Αρχική
 
 
Περιγραφή μαθήματος
 
ΥΠB8 - Αλγόριθμοι στη Δομική Βιοπληροφορική
Κωδικός: ΥΠΒ8
Τίτλος Μαθήματος: Αλγόριθμοι στη Δομική Βιοπληροφορική
Εξάμηνο: 2ο
Κατηγορία: ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ (Βιοπληροφορική)
Ώρες διδασκαλίας: 3
Διδάσκων: Εμίρης (ΕΚΠΑ)
Σελίδα μαθήματος: http://eclass.uoa.gr/courses/D464/
Περιγραφή - Ύλη Μαθήματος:
Εισαγωγή στα είδη, την αναγνώριση και τον προσδιορισμό της δευτεροταγούς και της τριτοταγούς δομής μορίων και, ειδικότερα, πρωτεϊνών. Πειραματικά δεδομένα Μαγνητικής Αντήχησης Πυρήνων (Nuclear Magnetic Resonance) και κρυσταλλογραφίας ακτίνων Χ. Γεωμετρία των αποστάσεων και υπολογισμός μοριακών διαμορφώσεων μέσω πινάκων αποστάσεων. Κινηματική των μορίων και πίνακες περιστροφής για την περιγραφή διαμορφώσεων στερεών σωμάτων με δεδομένους βαθμούς ελευθερίας. Αναζήτηση στον χώρο των διαμορφώσεων, σύγκριση τρισδιάστατων μοριακών δομών και υπέρθεση. Προσδιορισμός της αναδίπλωσης πρωτεϊνών και εντοπισμός φαρμακοφόρων μέσω της επίλυσης πολυωνυμικών συστημάτων. Τριγωνοποίηση Delaunay και σχήματα Άλφα για την αναπαράσταση της μοριακής επιφάνειας και την εφαρμογή στην πρόβλεψη της πρόσδεσης (docking). Δομές γεωμετρικών δεδομένων και εξόρυξη γεωμετρικών δεδομένων. Αναπαράσταση γεωμετρικών αντικειμένων και βιβλιοθήκες γεωμετρικού και αλγεβρικού λογισμικού. [Επιστροφή]
 
Χάρτης Ιστοτόπου | Επικοινωνία | Συντελεστές | Rss
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών