Αρχική
 
 
Περιγραφή μαθήματος
 
ΥΠΙ4 - Προχωρημένα Θέματα Επεξεργασίας Σήματος
Κωδικός: ΥΠΙ4
Τίτλος Μαθήματος: Προχωρημένα Θέματα Επεξεργασίας Σήματος
Εξάμηνο: 1ο
Κατηγορία: ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ (Πληροφορική στην Ιατρική)
Ώρες διδασκαλίας: 3
Διδάσκων: Καραμπογιάς (ΕΚΠΑ), Ελευθεριάδης (ΕΚΠΑ)
Σελίδα μαθήματος: http://eclass.uoa.gr/courses/D440/
Περιγραφή - Ύλη Μαθήματος:
Ενότητα (1): Στοχαστικά σήματα, αυτοσυσχέτιση-ετεροσυσχέτιση, συνάρτηση φασματικής πυκνότητας, σχέση εισόδου-εξόδου ΓΧΑ συστημάτων. Διδιάστατος μετασχηματισμός Ζ, διδιάστατος DFT, σχέση εισόδου-εξόδου ΓΧΑ δύο διαστάσεων. Σχεδιασμός ψηφιακών φίλτρων. Ενότητα (2): Περιγραφή συστημάτων στο χώρο κατάστασης, μεταβλητές κατάστασης. Δυναμικές εξισώσεις, λύση δυναμικών εξισώσεων, εκθετική συνάρτηση μητρώων, ανάπτυγμα στις ιδιοσυχνότητες του συστήματος. Δυναμικές εξισώσεις και συνάρτηση μεταφοράς. Σχήματα ελεγξιμότητας και παρατηρησιμότητας. Ελεγξιμότητα και παρατηρησιμότητα. Ευστάθεια και σταθεροποίηση συστημάτων. Ενότητα (3): Πολυρυθμικά σήματα και συστήματα. Αποδεκάτιση και παρεμβολή. Σχέσεις του Noble. Πολυφασική αναπαράσταση συστημάτων. Αποδοτικές υλοποιήσεις συστημάτων αποδεκάτισης και παρεμβολής. Συστοιχίες φίλτρων: Ομοιόμορφα κατανεμημένες συστοιχίες, συστοιχίες τέλειας ανασύνθεσης. Διακριτός μετασχηματισμός κυματιδίων. [Επιστροφή]
 
Χάρτης Ιστοτόπου | Επικοινωνία | Συντελεστές | Rss
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών