Αρχική
 
 
Διδακτικό προσωπικό
 
Χρυσίνα Ευαγγελία
Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΟΦΧ
Ίδρυμα: Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ)
Τηλ: 210-7273851
Προσωπική Ιστοσελίδα: -
Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα:
Γεννήθηκε στον Πειραιά (23.01.1973), είναι Χημικός Μηχανικός-απόφοιτος ΕΜΠ (1996) και διδάκτωρ βιοχημείας (PhD in Biochemistry) του University of Bath-UK (2000). Εργάστηκε με τον Prof. K. Ravi Acharya (thesis advisor) ως Research Officer (χρηματοδότηση-Medical Research Council-UK) και επέστρεψε στην Ελλάδα το 2001 ως μετακαλούμενη ερευνήτρια από το εξωτερικό, με κέντρο υποδοχής το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (χρηματοδότηση-AstraZeneca-UK/Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας, πρόγραμμα ΕΝΤΕΡ). Συνεργάσθηκε με τον αείμνηστο Δρ. Ν.Γ. Οικονομάκο, επικεφαλή της Ομάδος Δομικής Βιολογίας & Χημείας/διευθυντή Ινστιτούτου Οργανικής & Φαρμακευτικής Χημείας (ΙΟΦΧ)-ΕΙΕ στον "Κατευθυνόμενο-από τη δομή-σχεδιασμό φαρμάκων για την αντιμετώπιση του σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2". Η έρευνα επίσης υποστηρίχθηκε από ΕΕ/Royal Society-UK και φαρμακευτικές εταιρείες AventisPharma-Germany/Pfizer-Groton-USA.
Το 2006 εντάσσεται στο μόνιμο επιστημονικό προσωπικό του ΕΙΕ ως ερευνήτρια της ιδίας ομάδος. Το ερευνητικό της έργο (1996-) περιλαμβάνει 32 δημοσιεύσεις σε έγκριτα διεθνή περιοδικά (SI>526, h=14), 50 συμμετοχές σε διεθνή συνέδρια, 11 ανακοινώσεις σε Large-scale facilities reports, 17 προσκεκλημένες ομιλίες, 26 συμμετοχές σε Εθνικά/Ευρωπαϊκά προγράμματα και 80 πρωτεϊνικές δομές/ή συμπλόκων αυτών (κατατεθιμένα στην protein-data-bank: www.pdb.org). Είναι επιστημονική υπεύθυνη (με την Δρ. Ι.Μ. Μαυρίδου-ΕΚΕΦΕ-"Δημόκριτος") για την Ελλάδα - affiliated member of INSTRUCT (Integrated Structural Biology Infrastructure).
Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα αφορούν στα εξής: σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2, κατευθυνόμενος-από τη δομή-σχεδιασμός υπογλυκαιμικών/άλλων φαρμάκων, αξιοποίηση βιομάζας, προσδιορισμός 3D-δομής μακρομορίων φαρμακευτικού/βιοτεχνολογικού ενδιαφέροντος με ακτίνες-Χ. Συνεργάζεται με τους καθηγητές Π. Χριστακόπουλο/ΕΜΠ, Α. Σιαφάκα, Α. Γκιμήση/ΕΚΠΑ, L. Somsák/University of Debrecen-Hungary, J-P. Praly/Claude-Bernard University Lyon-1-France, D. Loganathan/Indian Institute of Technology-Madras-India και A. MacKerell Jr. /University of Maryland-USA. Είναι εγγεγραμμένη χρήστης συγχροτρονικής ακτινοβολίας στα Daresbury Laboratory-UK (έως το 2008), EMBL-Hamburg-Outstation/DESY, Sinchrotrone Trieste-Italy, μέλος των ΤΕΕ, Ελληνικής Κρυσταλλογραφικής Εταιρείας, Ελληνικής Εταιρείας Μοριακής Βιολογίας & Βιοχημείας (ΕΕΒΜΒ).
Οι διακρίσεις που έλαβε περιλαμβάνουν "Rod Quayle prize-Best postgraduate student 1999-2000, Dept. of Biology & Biochemistry-Univ. of Bath-UK", τριετή υποτροφία Marie Curie (EU-FP4) για PhD, υποτροφίες "Παρασκευής Γαρδίκη-Κουΐδου για νέους ερευνητές" (2002), Wellcome Trust-UK (2001) και Royal Society-London-UK (2002,2003) για επισκέψεις μικρής διάρκειας στα Laboratory of Molecular Biophysics/University of Oxford-UK και Institute of Cancer Research/London-UK. Έχει συμμετάσχει στη διοργάνωση συνεδρίων/workshops στη δομική βιολογία, το σχεδιασμό φαρμάκων και τον μοριακό μοντελισμό καθώς και στη διοργάνωση εκδηλώσεων για την προαγωγή της Επιστήμης & Έρευνας στο ευρύ κοινό (σε συνεργασία με το ΕΙΕ και το British Council).


 
Χάρτης Ιστοτόπου | Επικοινωνία | Συντελεστές | Rss
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών