Αρχική
 
 
Διδακτικό προσωπικό
 
Περαντώνης Σταύρος
Διευθυντής Ερευνών
Ίδρυμα: ΕΚΕΦΕ-Δημόκριτος
Τηλ: 210-6503174
Προσωπική Ιστοσελίδα: -
Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα:
Ο Σταύρος Περαντώνης είναι Διευθυντής Έρευνας στο Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΕΦΕ “Δημόκριτος”, και υπεύθυνος του Εργαστηρίου Υπολογιστικής Ευφυΐας, στον Τομέα Πληροφορικής του Ινστιτούτου. Είναι πτυχιούχος του Φυσικού Τμήματος της Φυσικομαθηματικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος MSc από το Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου του Liverpool και διδάκτορας του τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης σε θέματα υπολογιστικής φυσικής.
Η τρέχουσα ερευνητική του δραστηριότητα εντάσσεται στο χώρο της υπολογιστικής ευφυΐας, της αναγνώρισης προτύπων και της ευφυούς επεξεργασίας και ανάλυσης πολυμεσικής πληροφορίας. Αποτέλεσμα του ερευνητικού του έργου είναι περισσότερες από 50 δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και 120 δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια με περισσότερες από 700 ετεροαναφορές στο επιστημονικό του έργο.
Είναι μέλος του ΔΣ της Ελληνικής Εταιρείας Τεχνητής Νοημοσύνης (ΕΕΤΝ) και Πρόεδρος του Επιστημονικού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών. Έχει συμμετάσχει στη διοργάνωση αρκετών διεθνών συνεδρίων. Είναι μέλος της Συντακτικής Επιτροπής του διεθνούς περιοδικού Signal Processing. Τέλος, έχει διατελέσει συντονιστής ή επιστημονικός υπεύθυνος σε πλήθος εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης.


 
Χάρτης Ιστοτόπου | Επικοινωνία | Συντελεστές | Rss
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών