρώθηκαν το 2019:

Oνοματεπώνυμο φοιτητή/τριας: Γεωργία Σ. Στεργίου

Τίτλος διπλωματικής εργασίας: "Διερεύνηση των επιδράσεων της ογκογενούς S427F μετάλλαξης στην δομή και τη δυναμική της πρωτεΐνης RXRα."

Ημερομηνία: Ιούλιος 2019

Επιβλέπων: Δρ. Ζωή Κούρνια, Ερευνήτρια Γ’, Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ)

Περίληψη: (αρχείο pdf)....


Oνοματεπώνυμο φοιτητή/τριας: Νικόλαος Ι. Μπεγέτης

Τίτλος διπλωματικής εργασίας: "Διαδικτυακή διεπαφή για επερωτήματα και οπτικοποιήσεις σε δεδομένα ασθενών αλκοολικής ηπατικής νόσου με χρήση βάσης δεδομένων και βοηθητικού λογισμικού GraphQL."

Ημερομηνία: Ιούλιος 2019

Επιβλέπων: Δρ. Έμα Αναστασιάδου, Eρευνήτρια Δ', Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών (Ι.Ι.Β.Ε.Α.Α.)

Περίληψη: (αρχείο pdf)....


Oνοματεπώνυμο φοιτητή/τριας: Άννα Καραβαγγέλη

Τίτλος διπλωματικής εργασίας: "Υπολογιστική μέθοδος για την αναγνώριση μακρών μη κωδικών RNA που δρουν σαν «σφουγγάρια» των microRNA"

Ημερομηνία: Ιούνιος 2019

Επιβλέπων: Άρτεμις Χατζηγεωργίου, Καθηγήτρια Βιοπληροφορικής, Τμήμα Μηχανικών Υ/Η, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων του Πανεπιστημίου Θεσσαλία

Περίληψη: (αρχείο pdf)....


Oνοματεπώνυμο φοιτητή/τριας: Αλίκη Ευαγγελία Κωνσταντίνου

Τίτλος διπλωματικής εργασίας: "Ανάπτυξη αλγορίθμου για την δημιουργία βάσης συναρμοσμένων πεπτιδίων"

Ημερομηνία: Φεβρουαριος 2019

Επιβλέπων: Δρ. Γιώργος Παλιούρας, Διευθυντής Ερευνών, Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»

Περίληψη: (αρχείο pdf)....


Oνοματεπώνυμο φοιτητή/τριας: Δημήτρης Γρηγοριάδης

Τίτλος διπλωματικής εργασίας: "Μέθοδος αναγνώρισης θέσεων έναρξης της μεταγραφής των γονιδίων από CAGE δεδομένα χρησιμοποιώντας τεχνικές επεξεργασίας σήματος"

Ημερομηνία: Φεβρουαριος 2019

Επιβλέπων: Άρτεμις Χατζηγεωργίου, Καθηγήτρια Βιοπληροφορικής, Τμήμα Μηχανικών Υ/Η, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων του Πανεπιστημίου Θεσσαλία

Περίληψη: (αρχείο pdf)....


Oνοματεπώνυμο φοιτητή/τριας: Αικατερίνης Γεωργούντζου

Τίτλος διπλωματικής εργασίας: "H Ανάλυση Δεδομένων στην Αυτοδιαχείριση Χρόνιων Παθήσεων: Μεθοδολογίες Στατιστικής και Μηχανικής Μάθησης για Εξόρυξη Γνώσεων από Προσωπικά Δεδομένα Υγείας και Τρόπου Ζωής"

Ημερομηνία: Φεβρουαριος 2019

Επιβλέπων: Δρ. Αναστασία Κριθαρά, Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια, Εργαστήριο Τεχνολογίας Γνώσεων και Λογισμικού, Ινστιτούτo Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος

Περίληψη: (αρχείο pdf)....


Διπλωματικές Εργασίες που ολοκληρώθηκαν το 2018:

Oνοματεπώνυμο φοιτητή/τριας: Βικτώρια Στεφάνου

Τίτλος διπλωματικής εργασίας: "Ανάπτυξη πακέτου R για την ανάλυση και οπτικοποίηση δεδομένων επιπέδου μονήρων κυττάρων που εξάγονται από βακτηριακές ταινίες time-lapse μικροσκοπίας.ς"

Ημερομηνία: Οκτωβρίος 2018

Επιβλέπων: Ηλίας Σ. Μανωλάκος, Καθηγητής, Τμήμα Πληροφορικής & Τηλ/νιών, ΕΚΠΑ

Περίληψη: (αρχείο pdf)....


Oνοματεπώνυμο φοιτητή/τριας: Βασιλική Γ. Φίλιππα

Τίτλος διπλωματικής εργασίας: "Βιοπληροφορική ανάλυση κλινικών και μοριακών δεδομένων, ασθενών με μη – αλκοολική λιπώδη νόσο του ήπατος και εφαρμογή στατιστικών μεθόδων για τη δημιουργία δικτύων γονιδιακής συνέκφρασης"

Ημερομηνία: Οκτωβρίος 2018

Δρ. Έμα Αναστασιάδου, Eρευνήτρια Δ', Ιδρυμα Ιατρονιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ)

Περίληψη: (αρχείο pdf)....


Oνοματεπώνυμο φοιτητή/τριας: Joana Dulaj

Τίτλος διπλωματικής εργασίας: "Ανάπτυξη βάσης δεδομένων πραγματικού χρόνου για γονίδια σε εφαρμογή Android"

Ημερομηνία: Οκτώβριος 2018

Επιβλέπων: Δρ. Ζωή Κούρνια, Ερευνήτρια Γ’, (ΙΙΒΕΑΑ)

Περίληψη: (αρχείο pdf)....


Oνοματεπώνυμο φοιτητή/τριας: Ξενάκη Μαριάννα -Κανέλλα

Τίτλος διπλωματικής εργασίας: "Μελέτη σκεδαζόμενης ακτινοβολίας σε απεικονιστικά συστήματα"

Ημερομηνία: Σεπτέμβριος 2018

Νεκτάριος Καλύβας, Επίκουρος Καθηγητής,Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Περίληψη: (αρχείο pdf)....


Oνοματεπώνυμο φοιτητή/τριας: Μπότσι Νάντα

Τίτλος διπλωματικής εργασίας: "Υπολογιστική Ανάλυση παθολογιών γονάτου με την χρήση εικόνων MRI"

Ημερομηνία: Ιουλιος 2018

Παντελής Ασβεστάς, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Περίληψη: (αρχείο pdf)....


Oνοματεπώνυμο φοιτητή/τριας: Σ. Ζαβιτσάνου

Τίτλος διπλωματικής εργασίας: "Αυτοματοποίηση υπολογισμού ελεύθερης ενέργειας πρόσδεσης για τον σχεδιασμό φαρμάκων"

Ημερομηνία: Ιούλιος 2018

Επιβλέπων: Δρ. Ζωή Κούρνια, Ερευνήτρια Γ’, (ΙΙΒΕΑΑ)

Περίληψη: (αρχείο pdf)....


Oνοματεπώνυμο φοιτητή/τριας: Χατζιαποστόλου Ελένη

Τίτλος διπλωματικής εργασίας: "Λήψη και δικτυακή παρουσίαση βιοσημάτων από φορητή συσκευή καταγραφής"

Ημερομηνία: Μάιος 2018

Επιβλέπων: Ερρίκος Βεντούρας, Καθηγητής ΤΕΙ Αθήνας

Περίληψη: (αρχείο pdf)....


<-- ------------------ new end here ---------------------- --!>

Oνοματεπώνυμο φοιτητή/τριας: Αλέξης Χατζηγούλας

Τίτλος διπλωματικής εργασίας: "Ένα διαδικτυακό κρυσταλλογραφικό εργαλείο για την καταστευή νανοσωματιδίων"

Ημερομηνία: Φεβρουάριος 2018

Επιβλέπων: Δρ. Ζωή Κούρνια, Ερευνήτρια Γ’, (ΙΙΒΕΑΑ)

Περίληψη: (αρχείο pdf)....


Διπλωματικές Εργασίες που ολοκληρώθηκαν το 2017:

Oνοματεπώνυμο φοιτητή/τριας: Καλυκάκης Γεώργιος

Τίτλος διπλωματικής εργασίας: "Μέθοδοι Ραδιογενομικής (Radiogenomics) επί της συσχέτισης μοριακών και απεικονιστικών χαρακτηριστικών για την βελτίωση της ταξινόμησης στον καρκίνο του μαστού."

Ημερομηνία: Δεκέμβριος 2017

Επιβλέπων: Δρ. Γεώργιος Σπύρου, Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμονας (βαθμίδα Α΄), Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών – Επιβλέπων

Περίληψη: (αρχείο pdf)....


Oνοματεπώνυμο φοιτητή/τριας: Δαλαμάρα Κατερίνα

Τίτλος διπλωματικής εργασίας: "Αποτύπωση των ερευνητικών μελετών που αφορούν στον χαρακτηρισμό μιας πρωτεϊνικής κοιλότητας – κέντρου πρόσδεσης βιοδραστικών ενώσεων, πεπτιδίων ή άλλων πρωτεϊνών."

Ημερομηνία: Σεπτέμβριος 2017

Επιβλέπων: Ηλίας Σ. Μανωλάκος, Καθηγητής, Τμήμα Πληροφορικής & Τηλ/νιών, ΕΚΠΑ

Περίληψη: (αρχείο pdf)....


Oνοματεπώνυμο φοιτητή/τριας: Σταύρος Μηλούλης

Τίτλος διπλωματικής εργασίας: "Υπολογιστική γνωσιακή εκπαίδευση σε MATLAB με χρήση ηλεκτροεγκεφαλογραφίας για βελτίωση της μνήμης προσώπων-ονομάτων."

Ημερομηνία: Ιούλιος 2017

Επιβλέπων: Ερρίκος Βεντούρας, Καθηγητής ΤΕΙ Αθήνας

Περίληψη: (αρχείο pdf)....


Oνοματεπώνυμο φοιτητή/τριας: Ανδρέας Γεωργανής και Νίκη Δουλγεράκη

Τίτλος διπλωματικής εργασίας: "Ανάπτυξη εφαρμογής επεξεργασίας καρδιακού σήματος σε φορητή συσκευή για ανίχνευση αρρυθμιών."

Ημερομηνία: Ιούλιος 2017

Επιβλέπων: Διονύσης Κάβουρας, Καθηγητής ΤΕΙ Αθήνας

Περίληψη: (αρχείο pdf)....


Oνοματεπώνυμο φοιτητή/τριας: Ειρήνη Μαθέ

Τίτλος διπλωματικής εργασίας: "Μέτρηση Καρδιακού Ρυθμού από Ακολουθίες Βίντεο."

Ημερομηνία: Ιούλιος 2017

Επιβλέπων: Σταύρος Περαντώνης, Διευθυντής Ερευνών ΕΚΕΦΕ – “Δημόκριτος

Περίληψη: (αρχείο pdf)....


Oνοματεπώνυμο φοιτητή/τριας: Νικόλαος Π. Περδικοπάνης

Τίτλος διπλωματικής εργασίας: "Υπολογιστική μέθοδος εύρεση θέσεων έναρξης της μεταγραφής των γονιδίων με χρήση δεδομένων CAGE."

Ημερομηνία: Φεβρουάριος 2017

Επιβλέπων: Άρτεμις Χατζηγεωργίου, Καθηγήτρια Βιοπληροφορικής, Τμήμα Μηχανικών Υ/Η, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Περίληψη: (αρχείο pdf)....


Oνοματεπώνυμο φοιτητή/τριας: Παναγιώτης Ι. Κακουλίδης

Τίτλος διπλωματικής εργασίας: "Ανάπτυξη λογισμικού για την δευτεροταγή και τριτοταγή δομική ανάλυση της στόχευσης των μικρών ριβονουκλεϊκών οξέων στον άνθρωπο".

Ημερομηνία: Ιανουάριος 2017

Επιβλέπων: Άρτεμις Χατζηγεωργίου, Καθηγήτρια Βιοπληροφορικής, Τμήμα Μηχανικών Υ/Η, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Περίληψη: (αρχείο pdf)....


Oνοματεπώνυμο φοιτητή/τριας: Γιώργος Σκούφος

Τίτλος διπλωματικής εργασίας: "Ανάλυση δεδομένων μεταγονιδιωματικής (metagenomics) και μικροβιώματος (microbiome) από πειράματα NGS με την τεχνική του quasi-mapping".

Ημερομηνία: Ιανουάριος 2017

Επιβλέπων: Άρτεμις Χατζηγεωργίου, Καθηγήτρια Βιοπληροφορικής, Τμήμα Μηχανικών Υ/Η, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Περίληψη: (αρχείο pdf)....


Διπλωματικές Εργασίες που ολοκληρώθηκαν το 2016:

Oνοματεπώνυμο φοιτητή/τριας: Κωνσταντίνα Καραθάνου.

Τίτλος διπλωματικής εργασίας: "Μοντελοποίηση και προσομοίωση μοριακής δυναμικής μαγνητικών νανοσωματιδίων ως συστημάτων μεταφοράς φαρμάκων".

Ημερομηνία: Δεκέμβριος 2016

Επιβλέπων: Ζωή Κούρνια, Ερευνήτρια Γ', Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ)

Περίληψη: (αρχείο pdf)....


Oνοματεπώνυμο φοιτητή/τριας: Joanna-Elzbieta Handzlik

Τίτλος διπλωματικής εργασίας: "Ανάλυση των μικρών μορίων RNA από δεδομένα αλληλούχησης επόμενης γενιάς με τη χρήση του spipeRNA".

Ημερομηνία: Δεκέμβριος 2016

Επιβλέπων: Άρτεμις Χατζηγεωργίου, Καθηγήτρια Βιοπληροφορικής, Τμήμα Μηχανικών Υ/Η, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Περίληψη: (αρχείο pdf)....


Oνοματεπώνυμο φοιτητή/τριας: Σοφία Π. Μανιού

Τίτλος διπλωματικής εργασίας: "Ανάλυση χαμηλής και υψηλής απόδοσης πειραματικών μεθόδων για συλλογή επιβεβαιωμένων γονιδίων στόχων των miRNAs".

Ημερομηνία: Δεκέμβριος 2016

Επιβλέπων: Άρτεμις Χατζηγεωργίου, Καθηγήτρια Βιοπληροφορικής, Τμήμα Μηχανικών Υ/Η, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Περίληψη: (αρχείο pdf)....


Oνοματεπώνυμο φοιτητή/τριας: Δημητριανός Α. Σάββα

Τίτλος διπλωματικής εργασίας: "Υπολογιστικές μέθοδοι βελτιστοποίησης τυχαίων περιπάτων σε γονιδιακά δίκτυα".

Ημερομηνία: Οκτώβρης 2016

Επιβλέπων: Γεώργιος Σπύρου, Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμονας Α ́(ΙΙΒΕΑΑ)

Περίληψη: (αρχείο pdf)....


Oνοματεπώνυμο φοιτητή/τριας: Παναγιώτης – Αλέξιος Γ. Γιαννόπουλος

Τίτλος διπλωματικής εργασίας: "Αποτίμηση κινητικών δεξιοτήτων άνω άκρων με το σύστημα IDEA (Input Device Evaluation System) σε παιδιά με: α) Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής – Υπερκινητικότητα β) Διαταραχές στο Φάσμα του Αυτισμού γ) Μαθησιακές Δυσκολίες".

Ημερομηνία: Σεπτέμβριος 2016

Επιβλέπων: Γεώργιος Κουρουπέτρογλου, Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΚΠΑ

Περίληψη: (αρχείο pdf)....


Oνοματεπώνυμο φοιτητή/τριας: Μαριόλα Α.Θάναϊ

Τίτλος διπλωματικής εργασίας: "Επεξεργασία Ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος ασθενών με φλοιώδη άνοια".

Ημερομηνία: Απρίλιος 2016

Επιβλέπων: Δρ. Ερρίκος Βεντούρας, Καθηγητής Τ.Ε.Ι. Αθήνας

Περίληψη: (αρχείο pdf)....


Oνοματεπώνυμο φοιτητή/τριας: Αναστασόπουλος Ιωάννης-Λαέρτης

Τίτλος διπλωματικής εργασίας: "Εκπαίδευση αλγορίθμου εξόρυξης κειμένου για αυτοματοποιημένη αναγνώριση δημοσιεύσεων που περιλαμβάνουν αλληλεπιδράσεις μεταξύ microRNAs και γονιδίων".

Ημερομηνία: Μάρτιος 2016

Επιβλέπων: Άρτεμις Χατζηγεωργίου, Ερευνήτρια Β', ΕΚΕΒΕ - Φλέμινγκ

Περίληψη: (αρχείο pdf)....


Oνοματεπώνυμο φοιτητή/τριας: Καζαντζίδης Σίμος

Τίτλος διπλωματικής εργασίας: "Πρόβλεψη Θέσεων Ματίσματος με τη χρήση Μεταφοράς Μάθησης".

Ημερομηνία: Μάρτιος 2016

Επιβλέπων: Σταύρος Περαντώνης, Διευθυντής Ερευνών (ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»)

Περίληψη: (αρχείο pdf)....


Oνοματεπώνυμο φοιτητή/τριας: Γόγολου Άννα

Τίτλος διπλωματικής εργασίας: "Εξερεύνηση και Καθαρισμός Δεδομένων σε Βιοϊατρικές Βάσεις".

Ημερομηνία: Φεβρουάριος 2016

Επιβλέπων: Ιωάννης Ιωαννίδης, Καθηγητής (ΕΚΠΑ)

Περίληψη: (αρχείο pdf)....


Oνοματεπώνυμο φοιτητή/τριας: Κωνσταντόπουλος Δημήτρης

Τίτλος διπλωματικής εργασίας: "Υπολογιστικές μέθοδοι πρόβλεψης μικρών RNA σε νέα γονιδιώματα".

Ημερομηνία: Φεβρουάριος 2016

Επιβλέπων: Άρτεμις Χατζηγεωργίου, Ερευνήτρια Β', ΕΚΕΒΕ - Φλέμινγκ

Περίληψη: (αρχείο pdf)....


Oνοματεπώνυμο φοιτητή/τριας: Μήκος Ευριπίδης

Τίτλος διπλωματικής εργασίας: "Σύστημα Υποστήριξης Διάγνωσης της Νόσου του Parkinson με Χρήση Φωνητικών Καταγραφών".

Ημερομηνία: Ιανουάριος 2016

Επιβλέπων: Διονύσιος Κάβουρας, Καθηγητής (ΤΕΙ-Α)

Περίληψη: (αρχείο pdf)....


Διπλωματικές Εργασίες που ολοκληρώθηκαν το 2015:

Oνοματεπώνυμο φοιτητή/τριας: Αδάμου-Τζανή Μαρίνα

Τίτλος διπλωματικής εργασίας: "Απεικόνιση των μοριακών δικτύων που ελέγχουν ανοσοαποκρίσεις που προκαλούνται από παθογόνα T-λεμφοκυτταρα στη Σκλήρυνση κατά Πλάκας χρησιμοποιώντας λογισμικό ανάλυσης RNA-seq".

Ημερομηνία: Δεκέμβριος 2015

Επιβλέπων: Ξάνθου Γεωργία, Ερευνήτρια Γ' (ΙΙΒΕΑΑ)

Περίληψη: (αρχείο pdf)....


Oνοματεπώνυμο φοιτητή/τριας: Δέσποινα Καλφακάκου

Τίτλος διπλωματικής εργασίας: "Αναγνώριση θέσεων ματίσματος μεταξύ διαφορετικών οργανισμών".

Ημερομηνία: Οκτώβριος 2015

Επιβλέπων: Σταύρος Περαντώνης, Διευθυντής Ερευνών (ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»)

Περίληψη: (αρχείο pdf)....


Oνοματεπώνυμο φοιτητή/τριας: Καρατζάς Ευάγγελος

Τίτλος διπλωματικής εργασίας: "Μέθοδοι βιοπληροφορικής για την επανατοποθέτηση φαρμάκων στην ιδιοπαθή πνευμονική ίνωση".

Ημερομηνία: Οκτώβριος 2015

Επιβλέπων: Γιώργος Σπύρου, Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμονας (βαθμίδα Α΄) (ΙΙΒΕΑΑ)

Περίληψη: (αρχείο pdf)....


Oνοματεπώνυμο φοιτητή/τριας: Κωνσταντίνου Παναγιώτα

Τίτλος διπλωματικής εργασίας: "Υπολογισμός απορρόφησης ακτίνων-x σε φθορίζοντα υλικά ιατρικής απεικόνισης με το πακέτο προσομοίωσης PENELOPE".

Ημερομηνία: Οκτώβριος 2015

Επιβλέπων: Ιωάννης Κανδαράκης, Καθηγητής (ΤΕΙ Αθήνας)

Περίληψη: (αρχείο pdf)....


Oνοματεπώνυμο φοιτητή/τριας: Σιούλας Ιωάννης

Τίτλος διπλωματικής εργασίας: "Χαρακτηρισμός της Ανισοτροπίας Επιφανειών και Εικόνων: Ταξινόμηση, Προτυποποίηση και Ανάλυση Κλίμακας".

Ημερομηνία: Σεπτέμβριος 2015

Επιβλέπων: Σταύρος Περαντώνης, Διευθυντής Ερευνών (ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»)

Περίληψη: (αρχείο pdf)....


Oνοματεπώνυμο φοιτητή/τριας: Σμαΐλης Χρήστος

Τίτλος διπλωματικής εργασίας: "Ανάλυση Πολυμεσικού Περιεχομένου για την Εκτίμηση Επιπέδου Κατάθλιψης".

Ημερομηνία: Αύγουστος 2015

Επιβλέπων: Σταύρος Περαντώνης, Διευθυντής Ερευνών (ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»)

Περίληψη: (αρχείο pdf)....


Oνοματεπώνυμο φοιτητή/τριας: Σουλιώτη Γεωργία

Τίτλος διπλωματικής εργασίας: "Προσδιορισμός Σημαντικών Χαρακτηριστικών της Αυθόρμητης Δραστηριότητας Απομονωμένου Εγκεφαλικού Φλοιού in vitro".

Ημερομηνία: Ιούλιος 2015

Επιβλέπων: Γιώργος Σπύρου, Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμονας (βαθμίδα Α΄) (ΙΙΒΕΑΑ)

Περίληψη: (αρχείο pdf)....


Oνοματεπώνυμο φοιτητή/τριας: Παπαθανασίου Αθανάσιος, Φωτόπουλος Αναξαγόρας

Τίτλος διπλωματικής εργασίας: "Ανάπτυξη εργαλείων εξόρυξης δεδομένων για τον εντοπισμό καθοριστικών δομικών παραγόντων που υποδεικνύουν αλληλεπιδράσεις πρωτεΐνης-συνδέτη".

Ημερομηνία: Ιούνιος 2015

Επιβλέπων: Εμίρης Ιωάννης, Καθηγητής (ΕΚΠΑ)

Περίληψη: (αρχείο pdf)....


Oνοματεπώνυμο φοιτητή/τριας: Κοντοπόδης Ευάγγελος

Τίτλος διπλωματικής εργασίας: "Ανάλυση των πεπτιδίων μοναδικής αλληλουχίας αμινοξέων στο ανθρώπινο πρωτέωμα".

Ημερομηνία: Μάιος 2015

Επιβλέπων: Γιώργος Τσάγκαρης, Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμονας (βαθμίδα Α΄) (ΙΙΒΕΑΑ)

Περίληψη: (αρχείο pdf)....


Oνοματεπώνυμο φοιτητή/τριας: Παπαθεοδώρου Νικόλαος

Τίτλος διπλωματικής εργασίας: "Αποτίμηση κινητικών δεξιοτήτων άνω άκρων σε ασθενείς με σκλήρυνση κατά πλάκας με το σύστημα IDEA (Input Device Evaluation Application)".

Ημερομηνία: Μάρτιος 2015

Επιβλέπων: Γεώργιος Κουρουπέτρογλου, Αναπληρωτής Καθηγητής (ΕΚΠΑ)

Περίληψη: (αρχείο pdf)....


Oνοματεπώνυμο φοιτητή/τριας: Αναγνωστοπούλου Ευαγγελία

Τίτλος διπλωματικής εργασίας: "Μοντελοποίηση της επίδρασης της αναπνευστικής κίνησης στην ανίχνευση όζων σε εικόνες τομογραφίας εκπομπής ποζιτρονίου και εφαρμογή μεθόδων διόρθωσή της".

Ημερομηνία: Φεβρουάριος 2015

Επιβλέπων: Γιώργος Σπύρου, Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμονας (βαθμίδα Α΄) (ΙΙΒΕΑΑ)

Περίληψη: (αρχείο pdf)....


Διπλωματικές Εργασίες που ολοκληρώθηκαν το 2014:

Oνοματεπώνυμο φοιτητή/τριας: Γιάννου Μελετία

Τίτλος διπλωματικής εργασίας: "Κατηγοριοποίηση Δεδομένων Κυτταρολογικής Βιοψίας Δερματικών Παθήσεων".

Ημερομηνία: Δεκέμβριος 2014

Επιβλέπων: Διονύσιος Κάβουρας, Καθηγητής (ΤΕΙ-Α)

Περίληψη: (αρχείο pdf)....


Oνοματεπώνυμο φοιτητή/τριας: Λεβέντη Κωνσταντίνα

Τίτλος διπλωματικής εργασίας: "Ανάπτυξη ολοκληρωμένου περιβάλλοντος ανάλυσης και ταξινόμησης μαστογραφικών εικόνων".

Ημερομηνία: Δεκέμβριος 2014

Επιβλέπων: Γιώργος Σπύρου, Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμονας (βαθμίδα Α΄) (ΙΙΒΕΑΑ)

Περίληψη: (αρχείο pdf)....


Oνοματεπώνυμο φοιτητή/τριας: Καραγιάννης Νικόλαος

Τίτλος διπλωματικής εργασίας: "Έλεγχος ρομποτικού μηχανισμού μέσω εγκεφαλικών σημάτων με χρήση πλατφόρμας ανοικτού υλικού".

Ημερομηνία: Δεκέμβριος 2014

Επιβλέπων: Διονύσιος Κάβουρας, Καθηγητής (ΤΕΙ-Α)

Περίληψη: (αρχείο pdf)....


Oνοματεπώνυμο φοιτητή/τριας: Κωνσταντινάκου Καλλιρρόη

Τίτλος διπλωματικής εργασίας: "Εφαρμογή των μεθόδων τυχαίου περιπάτου (Random walk) στην ομαδοποίηση μικροασβεστώσεων επί της μαστογραφικής απεικόνισης".

Ημερομηνία: Δεκέμβριος 2014

Επιβλέπων: Γιώργος Σπύρου, Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμονας (βαθμίδα Α΄) (ΙΙΒΕΑΑ)

Περίληψη: (αρχείο pdf)....


Oνοματεπώνυμο φοιτητή/τριας: Αηδονόπουλος Ορφέας

Τίτλος διπλωματικής εργασίας: "Ανάπτυξη μεθόδου για πρόβλεψη κλινικής αποδοτικότητας φαρμάκων μέσω ενσωμάτωσης γενομικών, κλινικών και φωσφοπρωτεομικών δεδομένων: Εφαρμογή στον ηπατικό καρκίνο".

Ημερομηνία: Νοέμβριος 2014

Επιβλέπων: Σταύρος Περαντώνης, Διευθυντής Ερευνών (ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»)

Περίληψη: (αρχείο pdf)....


Oνοματεπώνυμο φοιτητή/τριας: Λέων Ιωάννης

Τίτλος διπλωματικής εργασίας: "Μέθοδοι αφαίρεσης θορύβου σε εικόνες υπερηχογραφίας μέσω γραφικού περιβάλλοντος χρήστη".

Ημερομηνία: Νοέμβριος 2014

Επιβλέπων: Ιωάννης Κανδαράκης, Καθηγητής (ΤΕΙ Αθήνας)

Περίληψη: (αρχείο pdf)....


Oνοματεπώνυμο φοιτητή/τριας: Παλιούρα Αγγελική

Τίτλος διπλωματικής εργασίας: "Κατηγοριοποίηση Δεδομένων Βιοψίας Μαστού".

Ημερομηνία: Νοέμβριος 2014

Επιβλέπων: Διονύσιος Κάβουρας, Καθηγητής (ΤΕΙ-Α)

Περίληψη: (αρχείο pdf)....


Oνοματεπώνυμο φοιτητή/τριας: Πηλιχού Σταματίνα

Τίτλος διπλωματικής εργασίας: "Ολοκληρωμένο σύστημα ταξινόμησης εικόνων μαστογραφίας".

Ημερομηνία: Νοέμβριος 2014

Επιβλέπων: Διονύσιος Κάβουρας, Καθηγητής (ΤΕΙ-Α)

Περίληψη: (αρχείο pdf)....


Oνοματεπώνυμο φοιτητή/τριας: Τσιάνα Μαρίνα

Τίτλος διπλωματικής εργασίας: "Ανάπτυξη πρωτοκόλλου και διερεύνηση της απόδοσης υπολογιστικά υποβοηθούμενης κατάτμησης της ανατομικής δομής του ανθρώπινου ιππόκαμπου για την μελέτη της νόσου Alzheimer".

Ημερομηνία: Νοέμβριος 2014

Επιβλέπων: Γιώργος Σπύρου, Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμονας (βαθμίδα Α΄) (ΙΙΒΕΑΑ)

Περίληψη: (αρχείο pdf)....


Oνοματεπώνυμο φοιτητή/τριας: Καφούρης Παύλος

Τίτλος διπλωματικής εργασίας: "Μέθοδοι υπολογιστικής νοημοσύνης για την ταξινόμηση μαζών από μαστογραφικές εικόνες".

Ημερομηνία: Οκτώβριος 2014

Επιβλέπων: Γιώργος Σπύρου, Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμονας (βαθμίδα Α΄) (ΙΙΒΕΑΑ)

Περίληψη: (αρχείο pdf)....


Oνοματεπώνυμο φοιτητή/τριας: Τσακιράκη Αγγελική - Καλλιόπη

Τίτλος διπλωματικής εργασίας: "Ανάπτυξη περιβάλλοντος σχεδιασμού υπολογιστικών ομοιωμάτων σύνθετων δομών για την προσομοίωση συστημάτων βϊοιατρικής απεικόνισης".

Ημερομηνία: Οκτώβριος 2014

Επιβλέπων: Γιώργος Σπύρου, Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμονας (βαθμίδα Α΄) (ΙΙΒΕΑΑ)

Περίληψη: (αρχείο pdf)....


Oνοματεπώνυμο φοιτητή/τριας: Ελευθερίου Στεργιανή

Τίτλος διπλωματικής εργασίας: "Σχεδιασμός και ανάπτυξη εφαρμογής για κινητές συσκευές με σκοπό τη γρήγορη και επαρκή πληροφόρηση για τα ανθρώπινα γονίδια".

Ημερομηνία: Σεπτέμβριος 2014

Επιβλέπων: Γιώργος Σπύρου, Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμονας (βαθμίδα Α΄) (ΙΙΒΕΑΑ)

Περίληψη: (αρχείο pdf)....


Oνοματεπώνυμο φοιτητή/τριας: Κοντός Δημήτρης

Τίτλος διπλωματικής εργασίας: "Δημιουργία εργαλείου για αναζήτηση πρωτεομικής ομοιότητας βασισμένη πάνω σε δευτερογενή δομή".

Ημερομηνία: Aύγουστος 2014

Επιβλέπων: Σοφία Κοσσίδα, Ερευνήτρια Γ' (ΙΙΒΕΑΑ)

Περίληψη: (αρχείο pdf)....


Oνοματεπώνυμο φοιτητή/τριας: Μανέας Ευθύμιος

Τίτλος διπλωματικής εργασίας: "Προσομοίωση Συστήματος Οπτοακουστικής Τομογραφίας για Μοριακή Απεικόνιση".

Ημερομηνία: Ιούλιος 2014

Επιβλέπων: Γιώργος Σπύρου, Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμονας (βαθμίδα Α΄) (ΙΙΒΕΑΑ)

Περίληψη: (αρχείο pdf)....


Oνοματεπώνυμο φοιτητή/τριας: Χουβαρδάς Παναγιώτης

Τίτλος διπλωματικής εργασίας: "Εξαγωγή ρυθμιστικών υποδικτύων μέσω ανάλυσης πειραμάτων γονιδιακής έκφρασης".

Ημερομηνία: Ιούλιος 2014

Επιβλέπων: Άρτεμις Χατζηγεωργίου, Ερευνήτρια Β', ΕΚΕΒΕ - Φλέμινγκ

Περίληψη: (αρχείο pdf)....


Oνοματεπώνυμο φοιτητή/τριας: Καραγκούνη Δήμητρα

Τίτλος διπλωματικής εργασίας: "Διαχείριση κι ανάλυση δεδομένων, υψηλής απόδοσης, με στόχο την εύρεση και κατανόηση γενετικών μοριακών αλλαγών που σχετίζονται με τον καρκίνο του μαστού".

Ημερομηνία: Ιούνιος 2014

Επιβλέπων: Άρτεμις Χατζηγεωργίου, Ερευνήτρια Β', ΕΚΕΒΕ - Φλέμινγκ

Περίληψη: (αρχείο pdf)....


Oνοματεπώνυμο φοιτητή/τριας: Λαλισσίδου Στέλλα

Τίτλος διπλωματικής εργασίας: "Υπολογιστικό σύστημα υποβοήθησης διάγνωσης για το διαχωρισμό άτυπων καλοηθών σπίλων από κακοήθη μελανώματα με χρήση ψηφιακών δερματολογικών εικόνων και αλγορίθμων επεξεργασίας και ανάλυσης εικόνας".

Ημερομηνία: Ιούνιος 2014

Επιβλέπων: Διονύσιος Κάβουρας, Καθηγητής (ΤΕΙ-Α)

Περίληψη: (αρχείο pdf)....


Oνοματεπώνυμο φοιτητή/τριας: Γιαμπουράς Παρασκευάς

Τίτλος διπλωματικής εργασίας: "Μη επεμβατική εξαγωγή σήματος PPG και ρυθμού καρδιάς με χρήση video".

Ημερομηνία: Μάιος 2014

Επιβλέπων: Σταύρος Περαντώνης, Διευθυντής Ερευνών (ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»)

Περίληψη: (αρχείο pdf)....


Oνοματεπώνυμο φοιτητή/τριας: Παππά Νεκταρία

Τίτλος διπλωματικής εργασίας: "Ανίχνευση και Ποσοτικοποίηση Λοβίων Λιπωδη Ιστού από Τρισδιάστατες Εικόνες Δύο Φωτονίων Μικροσκοπίου".

Ημερομηνία: Μάιος 2014

Επιβλέπων: Αλέξανδρος Ελευθεριάδης, Αναπλ. Καθηγητής (ΕΚΠΑ)

Περίληψη: (αρχείο pdf)....


Oνοματεπώνυμο φοιτητή/τριας: Ρώτα Αικατερίνη

Τίτλος διπλωματικής εργασίας: "Σύστημα αυτόματης διάγνωσης προ-καρκινικών αλλοιώσεων λόγω HPV-λοίμωξης τραχήλου μήτρας από ιστοπαθολογικές εικόνες".

Ημερομηνία: Απρίλιος 2014

Επιβλέπων: Διονύσιος Κάβουρας, Καθηγητής (ΤΕΙ-Α)

Περίληψη: (αρχείο pdf)....


Oνοματεπώνυμο φοιτητή/τριας: Μαριδάκη Εμμανουέλα

Τίτλος διπλωματικής εργασίας: "Σύστημα τμηματοποίησης αγγείων σε μαστογραφικές εικόνες πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού για τη μελέτη της αγγειοβρίθειας στον καρκίνο του μαστού".

Ημερομηνία: Απρίλιος 2014

Επιβλέπων: Διονύσιος Κάβουρας, Καθηγητής (ΤΕΙ-Α)

Περίληψη: (αρχείο pdf)....


Oνοματεπώνυμο φοιτητή/τριας: Κωνσταντινίδης Σωτήρης

Τίτλος διπλωματικής εργασίας: "Συγκριτική μελέτη αλγορίθμων πρόβλεψης στόχων, με τη χρήση τεχνητών και πειραματικών δεδομένων των Kaposi's sarcoma-associated herpes & Epstein–Barr ιών".

Ημερομηνία: Μαρτιος 2014

Επιβλέπων: Άρτεμις Χατζηγεωργίου, Ερευνήτρια Β', ΕΚΕΒΕ - Φλέμινγκ

Περίληψη: (αρχείο pdf)....


Oνοματεπώνυμο φοιτητή/τριας: Φύτρος Μάριος

Τίτλος διπλωματικής εργασίας: "Υπολογιστική αξιολόγηση της εν δυνάμει πρόσδεσης μορίων σε πρωτεϊνικούς στόχους με γεωμετρικά κριτήρια".

Ημερομηνία: Φεβρουάριος 2014

Επιβλέπων: Ιωάννης Εμίρης, Καθηγητής (ΕΚΠΑ)

Περίληψη: (αρχείο pdf)....


Διπλωματικές Εργασίες που ολοκληρώθηκαν το 2013:

Oνοματεπώνυμο φοιτητή/τριας: Μπουρδάκου Μαριλένα

Τίτλος διπλωματικής εργασίας: "Διερεύνηση της συνδυαστικής επίδρασης των βιολογικών δικτύων και των διαφορικών γονιδιακών εκφράσεων στην επιλογή σημαντικών γονιδίων ως βιοδείκτες για τον καρκίνο του μαστού".

Ημερομηνία: Δεκέμβριος 2013

Επιβλέπων: Γιώργος Σπύρου, Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμονας (βαθμίδα Α΄) (ΙΙΒΕΑΑ)

Περίληψη: (αρχείο pdf)....


Oνοματεπώνυμο φοιτητή/τριας: Τζανούκος Γεώργιος

Τίτλος διπλωματικής εργασίας: "Μελέτη ανιχνευσιμότητας Μονήρη Πνευμονικού Όζου σε εικόνα Αξονικής (CT) & Ποζιτρονικής (PET) τομογραφίας με χρήση μοντέλων προσομοίωσης".

Ημερομηνία: Δεκέμβριος 2013

Επιβλέπων: Γιώργος Σπύρου, Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμονας (βαθμίδα Α΄) (ΙΙΒΕΑΑ)

Περίληψη: (αρχείο pdf)....


Oνοματεπώνυμο φοιτητή/τριας: Μπαλωμένος Αθανάσιος

Τίτλος διπλωματικής εργασίας: "Επεξεργασία βακτηριακής εικόνας από time-lapse μικροσκοπία".

Ημερομηνία: Αύγουστος 2013

Επιβλέπων: Ηλίας Μανωλάκος, Αναπληρ. Καθηγητής (ΕΚΠΑ)

Περίληψη: (αρχείο pdf)....


Oνοματεπώνυμο φοιτητή/τριας: Καραμασιώτη Ελένη

Τίτλος διπλωματικής εργασίας: "Υπολογιστικές μελέτες μοντελοποίησης των ρυθμιστικών μηχανισμών του ανοσοποιητικού στη Φλεγμονώδη Νόσο του Εντέρου".

Ημερομηνία: Ιούλιος 2013

Επιβλέπων: Ηλίας Μανωλάκος, Αναπληρ. Καθηγητής (ΕΚΠΑ)

Περίληψη: (αρχείο pdf)....


Oνοματεπώνυμο φοιτητή/τριας: Καρόζου Αργυρώ

Τίτλος διπλωματικής εργασίας: "Μελέτη 3-Δ μοριακής μοντελοποίησης της Η7Ν9 RNA-εξαρτώμενης RNA πολυμεράσης ως ένας αναδυόμενος φαρμακολογικός στόχος".

Ημερομηνία: Ιούλιος 2013

Επιβλέπων: Γουνόπουλος Δημήτριος, Καθηγητής (ΕΚΠΑ)

Περίληψη: (αρχείο pdf)....


Oνοματεπώνυμο φοιτητή/τριας: Κοτσιλίτη Ευαγγελία

Τίτλος διπλωματικής εργασίας: "Σχεδιασμός συστήματος αναγνώρισης προτύπων για διαχωρισμό ισχαιμικών αλλοιώσεων από σκλήρυνση κατά πλάκας σε εικόνες Μαγνητικής Τομογραφίας εγκεφάλου".

Ημερομηνία: Ιούλιος 2013

Επιβλέπων: Διονύσιος Κάβουρας, Καθηγητής (ΤΕΙ-Α)

Περίληψη: (αρχείο pdf)....


Oνοματεπώνυμο φοιτητή/τριας: Λεοντίδης Γεώργιος

Τίτλος διπλωματικής εργασίας: "Εύρεση αγγείων σε εικόνες αμφιβληστροειδή – Υπολογισμός πλάτους αγγείων".

Ημερομηνία: Ιούλιος 2013

Επιβλέπων: Διονύσιος Κάβουρας, Καθηγητής (ΤΕΙ-Α)

Περίληψη: (αρχείο pdf)....


Oνοματεπώνυμο φοιτητή/τριας: Τσιμπίδα Βασιλική

Τίτλος διπλωματικής εργασίας: "Σύστημα αυτόματης διάγνωσης καρκίνου θυρεοειδούς αδένα από κυτταρολογικές εικόνες".

Ημερομηνία: Ιούλιος 2013

Επιβλέπων: Διονύσιος Κάβουρας, Καθηγητής (ΤΕΙ-Α)

Περίληψη: (αρχείο pdf)....


Oνοματεπώνυμο φοιτητή/τριας: Παπαγεωργίου Λούης

Τίτλος διπλωματικής εργασίας: "Σύστημα αυτόματης διάγνωσης ιστοπαθολογικών εικόνων μικροσκοπίας".

Ημερομηνία: Ιούνιος 2013

Επιβλέπων: Διονύσιος Κάβουρας, Καθηγητής (ΤΕΙ-Α)

Περίληψη: (αρχείο pdf)....


Oνοματεπώνυμο φοιτητή/τριας: Τοπαλίδου Μερόπη

Τίτλος διπλωματικής εργασίας: "Ανάλυση της περιοδικότητας της εγκεφαλικής δραστηριότητας από καταγραφές τοπικών δυναμικών πεδίου (local field potentials, LFPs)".

Ημερομηνία: Ιούνιος 2013

Επιβλέπων: Αλέξανδρος Ελευθεριάδης, Αναπλ. Καθηγητής (ΕΚΠΑ)

Περίληψη: (αρχείο pdf)....


Διπλωματικές Εργασίες που ολοκληρώθηκαν το 2012:

Oνοματεπώνυμο φοιτητή/τριας: Καραμπούλας Κωνσταντίνος

Τίτλος διπλωματικής εργασίας: "Αρχές Λειτουργίας Λαπαροσκοπικής Απεικόνισης".

Ημερομηνία: Δεκέμβριος 2012

Επιβλέπων: Ιωάννης Κανδαράκης, Καθηγητής (ΤΕΙ Αθήνας)

Περίληψη: (αρχείο pdf)....


Oνοματεπώνυμο φοιτητή/τριας: Θεοδόση Αγγελική

Τίτλος διπλωματικής εργασίας: "Σύστημα επεξεργασίας, ανάλυσης και ταξινόμησης εικόνων δισδιάστατης ηλεκτροφόρησης με τεχνικές αναγνώρισης προτύπων".

Ημερομηνία: Νοέμβριος 2012

Επιβλέπων: Διονύσιος Κάβουρας, Καθηγητής (ΤΕΙ-Α)

Περίληψη: (αρχείο pdf)....


Oνοματεπώνυμο φοιτητή/τριας: Παρασκευοπούλου Μαρία

Τίτλος διπλωματικής εργασίας: "Πρόβλεψη στόχων μικρών RNAs σε μακρά μη κωδικά μετάγραφα".

Ημερομηνία: Νοέμβριος 2012

Επιβλέπων: Άρτεμις Χατζηγεωργίου, Ερευνήτρια Β', ΕΚΕΒΕ - Φλέμινγκ

Περίληψη: (αρχείο pdf)....


Oνοματεπώνυμο φοιτητή/τριας: Μαρκόπουλος Διονύσης

Τίτλος διπλωματικής εργασίας: "Ανάπτυξη εφαρμογής για τη διαχείριση δεδομένων κρυστάλλωσης πρωτεϊνών".

Ημερομηνία: Ιούλιος 2012

Επιβλέπων: Ηλίας Μανωλάκος, Αναπλ. Καθηγητής (ΕΚΠΑ)

Περίληψη: (αρχείο pdf)....


Oνοματεπώνυμο φοιτητή/τριας: Χριστοδούλου Δημήτρης

Τίτλος διπλωματικής εργασίας: "Υπολογιστική Μοντελοποίηση της Δυναμικής του μεταγραφικού μηχανισμού της Ιντερφερόνης - β (IFNβ) μέσω της συγκρότησης του Ενισχυοσώματος".

Ημερομηνία: Ιούλιος 2012

Επιβλέπων: Ηλίας Μανωλάκος, Αναπλ. Καθηγητής (ΕΚΠΑ)

Περίληψη: (αρχείο pdf)....


Oνοματεπώνυμο φοιτητή/τριας: Ντάση Μυρτώ

Τίτλος διπλωματικής εργασίας: "Διόρθωση και Εντοπισμός του Πλέγματος Μικροεικόνων σε Εικόνα Μικροσκοπίας Πεδίου Φωτός".

Ημερομηνία: Ιούνιος 2012

Επιβλέπων: Μανώλης Σαγκριώτης, Αναπληρωτής Καθηγητής (ΕΚΠΑ)

Περίληψη: (αρχείο pdf)....


Oνοματεπώνυμο φοιτητή/τριας: Βλάχος Ιωάννης

Τίτλος διπλωματικής εργασίας: "Υπολογιστικά Εργαλεία για την Αναγνώριση του Λειτουργικού Ρόλου Πειραματικά Επιβεβαιωμένων Γονιδίων – Στόχων των microRNAs".

Ημερομηνία: Μάιος 2012

Επιβλέπων: Άρτεμις Χατζηγεωργίου, Ερευνήτρια Β', ΕΚΕΒΕ - Φλέμινγκ

Περίληψη: (αρχείο pdf)....


Oνοματεπώνυμο φοιτητή/τριας: Οικονόμη Ελένη

Τίτλος διπλωματικής εργασίας: "Δημιουργία ενός Αρχείου Διασφάλισης της Συνέχειας της Φροντίδας (Continuity of Care Record - CCR) του ασθενούς σύμφωνα με το πρότυπο ASTM E2369-05".

Ημερομηνία: Μάιος 2012

Επιβλέπων: Σπυρόπουλος Βασίλης, Καθηγητής (ΤΕΙ-Α)

Περίληψη: (αρχείο pdf)....


Oνοματεπώνυμο φοιτητή/τριας: Τζόκα Μαρία

Τίτλος διπλωματικής εργασίας: "Διερεύνηση των κλινικών χαρακτηριστικών του νευροχειρουργικού ασθενούς".

Ημερομηνία: Μάιος 2012

Επιβλέπων: Ηλίας Μανωλάκος, Αναπλ. Καθηγητής (ΕΚΠΑ)

Περίληψη: (αρχείο pdf)....


Oνοματεπώνυμο φοιτητή/τριας: Αλυσανδράτου Σοφία

Τίτλος διπλωματικής εργασίας: "Ανάπτυξη συστήματος ψηφιοποίησης δεδομένων από απεικονιστικά συστήματα πυρηνικής ιατρικής βασισμένο σε FPGA (Field Programmable Gate Arrays)".

Ημερομηνία: Απρίλιος 2012

Επιβλέπων: Ιωάννης Κανδαράκης, Καθηγητής (ΤΕΙ Αθήνας)

Περίληψη: (αρχείο pdf)....


Oνοματεπώνυμο φοιτητή/τριας: Λάγγα Πέγκυ

Τίτλος διπλωματικής εργασίας: "Σύστημα αυτόματης διάγνωσης πνευμονικών όζων από εικόνες αξονικής τομογραφίας".

Ημερομηνία: Απρίλιος 2012

Επιβλέπων: Γεωργία Οικονόμου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια (ΤΕΙ-Α)

Περίληψη: (αρχείο pdf)....


Oνοματεπώνυμο φοιτητή/τριας: Λιάκος Κλέστης

Τίτλος διπλωματικής εργασίας: "Σύστημα αυτόματης διάγνωσης αλλοιώσεων μαστού από εικόνες υπερήχου".

Ημερομηνία: Απρίλιος 2012

Επιβλέπων: Διονύσιος Κάβουρας, Καθηγητής (ΤΕΙ-Α)

Περίληψη: (αρχείο pdf)....


Oνοματεπώνυμο φοιτητή/τριας: Μαγιάτη Μαργαρίτα

Τίτλος διπλωματικής εργασίας: "Επεξεργασία εικόνων μικροσυστοιχιών cDNA με εύρωστες τεχνικές αυτόματης ταξινόμησης".

Ημερομηνία: Απρίλιος 2012

Επιβλέπων: Διονύσιος Κάβουρας, Καθηγητής (ΤΕΙ-Α)

Περίληψη: (αρχείο pdf)....


Oνοματεπώνυμο φοιτητή/τριας: Μανετζή Θεοδώρα

Τίτλος διπλωματικής εργασίας: "Υλοποίηση συστήματος υπολογιστικής ποσοτικοποίησης του πνευμονικού εμφυσήματος σε εικόνες αξονικής τομογραφίας".

Ημερομηνία: Απρίλιος 2012

Επιβλέπων: Γεωργία Οικονόμου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια (ΤΕΙ-Α)

Περίληψη: (αρχείο pdf)....


Oνοματεπώνυμο φοιτητή/τριας: Μανουσίδου Θεοδώρα

Τίτλος διπλωματικής εργασίας: "Αξιολόγηση και σύγκριση εργαλείων Βιοπληροφορικής που μελετούν την τρισδιάστατη δομή των πρωτεϊνών στο χώρο".

Ημερομηνία: Απρίλιος 2012

Επιβλέπων: Ιωάννης Εμίρης, Καθηγητής (ΕΚΠΑ), Ευαγγελία Χρυσίνα, Διδάκτωρ (ΕΙΕ)

Περίληψη: (αρχείο pdf)....


Διπλωματικές Εργασίες που ολοκληρώθηκαν το 2011:

Oνοματεπώνυμο φοιτητή/τριας: Sharma Anuj

Τίτλος διπλωματικής εργασίας: "Βελτίωση της αναζήτησης ομοιότητας αλληλουχιών για την ανίχνευση ομολόγων πρωτεϊνών με τη χρήση δομικών δεδομένων και μεθόδων μηχανικής μάθησης".

Ημερομηνία: Νοέμβριος 2011

Επιβλέπων: Ηλίας Μανωλάκος, Αναπλ. Καθηγητής (ΕΚΠΑ)

Περίληψη: (αρχείο pdf)....


Oνοματεπώνυμο φοιτητή/τριας: Κατσιαούνη Νομική

Τίτλος διπλωματικής εργασίας: "Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης παιδοψυχιατρικού ηλεκτρονικού φακέλου με έμφαση σε εφαρμογές τηλεϊατρικής".

Ημερομηνία: Νοέμβριος 2011

Επιβλέπων: Δημήτρης Μαρούλης, Καθηγητής (ΕΚΠΑ)

Περίληψη: (αρχείο pdf)....


Oνοματεπώνυμο φοιτητή/τριας: Κουκολιά Κατερίνα

Τίτλος διπλωματικής εργασίας: "Διασύνδεση ηλεκτρονικού παιδοψυχιατρικού φακέλου με αισθητήρια για την καταγραφή συμπεριφοριστικών και βιομετρικών χαρακτηριστικών".

Ημερομηνία: Νοέμβριος 2011

Επιβλέπων: Δημήτρης Μαρούλης, Καθηγητής (ΕΚΠΑ)

Περίληψη: (αρχείο pdf)....


Oνοματεπώνυμο φοιτητή/τριας: Ουζούνογλου Ελευθέριος

Τίτλος διπλωματικής εργασίας: "Εφαρμογή μεθόδων Συστημικής Βιολογίας για την κατανόηση του ρόλου της α-συνουκλεΐνηςστην παθογένεση της νόσου του Πάρκινσον".

Ημερομηνία: Νοέμβριος 2011

Επιβλέπων: Ηλίας Μανωλάκος, Αναπλ. Καθηγητής (ΕΚΠΑ)

Περίληψη: (αρχείο pdf)....


Oνοματεπώνυμο φοιτητή/τριας: Σαρρής Μιχάλης

Τίτλος διπλωματικής εργασίας: "Ψηφιακή Τομοσύνθεση Ιατρικής Εικόνας".

Ημερομηνία: Νοέμβριος 2011

Επιβλέπων: Ιωάννης Κανδαράκης, Καθηγητής (ΤΕΙ Αθήνας)

Περίληψη: (αρχείο pdf)....


Oνοματεπώνυμο φοιτητή/τριας: Σιδεράκης Δημήτριος

Τίτλος διπλωματικής εργασίας: "Σχεδιασμός και Υλοποίηση Συστήματος αναγνώρισης προτύπων για ταξινόμηση πρωτεωμικών σημάτων φασματοσκοπίας μάζας (MS-SPECTRA) ασθενών με καρκίνο του προστάτη".

Ημερομηνία: Νοέμβριος 2011

Επιβλέπων: Διονύσιος Κάβουρας, Καθηγητής (ΤΕΙ-Α)

Περίληψη: (αρχείο pdf)....


Oνοματεπώνυμο φοιτητή/τριας: Σακελλάριος Χρήστος

Τίτλος διπλωματικής εργασίας: "Σύστημα Yποβοήθησης της Tαξινόμησης του Kαρκίνου της Oυροδόχου Kύστεως από Iστοπαθολογικές Eικόνες".

Ημερομηνία: Οκτώβριος 2011

Επιβλέπων: Διονύσιος Κάβουρας, Καθηγητής (ΤΕΙ-Α)

Περίληψη: (αρχείο pdf)....


Oνοματεπώνυμο φοιτητή/τριας: Δανελάκης Αντώνιος

Τίτλος διπλωματικής εργασίας: "Ανάπτυξη Αυτοματοποιημένου Διαγνωστικού Λογισμικού για την Εξέταση Μαγνητικής Τομογραφίας Μαστών".

Ημερομηνία: Ιούνιος 2011

Επιβλέπων: Χάρης Θεοχάρης, Καθηγητής (ΕΚΠΑ)

Περίληψη: (αρχείο pdf)....


Oνοματεπώνυμο φοιτητή/τριας: Γεωργακίλας Γεώργιος

Τίτλος διπλωματικής εργασίας: "Πρόβλεψη μεταγραφών microRNA από γενωμικά δεδομένα".

Ημερομηνία: Ιούνιος 2011

Επιβλέπων: Άρτεμις Χατζηγεωργίου, Ερευνήτρια Β', ΕΚΕΒΕ - Φλέμινγκ

Περίληψη: (αρχείο pdf)....


Oνοματεπώνυμο φοιτητή/τριας: Ευταξίας Κωνσταντίνος

Τίτλος διπλωματικής εργασίας: "Επεξεργασία Σημάτων Ηλεκτροεγκεφαλογραφίας με τη χρήση Μεθόδων Πυρήνα".

Ημερομηνία: Ιούνιος 2011

Επιβλέπων: Σέργιος Θεοδωρίδης, Καθηγητής (ΕΚΠΑ)

Περίληψη: (αρχείο pdf)....


Oνοματεπώνυμο φοιτητή/τριας: Μαστρολέων Ευδοξία

Τίτλος διπλωματικής εργασίας: "Ανάπτυξη ηλεκτρονικού εργαστηριακού τετραδίου ορθολογικού σχεδιασμού φαρμάκων".

Ημερομηνία: Μάιος 2011

Επιβλέπων: Ηλίας Μανωλάκος, Αναπλ. Καθηγητής (ΕΚΠΑ)

Περίληψη: (αρχείο pdf)....


Oνοματεπώνυμο φοιτητή/τριας: Κωνσταντίνου Χρήστος

Τίτλος διπλωματικής εργασίας: "Σύστημα Αυτόματης Διάγνωσης Καρκίνων με χρήση Αλγορίθμων Αναγνώρισης Προτύπων και Εικόνων Ιστοπαθολογίας".

Ημερομηνία: Απρίλιος 2011

Επιβλέπων: Διονύσιος Κάβουρας, Καθηγητής (ΤΕΙ-Α)

Περίληψη: (αρχείο pdf)....


Oνοματεπώνυμο φοιτητή/τριας: Μούμου Ευτυχία

Τίτλος διπλωματικής εργασίας: "Ψηφιακή Υδατογράφηση σε Εικόνες Μικροσκοπίας τριών Διαστάσεων".

Ημερομηνία: Μάρτιος 2011

Επιβλέπων: Μανώλης Σαγκριώτης, Αναπληρωτής Καθηγητής (ΕΚΠΑ)

Περίληψη: (αρχείο pdf)....


Oνοματεπώνυμο φοιτητή/τριας: Κατσαρός θωμάς

Τίτλος διπλωματικής εργασίας: "Σχεδίαση Δικτύων για Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας".

Ημερομηνία: Μάρτιος 2011

Επιβλέπων: Μανώλης Σαγκριώτης, Αναπληρωτής Καθηγητής (ΕΚΠΑ)

Περίληψη: (αρχείο pdf)....


Oνοματεπώνυμο φοιτητή/τριας: Κάσσης Βασίλειος

Τίτλος διπλωματικής εργασίας: "Σύστημα Αυτόματης Διάγνωσης Καρκίνου Μαστού από Ιστοπαθολογικές Εικόνες".

Ημερομηνία: Μάρτιος 2011

Επιβλέπων: Διονύσιος Κάβουρας, Καθηγητής (ΤΕΙ-Α)

Περίληψη: (αρχείο pdf)....


Oνοματεπώνυμο φοιτητή/τριας: Τουτουντζή Μαρία

Τίτλος διπλωματικής εργασίας: "Μελέτη μη-ντετερμινιστικής ταξινόμησης και ταξινόμησης μετα-επιπέδου σε ιατρικά δεδομένα".

Ημερομηνία: Μάρτιος 2011

Επιβλέπων: Σταύρος Περαντώνης, Διευθυντής Ερευνών (ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»)

Περίληψη: (αρχείο pdf)....


Oνοματεπώνυμο φοιτητή/τριας: Μαμάκου Βασιλική

Τίτλος διπλωματικής εργασίας: "Ανάπτυξη ενός εκπαιδευτικού εργαλείου για την εξοικείωση του Ιατρικού Προσωπικού με την εφαρμογή των Ομοειδών Διαγνωστικών Ομάδων(Diagnosis Related Groups-DRGs)".

Ημερομηνία: Μάρτιος 2011

Επιβλέπων: Σπυρόπουλος Βασίλης, Καθηγητής (ΤΕΙ-Α)

Περίληψη: (αρχείο pdf)....


Oνοματεπώνυμο φοιτητή/τριας: Στύλλου Αικατερίνη

Τίτλος διπλωματικής εργασίας: "Ανάπτυξη υπολογιστικών μεθόδων για τον χαρακτηρισμό κωδικών περιοχών και UTR's".

Ημερομηνία: Φεβρουάριος 2011

Επιβλέπων: Άρτεμις Χατζηγεωργίου, Ερευνήτρια Β', ΕΚΕΒΕ - Φλέμινγκ

Περίληψη: (αρχείο pdf)....


Διπλωματικές Εργασίες που ολοκληρώθηκαν το 2010:

Oνοματεπώνυμο φοιτητή/τριας: Λιαροκάπης Μηνάς

Τίτλος διπλωματικής εργασίας: "Ανάλυση Βιοσημάτων για την Ανακατασκευή της Ανθρώπινης Δύναμης και την Μελέτη των Συνεργειών του Ανθρώπινου Χεριού".

Ημερομηνία: Δεκέμβριος 2010

Επιβλέπων: Ηλίας Μανωλάκος, Αναπλ. Καθηγητής (ΕΚΠΑ)

Περίληψη: (αρχείο pdf)....


Oνοματεπώνυμο φοιτητή/τριας: Κοτσιούρου Χριστίνα

Τίτλος διπλωματικής εργασίας: "Σχεδιασμός συστήματος αναγνώρισης προτύπων (PRsystem) για ταξινόμηση πρωτεωμικών σημάτων φασματοσκοπίας μάζας (ms-spectra) ωοθηκών σε καλοήθη-κακοήθη".

Ημερομηνία: Σεπτέμβριος 2010

Επιβλέπων: Διονύσιος Κάβουρας, Καθηγητής (ΤΕΙ-Α)

Περίληψη: (αρχείο pdf)....


Oνοματεπώνυμο φοιτητή/τριας: Τσαγκρασούλης Δημοσθένης

Τίτλος διπλωματικής εργασίας: "Υλοποίηση εφαρμογής για την αυτοματοποίηση της ανάλυσης γεγονότων συγχώνευσης πρωτεϊνικών δομικών ενοτήτων".

Ημερομηνία: Φεβρουάριος 2010

Επιβλέπων: Σοφία Κοσσίδα, Ερευνήτρια Γ' (ΙΙΒΕΑΑ)

Περίληψη: (αρχείο pdf)....


Oνοματεπώνυμο φοιτητή/τριας: Σάκκος Νικόλαος

Τίτλος διπλωματικής εργασίας: "Δημιουργία διαδικτυακού εργαλείου για ομαδοποίηση και ανάλυση δεδομένων πρωτεϊνικών αλληλεπιδράσεων".

Ημερομηνία: Ιανουάριος 2010

Επιβλέπων: Σοφία Κοσσίδα, Ερευνήτρια Γ' (ΙΙΒΕΑΑ)

Περίληψη: (αρχείο pdf)....


Διπλωματικές Εργασίες που ολοκληρώθηκαν το 2009:

Oνοματεπώνυμο φοιτητή/τριας: Κωστοπούλου Ειρήνη

Τίτλος διπλωματικής εργασίας: "Επεξεργασία πρωτεομικών εικόνων".

Ημερομηνία: Δεκέμβριος 2009

Επιβλέπων: Δημήτρης Μαρούλης, Καθηγητής (ΕΚΠΑ)

Περίληψη: (αρχείο pdf)....

Oνοματεπώνυμο φοιτητή/τριας: Ροπόδη Αθηνά

Τίτλος διπλωματικής εργασίας: "Μελέτη και εφαρμογή υπηρεσιών διαδικτύου (Web Services) σε δίκτυα αλληλεπίδρασης πρωτεϊνών".

Ημερομηνία: Οκτώβριος 2009

Επιβλέπων: Σοφία Κοσσίδα, Ερευνήτρια Γ' (ΙΙΒΕΑΑ)

Περίληψη: (αρχείο pdf)....


Oνοματεπώνυμο φοιτητή/τριας: Λιάσκοβετς Μαρία

Τίτλος διπλωματικής εργασίας: "Διερεύνηση χωρικής διακριτικής ικανότητας συστημάτων μαγνητικού συντονισμού μέσω ειδικά υλοποιημένου λογισμικού σε περιβάλλον Matlab".

Ημερομηνία: Οκτώβριος 2009

Επιβλέπων: Ιωάννης Κανδαράκης, Καθηγητής (ΤΕΙ Αθήνας)

Περίληψη: -

 
Χάρτης Ιστοτόπου | Επικοινωνία | Συντελεστές | Rss
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών