Αρχική
 
 
Διδακτικό προσωπικό
 
Αναστασιάδου Έμα
Ερευνήτρια (βαθμίδα Δ')
Ίδρυμα: IIBEAA
Τηλ: 210-6597063
Προσωπική Ιστοσελίδα: http://www.bioacademy.gr/Faculty/investigators_details_new.php?id=2&inv=0&ovr=0
Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα:
Γεννήθηκε το 1967 στην Αθήνα και σπούδασε στο τμήμα Βιολογίας, στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Συνέχισε τις σπουδές της στο πανεπιστήμιο του Cambridge, όπου  στο Ινστιτούτο Βιοτεχνολογίας εκπόνησε και ολοκλήρωσε το 1997 τη διδακτορική της διατριβή με θέμα «Συγκριτική μελέτη συστημάτων ειδικών θέσεων ανασυνδιασμού». 
Το 1998 μετέβη στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, στη Βοστόνη, όπου συνεχίζει την ερευνητική της πορεία στο τμήμα Αιματολογίας-Ογκολογίας στην Ιατρική Σχολή του Harvard. Το ερευνητικό της έργο, χρηματοδοτούμενο από το  Αμερικάνικο Ιατρικό Ινστιτούτο Howard Hughes, επικεντρώθηκε στη μελέτη των μηχανισμών πρόκλησης Λευχαιμίας σε ζωικά μοντέλα και τον εντοπισμό νέων μορίων «στόχων» για μελλοντικές θεραπευτικές προσεγγίσεις.
Το 2002, επιστρέφει στην Αθήνα, στο Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ) σαν ερευνήτρια Δ', και συνεχίζει την πειραματική της μελέτη τόσο στο τομέα των αιματολογικών κακοηθειών με επίκεντρο τη παιδική λευχαιμία, αλλά και άλλων καρκίνων, όπως ο καρκίνος του θυρεοειδή, όσο και στην ανάπτυξη νέων, αποτελεσματικών, «στοχευμένων» θεραπευτικών προσεγγίσεων. Εκτός από το ερευνητικό, ασκεί παράλληλα διδακτικό έργο, μετέχοντας σε κύκλους μεταπτυχιακών σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο τμήμα Βιολογίας, Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και την Ιατρική Σχολή.


 
Χάρτης Ιστοτόπου | Επικοινωνία | Συντελεστές | Rss
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών