Αρχική
 
 
Περιγραφή μαθήματος
 
ΥΠΙ8 - Πληροφορικά Συστήματα Υγείας και Τηλεϊατρική
Κωδικός: ΥΠΙ8
Τίτλος Μαθήματος: Πληροφορικά Συστήματα Υγείας και Τηλεϊατρική
Εξάμηνο: 2ο
Κατηγορία: ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ (Πληροφορική στην Ιατρική)
Ώρες διδασκαλίας: 3
Διδάσκων: Σπυρόπουλος (ΤΕΙ-Α)
Σελίδα μαθήματος: http://eclass.uoa.gr/courses/D451/
Περιγραφή - Ύλη Μαθήματος:
Διαμορφώνοντας το Νοσοκομείο του 21ου Αιώνα: Βιοϊατρική Τεχνολογία, Ιατρική Πληροφορική και Λήψη Ιατρικής Απόφασης. Ψηφιακός Φάκελος Ασθενούς: Τα Εξωτερικά Ιατρεία, το Τμήμα Ατυχημάτων και Εκτάκτων Περιστατικών και ο Ψηφιακός Φάκελος ως αφετηρία Ιατρικού Συμπερασμού, με βάση τα αντίστοιχα Πρωτόκολλα. Διαχείριση Ιατρικών Πληροφοριών σε ολοκληρωμένα Δίκτυα.: Η διαδρομή ολοκλήρωσης Συσκευών - Υπολογιστών στην αυτοματοποίηση των in vitro Διαγνωστικών Εργαστηρίων, τα LIS και ο Έλεγχος Ποιότητας. Πληροφοριακά Συστήματα διαχείρισης Ιατρικής Εικόνας: Η ενσωμάτωση της Ιατρικής Εικόνας στις άλλες Ιατρικές πληροφορίες. Πληροφοριακά Συστήματα Επιτήρησης του Ασθενούς: Επιτήρηση, Υποστήριξη και Αποκατάσταση Ζωτικών Λειτουργιών στα Χειρουργεία, στις ΜΕΘ και το πρόβλημα της αξιολόγησης των δεδομένων. Ειδικές Μονάδες Θεραπείας: Λιθοτριψία, Ακτινοθεραπεία. Ιατρική των Μεταγγίσεων κλπ. Πληροφοριακά Συστήματα Υποστήριξης της Νοσηλείας: Ο διεπιστημονικός χαρακτήρας της φροντίδας του ασθενούς και οι βασικές συνιστώσες Λογισμικού Νοσηλευτικής Φροντίδας. Πληροφοριακά συστήματα στη Δημόσια Υγεία: Συστήματα Επαγρύπνησης και Αναφοράς κρίσιμων Συμβαμάτων, Πληροφοριακά συστήματα Υγείας για τον Πολίτη κλπ. Πληροφοριακά Συστήματα Ανάκτησης Ιατρικής Πληροφορίας: Το ενοποιημένο σύστημα Ιατρικής Γλώσσας UMLS, οι κωδικοποιήσεις SNOMED, ICD-9/10 κλπ. Συστήματα υποστήριξης Ιατρικής Απόφασης: Βάσεις Ιατρικής Γνώσης και Μέθοδοι Αξιοποίησής τους στην υποστήριξη λήψης Κλινικής Απόφασης. Η Σύγχρονη Τηλεϊατρική: Αποκεντρωμένα μοντέλα Νοσηλείας, Εξοπλισμός, Λογισμικό διαχείρισης και συναγερμού και Λογισμικό οργάνωσης, επιτήρησης και διαχείρισης της κατ' οίκον νοσηλείας. Ψηφιακή Ιατρική Εκπαίδευση: Δυνατότητες, ανατροπές και κίνδυνοι. [Επιστροφή]
 
Χάρτης Ιστοτόπου | Επικοινωνία | Συντελεστές | Rss
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών