Αρχική
 
 
Περιγραφή μαθήματος
 
ΕΠ13 - Προσβασιμότητα Πληροφοριακών Συστημάτων και Παγκοσμίου Ιστού
Κωδικός: ΕΠ13
Τίτλος Μαθήματος: Προσβασιμότητα Πληροφοριακών Συστημάτων και Παγκοσμίου Ιστού
Εξάμηνο: 3ο
Κατηγορία: ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Ώρες διδασκαλίας: 3
Διδάσκων: Κουρουπέτρογλου (ΕΚΠΑ), Πίνο (ΕΚΠΑ)
Σελίδα μαθήματος: http://eclass.uoa.gr/courses/DI377/
Περιγραφή - Ύλη Μαθήματος:

Το μάθημα έχει σκοπό:

  • τη κατανόηση του ρόλου των Υποστηρικτικών Τεχνολογιών στην επίτευξη της καθολικής σχεδίασης στα Συστήματα Πληροφορικής,
  • τη διερεύνηση της σχέσης μεταξύ προσβασιμότητας και χρηστικότητας και
  • την προετοιμασία φοιτητών για να απασχοληθούν σε αναπτυξιακά και ερευνητικά θέματα υποστηρικτικών τεχνολογιών και καθολικής σχεδίασης.

Οι φοιτητές που θα παρακολουθήσουν με επιτυχία το μάθημα θα μπορούν να επιδείξουν γνώσεις και δεξιότητες στους παρακάτω τομείς:

  • Μοντέλα και μετρικές Αναπηρίας,
  • Μέθοδοι ανάλυσης αναγκών των ΑμεΑ,
  • Ορισμοί και κατηγοριοποίηση Υποστηρικτικών Τεχνολογιών,
  • Αρχές και μέθοδοι Καθολικής Σχεδίασης,
  • Διεθνείς τυποποιήσεις και πρότυπα προσβασιμότητας και χρηστικότητας,
  • Ανάπτυξη προσβάσιμων ιστοθέσεων και προσβάσιμου Διαδικτυακού περιεχομένου
  • Εργαλεία αξιολόγησης προσβασιμότητας ιστοθέσεων.

Ύλη: Διαστάσεις διαφοροποίησης χρηστών. Ανάλυση αναγκών ατόμων με αισθητηριακή (όραση, ακοή, αφή), κινητική (μετακίνηση, δεξιότητα, τέντωμα/φτάσιμο) και γνωσιακή (νοητικές λειτουργίες-επικοινωνία) αναπηρία και ηλικιωμένων. Μοντελοποίηση και μετρικές αναπηριών βασισμένα στα πρότυπα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Αρχές καθολικής σχεδίασης. Ο νόμος 80/20 (αρχή Pareto). Τεχνικές και συσκευές προσβάσιμης αλληλεπίδρασης – Υποστηρικτικές Τεχνολογίες Πληροφορικής. Oι νόμοι Fitts και Hick. Χρηστικότητα ή ευελιξία. Εφαρμογή της σχεδίασης για όλους για προσβασιμότητα πολυμεσικού περιεχομένου. Κύκλος ζωής προσβάσιμων συστημάτων πληροφορικής βασισμένων σε συστατικά (component-based). Καθολική Πρόσβαση ή Πρόσβαση για Όλους. Διεθνείς τυποποιήσεις και πρότυπα προσβασιμότητας και χρηστικότητας. Η πρωτοβουλία για προσβασιμότητα (WAI) της Κοινοπραξίας του Παγκόσμιου Ιστού (W3C). Οδηγίες για την Προσβασιμότητα του Περιεχομένου του Παγκόσμιου Ιστού. Νομικές υποχρεώσεις για προσβασιμότητα στο Διαδίκτυο. Ανάπτυξη προσβάσιμων ιστοθέσεων. Εργαλεία αποτίμησης και αξιολόγησης προσβασιμότητας ιστοθέσεων.

Το μάθημα περιλαμβάνει εργαστηριακές ασκήσεις στους τομείς:

i) Εξάσκηση στη χρήση λογισμικού προσβασιμότητας ανοικτού κώδικα: http://access.uoa.gr/fs
ii) Εξάσκηση στις επιλογές προσβασιμότητας των MS-Windows: http://www.microsoft.com/ENABLE
iii) Εξάσκηση στα εργαλεία αξιολόγησης προσβασιμότητας ιστοθέσεων.
iv) Εξάσκηση στην ανάοτυξη προσβάσιμου Διαδικτυακού περιεχομένου.

Συγγράμματα:

α) C. Stephanidis (Ed.) "The Universal Access Handbook" CRC Press, 2009
β) W. Chisholm, M. May "Universal Design for Web Applications", O'Reilly, 2009 [Επιστροφή]

 
Χάρτης Ιστοτόπου | Επικοινωνία | Συντελεστές | Rss
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών