Αρχική
 
 
Περιγραφή μαθήματος
 
ΥΠΒ3 - Αλγόριθμοι στη Μοριακή Βιολογία
Κωδικός: ΥΠΒ3
Τίτλος Μαθήματος: Αλγόριθμοι στη Μοριακή Βιολογία
Εξάμηνο: 1ο
Κατηγορία: ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ (Βιοπληροφορική)
Ώρες διδασκαλίας: 4
Διδάσκων: Χατζηγεωργίου (Pasteur)
Σελίδα μαθήματος: http://eclass.uoa.gr/courses/D461/
Περιγραφή - Ύλη Μαθήματος:
Εισαγωγή στους αλγορίθμους και στην υπολογιστική πολυπλοκότητα. Γενικές αλγοριθμικές τεχνικές: Άπληστοι αλγόριθμοι, τεχνική Διαίρει και Βασίλευε, Δυναμικός προγραμματισμός, προσεγγιστικοί και πιθανοτικοί αλγόριθμοι, τοπική αναζήτηση. Αλγόριθμοι για στοίχιση ακολουθιών (string matching), αλυσίδες Markov και κρυμμένα (hidden) μοντέλα Markov. Ασυμπτωτική πολυπλοκότητα, πολυπλοκότητα χειρότερης περίπτωσης, μέση πολυπλοκότητα. Εφαρμογές αλγορίθμων για mapping and sequencing, ανάλυση ακολουθιών (sequence analysis), πρόβλεψη δομής (structure prediction), φυλογενετικά δένδρα. [Επιστροφή]
 
Χάρτης Ιστοτόπου | Επικοινωνία | Συντελεστές | Rss
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών