Αρχική
 
 
Διδακτικό προσωπικό
 
Ξάνθου Γεωργία
Ερευνήτρια Γ'
Ίδρυμα: ΙΙΒΕΑΑ
Τηλ: 210-6597336
Προσωπική Ιστοσελίδα: -
Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα:
Η Γεωργία Ξάνθου-Τσιγκόγλου αποφοίτησε από το Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και εκπόνησε τη διδακτορική της διατριβή στο Τμήμα Παθολογικής Φυσιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Η έρευνα της διδακτορικής της διατριβής αφορούσε το ρόλο των αντιγονοπαρουσιαστικών κυττάρων (δενδριτικών κυττάρων) και των επιθηλιακών κυττάρων των σιελογόνων αδένων στην ενεργοποίηση αυτοαντιδραστικών λεμφοκυττάρων στην αυτοάνοση ασθένεια Sjogren's syndrome. Τα αποτελέσματα των μελετών της έδειξαν ότι τα επιθηλιακά κύτταρα των σιελογόνων αδένων ασθενών με Sjogren's syndrome εκφράζουν συνενεργοποιητικά μόρια και συμμετέχουν στην αντιγονοπαρουσίαση σε διηθούντα αυτοδραστικά Τ λεμφοκύτταρα. Οι μελέτες της έδειξαν επίσης ότι τα δενδριτικά κύτταρα των σιελογόνων αδένων ασθενών είναι ώριμα και συμμετέχουν, μέσω της παραγωγής χημειοκικών, στην προσέλκυση λεμφοκυττάρων και στη δημιουργία τεταρτογενών λεμφαδένων στην ιστική βλάβη.
Μετέπειτα, η Γεωργία Ξάνθου-Τσιγκόγλου μεταφέρθηκε στο Leukocyte Biology Section στο Imperial College όπου και πραγματοποίησε μεταδιδακτορικές σπουδές. Οι μελέτες της εστιάστηκαν στη διερεύνηση του ρόλου υποδοχέων χημειοκινών στην αλληλεπίδραση μεταξύ τύπου 1 και τύπου 2 ανοσολογικών αντιδράσεων. Τα αποτελέσματα των μελετών της έδειξαν ένα νέο μηχανισμό ανοσολογικής ρύθμισης με τον οποίο οι υποδοχείς χημειοκινών που συμμετέχουν σε αντιδράσεις τύπου 1 καταστέλλουν την ενεργοποίηση υποδοχέων χημειοκινών που συμμετέχουν σε αντιδράσεις τύπου 2. Επίσης, οι μελέτες της βοήθησαν στην ανακάλυψη ενός καινούργιου υποδοχέα χημειοκινών, του CXCR3Β.
Το 2003, πήρε τη θέση Ερευνήτριας Δ στο Εργαστήριο Κυτταρικής Ανοσολογίας στο ΙΙΒΕΑΑ. Αργότερα, κέρδισε υποτροφία από το European Molecular Biology (EMBO) και μεταφέρθηκε στο εργαστήριο της καθηγήτριας Clare Lloyd στο Imperial College όπου μελέτησε τον in vivo ρόλο μελών της υπεροικογένειας του TGF-β στη χρόνια αλλεργική φλεγμονή των αεραγωγών και στην ιστική αναδόμηση σε πειραματικά μοντέλα άσθματος. Η Γεωργία Ξάνθου-Τσιγκόγλου κατέχει σήμερα τη θέση Ερευνήτριας Γ και έχει τη δική της ερευνητική ομάδα που διερευνά τους κυτταρικούς και μοριακούς μηχανισμούς που διέπουν την ανοσολογική ρύθμιση αλλεργικών αντιδράσεων σε πειραματικά μοντέλα και σε ασθενείς με αλλεργίες και άσθμα.
Για τις μελέτες της, η Γεωργία Ξάνθου-Τσιγκόγλου τιμήθηκε με διεθνή βραβεία, όπως το Allergopharma Award (2008), το UNESCO-L'Oreal Award for "Best Young Female Scientist in Greece" (2009) και το "Romain Pauwels Research Award" (2009) από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Πνευμονολογίας. Συμμετέχει σαν κριτής σε ερευνητικά προγράμματα της ΓΓΕΤ και ως κριτής σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Είναι μέλος των American Thoracic Society, European Respiratory Society και European Academy of Allergology and Clinical Immunology.


 
Χάρτης Ιστοτόπου | Επικοινωνία | Συντελεστές | Rss
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών