Αρχική
 
 
Διδακτικό προσωπικό
 
Κουρουπέτρογλου Γεώργιος
Αναπληρωτής Καθηγητής
Ίδρυμα: ΕΚΠΑ
Τηλ: 210-7275305
Προσωπική Ιστοσελίδα: http://speech.di.uoa.gr/koupe/koupegr.html
Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα:
O Δρ. Γεώργιος Θ. Κουρουπέτρογλου είναι πτυχιούχος Φυσικός και κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος στις Τηλεπικοινωνίες και την Επεξεργασία Σήματος. Κατέχει τη θέση του Αναπληρωτή Καθηγητή στον Τομέα Επικοινωνιών και Επεξεργασίας Σήματος του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι επίσης επικεφαλής του "Εργαστηρίου Φωνής και Προσβασιμότητας" και υπεύθυνος του Τμήματος Ηλεκτρονικής Προσβασιμότητας της Μονάδας Προσβασιμότητας Φοιτητών με Αναπηρία.
Ο Δρ. Κουρουπέτρογλου έχει συμμετάσχει ενεργά σε ένα σημαντικό αριθμό χρηματοδοτημένων ερευνητικών έργων της Ευρωπαϊκής Ενωσης καθώς και εθνικών. Υπήρξε επίσης κριτής/αξιολογητής και μέλος ομάδων εργασίας και τεχνικών επιτροπών σε διάφορα προγράμματα και ερευνητικά έργα της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Είναι συγγραφέας περισσοτέρων από 105 επιστημονικών εργασιών σε διεθνή περιοδικά και πρακτικά διεθνών συνεδρίων στους τομείς του ενδιαφέροντός του.
Τα τρέχοντα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στην περιοχή των Φωνητικών Διεπαφών Χρήστη (Voice User Interfaces) και της Προσβασιμότητας σε συστήματα Πληροφορικής (Computer Accessibility), σαν μέρος του γενικότερου τομέα της Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου-Υπολογιστή (Human-Computer Interaction), ειδικότερα δε σε:
 • Τεχνολογίες Πρόσβασης,
 • Συστήματα Ομιλίας για Επικοινωνία Ανθρώπου Μηχανής,
 • Ευχρηστία,
 • VoiceWeb,
 • Voice Agents,
 • Επεξεργασία Φωνής: Ανάλυση και Σύνθεση Ομιλίας και Τραγουδιού,
 • Συστήματα και Βοηθήματα Διαπροσωπικής Επικοινωνίας,
 • Πληροφοριακά Συστήματα/Υπηρεσίες και Υποστηρικτικές Τεχνολογίες για 'Aτομα με Αναπηρίες (ΑμεΑ) και Ηλικιωμένους,
 • Μουσική Πληροφορική: Ανάλυση Τραγουδιστικής Φωνής, Εικονικά Μουσικά Όργανα, Σύνθεση και Ανάλυση Βυζαντινής Ψαλμωδίας,
 • Διεπαφές Χρήστη Βασισμένες στις Χειρονομίες και
 • Πληροφοριακά Συστήματα για Αλληλεπιδραστική Μάθηση.

Διδάσκει τα προπτυχιακά μαθήματα "Επεξεργασία Ομιλίας" (http://www.di.uoa.gr/node/338/, http://speech.di.uoa.gr/omilia/) και "Συστήματα Επεξεργασίας Σήματος σε Πραγματικό Χρόνο" (http://www.di.uoa.gr/node/330/, http://speech.di.uoa.gr/rtdsp/) καθώς και τα μεταπτυχιακά μαθήματα "Τεχνολογίες Φωνής", "Επικοινωνία Ανθρώπου - Υπολογιστή", "Επεξεργαστές Ψηφιακών Σημάτων" και "Διασύνδεση Υπολογιστή με τον Αναλογικό Κόσμο" 
Χάρτης Ιστοτόπου | Επικοινωνία | Συντελεστές | Rss
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών