Αρχική
 
 
Περιγραφή μαθήματος
 
ΕΠΙ7 - Ευφυή Ιατρικά Συστήματα
Κωδικός: ΕΠΙ7
Τίτλος Μαθήματος: Ευφυή Ιατρικά Συστήματα
Εξάμηνο: 3ο
Κατηγορία: ΕΠΙΛΟΓΗΣ (Πληροφορική στην Ιατρική)
Ώρες διδασκαλίας: 3
Διδάσκων: Μαρούλης (ΕΚΠΑ)
Σελίδα μαθήματος: http://eclass.uoa.gr/courses/D459/
Περιγραφή - Ύλη Μαθήματος:
Εισαγωγή στα ευφυή συστήματα: κίνητρα, προβλήματα που επιλύουν, ορισμοί, κλινικά δεδομένα. Μέθοδοι αντιμετώπισης ελλιπών τιμών στα ιατρικά δεδομένα. Στατιστική θεωρία της μάθησης και μηχανές μάθησης. Μέθοδοι επιλογής και εξαγωγής χαρακτηριστικών από τα ιατρικά δεδομένα. Μέθοδοι ομαδοποίησης. Ασαφής αναπαράσταση των ιατρικών παραμέτρων. Έμπειρα συστήματα. Ευριστικές μέθοδοι βελτιστοποίησης και γενετικοί αλγόριθμοι. Υβριδικά συστήματα. Ιατρικά συστήματα υποστήριξης αποφάσεων. Μέθοδοι αξιολόγησης των ευφυών ιατρικών συστημάτων, καμπύλες ROC. Εφαρμογές. [Επιστροφή]
 
Χάρτης Ιστοτόπου | Επικοινωνία | Συντελεστές | Rss
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών