Αρχική
 
 
Διδακτικό προσωπικό
 
Βλάχου Αντωνία
Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμονας (βαθμίδα Α΄)
Ίδρυμα: IIBEAA
Τηλ: 210-6597063
Προσωπική Ιστοσελίδα: http://www.bioacademy.gr/Faculty/investigators_details_new.php?id=36&inv=1&ovr=0
Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα:
H Αντωνία Βλάχου σπούδασε Βιολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών όπου αποφοίτησε με Άριστα και συνέχεια έλαβε διδακτορικό δίπλωμα από το Department of Cell Biology, Baylor College of Medicine, Houston, Texas, USA. Ακολούθησε μεταδιδακτορικές σπουδές στην Πρωτεωμική στο Department of Microbiology and Molecular Cell Biology στο Eastern Virginia Medical School, Norfolk, Virginia USA όπου και διετέλεσε Επίκουρος Καθηγήτρια από το 2001 -2003 οπότε και επέστρεψε στην Ελλάδα.
Η κ Βλάχου είναι συν-διευθύντρια στην Ερευνητική Μονάδα Πρωτεωμικής στο Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στη ανεύρεση πρωτεϊνικών βιοδεικτών για ουρολογικούς καρκίνους, με ιδιαίτερη έμφαση στον καρκίνο της ουροδόχου κύστεως. Είναι συντονίστρια του ευρωπαϊκού ερευνητικού προγράμματος “Urine and Kidney Proteomics”, στο editorial board και reviewer πολλών επιστημονικών περιοδικών Πρωτεωμικής και προσφάτως εξέδωσε βιβλίο με τίτλο Clinical Proteomics (Humana Press).


 
Χάρτης Ιστοτόπου | Επικοινωνία | Συντελεστές | Rss
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών