Αρχική
 
 
Διδακτικό προσωπικό
 
(Κάντε κλικ στα ονόματα για να δείτε αναλυτικές πληροφορίες)

Ερευνήτρια (βαθμίδα Δ')
Ίδρυμα: IIBEAA
Τηλ: 210-6597063
Καθηγητής
Ίδρυμα: ΤΕΙ-Α
Τηλ: 210-5385733
Ερευνητής/Επιστημονικός Συνεργάτης
Ίδρυμα: ΕΚΠΑ, ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»
Τηλ: 210-7462542
Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμονας (βαθμίδα Α΄)
Ίδρυμα: IIBEAA
Τηλ: 210-6597063
Αναπληρωτής Καθηγητής
Ίδρυμα: ΕΚΠΑ
Τηλ: 210-7275227
Μεταδιδακτορικός Ερευνητής
Ίδρυμα: ΕΚΕΒΕ Α.Φλέμιγκ
Τηλ: 210-9656310 εσ.144
Αναπληρωτής Καθηγητής
Ίδρυμα: ΕΚΠΑ
Τηλ: 210-7275210
Καθηγητής
Ίδρυμα: ΕΚΠΑ
Τηλ: 210-7275105
Καθηγητής
Ίδρυμα: ΕΚΠΑ
Τηλ: 210-7275328
Καθηγητής
Ίδρυμα: ΕΚΠΑ
Τηλ: 210-7275224
Καθηγητής
Ίδρυμα: ΤΕΙ-Α
Τηλ: 210-5385375
Επίκουρος Καθηγητής
Ίδρυμα: ΤΕΙ-Α
Τηλ: 210-5385375
Επίκουρος Καθηγητής
Ίδρυμα: ΤΕΙ-Α
Τηλ: 210-5385319
Καθηγητής
Ίδρυμα: ΤΕΙ-Α
Τηλ: 210-5385387
Ερευνήτρια (βαθμίδα Β')
Ίδρυμα: ΙΙΒΕΑΑ
Τηλ: 210-6597465
Επίκουρος Καθηγητής
Ίδρυμα: ΕΚΠΑ
Τηλ: 210-7275309
Διευθυντής Έρευνας
Ίδρυμα: ΕΚΕΦΕ-Δημόκριτος
Τηλ: 210-6503197
Καθηγητής
Ίδρυμα: ΕΚΠΑ
Τηλ: 210-7275213
Αναπληρωτής Καθηγητής
Ίδρυμα: ΕΚΠΑ
Τηλ: 210-7275305
Ερευνήτρια (βαθμίδα Δ')
Ίδρυμα: ΙΙΒΕΑΑ
Τηλ: 210-6597195
Ειδικός Επιστήμονας
Ίδρυμα: Εθνική Επιτροπή Τηλ/νιών & Ταχυδρομίων (ΕΕΤΤ)
Τηλ: 210-6151130
Καθηγητής
Διευθυντής του Προγράμματος
Ίδρυμα: ΕΚΠΑ
Τηλ: 210-7275312
Καθηγητής
Ίδρυμα: ΕΚΠΑ
Τηλ: 210-7275307
Ερευνήτρια Γ'
Ίδρυμα: ΙΙΒΕΑΑ
Τηλ: 210-6597336
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Ίδρυμα: ΤΕΙ-Α
Τηλ: 210-5385623
Διευθυντής Ερευνών
Ίδρυμα: ΕΚΕΦΕ-Δημόκριτος
Τηλ: 210-6503174
Καθηγητής
Ίδρυμα: ΤΕΙ-Α
Τηλ: 210-5385335
Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμονας (βαθμίδα Α΄)
Ίδρυμα: ΙΙΒΕΑΑ
Τηλ: 210-6597151
Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμονας (βαθμίδα Α΄)
Ίδρυμα: ΙΙΒΕΑΑ
Τηλ: 210-6597075 & 504
Ερευνήτρια (βαθμίδα A')
Ίδρυμα: ΕΚΕΒΕ-Φλέμινγκ
Τηλ: 210-9656310 εσωτ. 190
Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΟΦΧ
Ίδρυμα: Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ)
Τηλ: 210-7273851
Μεταδιδακτορικός Ερευνητής
Ίδρυμα: ΕΚΕΒΕ Α.Φλέμιγκ
Τηλ: 210-9656310 εσ.144
 
Χάρτης Ιστοτόπου | Επικοινωνία | Συντελεστές | Rss
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών