Αρχική
 
 
Διδακτικό προσωπικό
 
Κουμπαράκης Μανόλης
Καθηγητής
Ίδρυμα: ΕΚΠΑ
Τηλ: 210-7275213
Προσωπική Ιστοσελίδα: http://cgi.di.uoa.gr/~koubarak/
Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα:
Ο Μανόλης Κουμπαράκης είναι Καθηγητής στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΠΑ. Έχει δημοσιεύσει πάνω από 150 άρθρα στα οποία έχουν γίνει πολλές αναφορές από άλλους ερευνητές της Τεχνητής Νοημοσύνης, των Βάσεων Δεδομένων, του Σημασιολογικού Ιστού και των Διασυνδεδεμένων Δεδομένων.
Η έρευνα του έχει χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (έργα CHOROCHRONOS, DIET, BRIDGEMAP, Evergrow, OntoGrid, SemsorGrid4Env, TELEIOS, Optique, LEO, MELODIES, WDAqua and BigDataEurope), την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (έργο SCARE της δράσης ΑΡΙΣΤΕΙΑ), την ΕυρωπαΪκή Υπηρεσία Διαστήματος (έργο Prod-Trees) και την βιομηχανία (Microsoft Research και British Telecommunications).
Είναι συντονιστής του έργου LEO το οποίο αναπτύσσει εργαλεία για τα διασυνδεδεμένα γεωχωρικά δεδομένα και δεδομένα παρατήρησης της γης, και τα εφαρμόζει στη γεωργία ακριβείας. Το 2014 ήταν πρόεδρος του European Data Forum, του σημαντικότερου Ευρωπαϊκού συνεδρίου για την ανάπτυξη της οικονομίας των δεδομένων στην Ευρώπη. Το 2015 εκλέχθηκε Fellow του European Coordinating Committee for Artificial Intelligence (ECCAI).


 
Χάρτης Ιστοτόπου | Επικοινωνία | Συντελεστές | Rss
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών