Αρχική
 
 
Περιγραφή μαθήματος
 
ΕΠ12 - Μοριακή Μοντελοποίηση Βιομορίων
Κωδικός: ΕΠ12
Τίτλος Μαθήματος: Μοριακή Μοντελοποίηση Βιομορίων
Εξάμηνο: 3ο
Κατηγορία: ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Ώρες διδασκαλίας: 3
Διδάσκων: Κούρνια (ΙΙΒΕΑΑ)
Σελίδα μαθήματος: -
Περιγραφή - Ύλη Μαθήματος:
Το μάθημα εισάγει τους φοιτητές στις έννοιες και τις εφαρμογές της μοριακής μοντελοποίησης βιομορίων με σκοπό να διδάξει πώς σύγχρονες υπολοστικές τεχνικές εφαρμόζονται σε βιομοριακά προβλήματα όπως ο σχεδιασμός φαρμάκων ή η αναδίπλωση πρωτεϊνών. Το μάθημα αναμένεται να πραγματοποιηθεί σε αίθουσα με υπολογιστές ώστε να πραγματοποιούνται διαδραστικές υπολογιστικές ασκήσεις.
Στόχοι: Το μάθημα επικεντρώνεται σε θεματικές περιοχές όπου οι υπολογιστικές τεχνικές έχουν ισχυρό αντίκτυπο: 1) Δομή και αναδίπλωση πρωτεϊνών, 2) Δομή μεμβρανών και μεμβρανικών πρωτεϊνών, 3) Δυναμική πρωτεϊνών, 4) Σχεδιασμός φαρμάκων μέσω υπολογιστή Οι φοιτητές αναμένεται να 1) ενισχύσουν και να εμβαθύνουν την κατανόηση βιολογικών και χημικών εννοιών, 2) αποκτήσουν εμπειρία σε μοντέρνες τεχνικές μοριακής μοντελοποίησης μέσω ασκήσεων σε υπολογιστή, 3) κατανοήσουν την εφαρμογή υπολογιστικών τεχνικών σε προβλήματα ιατρικής και βιολογικής φύσεως.
Προϋποθέσεις: Το μάθημα απευθύνεται στις κατευθύνσεις Πληροφορική στην Ιατρική και Βιοπληροφορική. Οι φοιτητές πρέπει να έχουν ήδη μία καλή κατανόηση βιολογικών και χημικών εννοιών πανεπιστημιακού επιπέδου (Βιολογία Ι, Γενική Χημεία). [Επιστροφή]
 
Χάρτης Ιστοτόπου | Επικοινωνία | Συντελεστές | Rss
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών