Αρχική
 
 
Περιγραφή μαθήματος
 
ΕΠ2 - Συστήματα Πραγματικού Χρόνου
Κωδικός: ΕΠ2
Τίτλος Μαθήματος: Συστήματα Πραγματικού Χρόνου
Εξάμηνο: 3ο (Κατά το ακαδ. έτος 2011-12 το μάθημα θα διδαχθεί στο εαρινό εξάμηνο)
Κατηγορία: ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Ώρες διδασκαλίας: 3
Διδάσκων: Μαρούλης (ΕΚΠΑ)
Σελίδα μαθήματος: http://eclass.uoa.gr/courses/D454/
Περιγραφή - Ύλη Μαθήματος:
Εισαγωγή και βασικές αρχές συστημάτων πραγματικού χρόνου (ορισμοί, απαιτήσεις, ιδιότητες, χρονική ταυτοσημία, προβλεψιμότητα-ντετερμινισμός, αξιοπιστία). Τεχνικές και εργαλεία ανάπτυξης, ανάλυση, σχεδίαση. Διαγράμματα ροής δεδομένων (ροές, γεγονότα, μετασχηματισμοί, τερματιστές, έλεγχος). Διαγράμματα μετάβασης καταστάσεων (καταστάσεις, μεταβάσεις, συνθήκες, ενέργειες, αποθήκευση γεγονότων). Διαγράμματα οντοτήτων-συσχετίσεων (οντότητες, συσχετίσεις, αντικείμενα, κανόνες). Συνοδευτική τεκμηρίωση, διαγράμματα γενικού πλαισίου, λίστα γεγονότων και μοντέλα συμπεριφοράς . Γενικοί κανόνες, έλεγχοι. Μοντελοποίηση-αρχιτεκτονική επεξεργαστών (προδιαγραφές, αξιολόγηση, εκτίμηση απαιτήσεων, πολυνηματισμός, υπερνηματισμός, διεπαφές, διεργασίες ελέγχου). Λειτουργικά συστήματα πραγματικού χρόνου. Μοντελοποίηση λογισμικού (αρχιτεκτονική, διεργασίες, παραλληλία, ασφάλεια, αξιολόγηση). Σύγχρονες αρχιτεκτονικές και προηγμένες μέθοδοι συλλογής δεδομένων σε βιοϊατρικά συστήματα πραγματικού χρόνου. Ανάπτυξη λογισμικού υποστήριξης βιοϊατρικών εφαρμογών πραγματικού χρόνου, ανάλυση και βελτιστοποίηση επιδόσεων. Δικτυακές και διαδικτυακές εφαρμογές πραγματικού χρόνου στην τηλεϊατρική. Παρουσίαση πραγματικών εφαρμογών με έμφαση στη συλλογή, επεξεργασία και ανάλυση βιοϊατρικών δεδομένων για την υποβοήθηση της ιατρικής διάγνωσης. [Επιστροφή]
 
Χάρτης Ιστοτόπου | Επικοινωνία | Συντελεστές | Rss
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών