Αρχική
 
 
Διδακτικό προσωπικό
 
Λιναρδάτος Διονύσης
Ειδικός Επιστήμονας
Ίδρυμα: Εθνική Επιτροπή Τηλ/νιών & Ταχυδρομίων (ΕΕΤΤ)
Τηλ: 210-6151130
Προσωπική Ιστοσελίδα: -
Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα:
Ο Δρ. Διονύσιος Λιναρδάτος είναι πτυχιούχος του Τμήματος Φυσικής του ΕΚΠΑ (1990) και κάτοχος των μεταπτυχιακών διπλωμάτων ειδίκευσης στην «Ηλεκτρονική και Ραδιοηλεκτρολογία» (1993) και στον «Ηλεκτρονικό Αυτοματισμό» (1999) από τα Τμήματα Φυσικής και Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΠΑ. Απέκτησε το διδακτορικό του δίπλωμα το 2002 από το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΠΑ. Ο τίτλος της διδακτορικής του διατριβής είναι «Μη-γραμμικές Τεχνικές και Αλγόριθμοι Επεξεργασίας Σήματος – Εφαρμογή στο Ηλεκτροεγκεφαλογράφημα».
Τα επιστημονικά ενδιαφέροντα του κ. Λιναρδάτου περιλαμβάνουν την ιατρική πληροφορική, τη βιοπληροφορική, την επεξεργασία σήματος, τη διαμόρφωση πολιτικών στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες και τις εφαρμογές των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στη ναυτιλία. Έχει εκτενή εμπειρία σε διάφορα ερευνητικά προγράμματα ιατρικής πληροφορικής, ηλεκτρονικών επικοινωνιών και επεξεργασίας σήματος. Έχει συνεργαστεί, μεταξύ άλλων, με τα εργαστήρια Ηλεκτροεγκεφαλογραφίας και Νυσταγμογραφίας της Νευρολογικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Αιγινήτειο Νοσοκομείο, με το Εθνικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής καθώς και με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.
Από το 2000 εργάζεται ως Ειδικός Επιστήμονας στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) με διάφορες ιδιότητες και αρμοδιότητες, μεταξύ των οποίων, ως Προϊστάμενος του Τμήματος Εποπτείας και Ελέγχου του Τηλεπικοινωνιακού Τομέα, την περίοδο 2003-2007. Τα ακαδημαϊκά έτη 1995-2000 ο κ. Λιναρδάτος δίδαξε ως επιστημονικός συνεργάτης στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΠΑ φροντιστηριακά και εργαστηριακά μαθήματα σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. Από το ακαδημαϊκό έτος 2008-2009 διδάσκει το μάθημα «Βιοστατιστική» στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Τεχνολογίες Πληροφορικής στην Ιατρική και τη Βιολογία» (Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΠΑ). Εργασίες του έχουν δημοσιευθεί σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά και έχουν παρουσιαστεί σε διεθνή και Ελληνικά επιστημονικά συνέδρια. Επίσης, έχει προσκληθεί να δώσει διαλέξεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.


 
Χάρτης Ιστοτόπου | Επικοινωνία | Συντελεστές | Rss
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών