Αρχική
 
 
Περιγραφή μαθήματος
 
ΕΠ1 - Ενσωματωμένα Συστήματα
Κωδικός: ΕΠ1
Τίτλος Μαθήματος: Ενσωματωμένα Συστήματα
Εξάμηνο: 3ο
Κατηγορία: ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Ώρες διδασκαλίας: 3
Διδάσκων: Μανωλάκος (ΕΚΠΑ)
Σελίδα μαθήματος: http://eclass.uoa.gr/courses/D453/
Περιγραφή - Ύλη Μαθήματος:
Μικροελεγκτές, αναδομήσιμα ενσωματωμένα συστήματα, αυτόνομα συστήματα, συστήματα διάχυτης ευφυΐας,. Τεχνολογίες υλοποίησης ενσωματωμένων συστημάτων (ΕΣ) με ASICs, FPGAs και πυρήνες πνευματικής ιδιοκτησίας (IP cores). Συστήματα με επεξεργαστές γενικού και ειδικού σκοπού στο ίδιο ολοκληρωμένο (Systems on Chip). Διαχείριση ισχύος σε ΕΣ. Ιεραρχική σχεδίαση ενσωματωμένων συστημάτων, συσχεδίαση λογισμικού-υλικού. Τεχνολογίες σχεδίασης και σύνθεσης συστημάτων. Πολυνηματικές διεργασίες, συγχρονισμός χρονοπρογραμματισμός. Διαχείριση πολλαπλών διεργασιών σε ΕΣ, λειτουργικά συστήματα πραγματικού χρόνου. Παραδείγματα ενσωματωμένων συστημάτων για αυτόματο έλεγχο, δίκτυα αισθητήρων. Εφαρμογές της σύγχρονης μικροηλεκτρονικής και των ΕΣ στην ιατροβιολογία και τη διαγνωστική. ΕΣ και νανοτεχνολογία, βιοαισθητήρες, νέες τάσεις. Εργαστήριο: Σχεδίαση με χρήση γλώσσας περιγραφής υλικού VHDL ενός ενσωματωμένου SoC και υλοποίηση με FPGA. Συνιστώμενες γνώσεις: Σχεδίαση Ψηφιακών συστημάτων, VHDL, Προγραμματισμός σε γλώσσα C. [Επιστροφή]
 
Χάρτης Ιστοτόπου | Επικοινωνία | Συντελεστές | Rss
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών