Αρχική
 
 
Διδακτικό προσωπικό
 
Μανωλάκος Ηλίας
Καθηγητής
Διευθυντής του Προγράμματος και Πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής
Ίδρυμα: ΕΚΠΑ
Τηλ: 210-7275312
Προσωπική Ιστοσελίδα: http://gr.linkedin.com/in/eliasmanolakos
Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα:
Ο Ηλίας Σ. Μανωλάκος κατέχει Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Ηλεκτρολόγου Μηχανικού από το University of Michigan, Ann Arbor των ΗΠΑ, και Διδακτορικό Δίπλωμα Μηχανικού Πληροφορικής από το University of Southern California, Los Angeles των ΗΠΑ. Είναι Καθηγητής στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Αθηνών όπου διευθύνει το διεπιστημονικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Τεχνολογίες Πληροφορικής στην Ιατρική και τη Βιολογία». Πριν επιστρέψει στην Ελλάδα (2004) ήταν επίκουρος και αναπληρωτής καθηγητής με μονιμότητα στο Northeastern University της Βοστόνης, διετέλεσε (1996-1999) και Διευθυντής του διεθνούς φήμης Ερευνητικού Κέντρου του Communications and Digital Signal Processing (CDSP), Center for Research and Graduate Studies. Επιπλέον ήταν επισκέπτης καθηγητής στο MIT Center for Biological and Computational Learning, Βοστόνη (1999).
Τα ευρεία ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τη σχεδίαση συστημάτων υψηλών επιδόσεων για ψηφιακή επεξεργασία σημάτων, πολυ-επεξεργαστικά ενσωματωμένα συστήματα, δίκτυα αισθητήρων, καθώς επίσης και την ανάπτυξη μοντέλων πρόβλεψης και τεχνικών μηχανικής μάθησης, και τις σύγχρονες εφαρμογές τους στους διεπιστημονικούς τομείς της συστημικής βιολογίας και οικολογίας. Έχει δημοσιεύσει με τους φοιτητές του πάνω από 120 άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων με κρίση πλήρους κειμένου. Έχει συμμετάσχει ή ηγηθεί σε περισσότερα από είκοσι ερευνητικά προγράμματα υποστηριζόμενα από φορείς χρηματοδότησης έρευνας των ΗΠΑ (NSF, EPA κτλ), της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (FP6, FP7, AAL) και της Ελλάδας (ΓΓΕΤ).
Το 1992 τιμήθηκε με το NSF Research Initiation Award. Έχει εκλεγεί και υπηρετεί για δεύτερη τριετία ως μέλος της τεχνικής επιτροπής του διεθνούς οργανισμού ΙΕΕΕ, IEEE Design and Implementation of Signal Processing Systems (IEEE-DΙSPS). Είναι επίσης μέλος του Advisory Board της διεθνούς τεχνικής επιτροπής ΙΕΕΕ Machine Learning for Signal Processing (IEEE-MLSP). Έχει διατελέσει προσκεκλημένο μέλος της συντακτικής επιτροπής (Associate Editor) πολλών επιστημονικών περιοδικών διεθνούς κύρους (IEEE Transactions on Signal Processing, IEEE Transactions on Neural Networks, IEEE Signal Processing Letters, ΙΕΕΕ Computing in Science and Engineering, Journal of Signal Processing Systems, Springer κτλ.) και πρόεδρος της επιτροπής του προγράμματος ή διοργανωτής πολλών ΙΕΕΕ συνεδρίων. Ο H. Μανωλάκος έχει εκλεγεί Senior Member της IEEE (1995).


 
Χάρτης Ιστοτόπου | Επικοινωνία | Συντελεστές | Rss
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών