Αρχική
 
 
Περιγραφή μαθήματος
 
ΥΠΙ6 - Συλλογή και Επεξεργασία Βιοϊατρικών Δεδομένων
Κωδικός: ΥΠΙ6
Τίτλος Μαθήματος: Συλλογή και Επεξεργασία Βιοϊατρικών Δεδομένων
Εξάμηνο: 2ο
Κατηγορία: ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ (Πληροφορική στην Ιατρική)
Ώρες διδασκαλίας: 3
Διδάσκων: Καλύβας (ΤΕΙ-Α)
Σελίδα μαθήματος: http://eclass.uoa.gr/courses/D441/
Περιγραφή - Ύλη Μαθήματος:
Συλλογή δεδομένων βιοηλεκτρικών σημάτων: Ιοντικά ρεύματα στα κύτταρα. Ηλεκτρόδια απαγωγής και διατάξεις ενίσχυσης βιοηλεκτρικών σημάτων: ΗΚΓ, ΗΕΓ, ΗΜΓ, ΗΑΓ, ΗΟΓ. Μη ηλεκτρικές μετρήσεις: Μηχανοηλεκτρικοί, φωτοηλεκτρικοί, θερμοηλεκτρικοί και χημειοηλεκτρικοί μετατροπείς. Μετρήσεις ροής, πίεσης και όγκου του αίματος. Αναπνευστικές μετρήσεις. Θερμογραφία. Συλλογή δεδομένων στην in vitro διαγνωστική: Φασματοφωτομετρικοί μέθοδοι, τεχνικές διαχωρισμού. Τεχνολογία της εργαστηριακής αιματολογίας. Ανοσοχημκές μέθοδοι. Ψηφιακή επεξεργασία βιοϊατρικών δεδομένων: Τεχνικές βελτίωσης σηματοθορυβικού λόγου σε βιοϊατρικά δεδομένα. Τεχνικές φασματικής ανάλυσης βιοϊατρικών δεδομένων. Τεχνικές ανάλυσης κυρίων συνιστωσών και ανεξαρτήτων συνιστωσών. Τεχνικές ανάλυσης αυτοπαλινδρόμησης. Τεχνικές επίλυσης αντιστρόφου προβλήματος στην βιοϊατρική: σημειακές τεχνικές, τεχνικές εκτεταμένων πηγών, τεχνική Αλγεβρικής Ανακατασκευής, τεχνική Γενικευμένης Αντίστροφης Μήτρας, τεχνικές κανονικοποίησης. Εφαρμογές σε HΚΓ, HEΓ, ΗΜΓ και μη ηλεκτρικά βιοσήματα. [Επιστροφή]
 
Χάρτης Ιστοτόπου | Επικοινωνία | Συντελεστές | Rss
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών