Αρχική
 
 
Περιγραφή μαθήματος
 
ΥΠΙ9 - Απεικονιστική Ανατομία
Κωδικός: ΥΠΙ9
Τίτλος Μαθήματος: Απεικονιστική Ανατομία
Εξάμηνο: 2ο
Κατηγορία: ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ (Πληροφορική στην Ιατρική)
Ώρες διδασκαλίας: 3
Διδάσκων: Οικονόμου (Ιατρός Ακτινολόγος/ΤΕΙ-Α)
Σελίδα μαθήματος: http://eclass.uoa.gr/courses/D446/
Περιγραφή - Ύλη Μαθήματος:
Κλασσική Ακτινολογία (Απλές ακτινογραφίες: Τεχνική της εξέτασης - Φυσιολογική ανατομία - Παθολογικά ευρήματα, Ειδικές εξετάσεις με σκιαγραφικά : Τεχνικές - Ευρήματα, Ψηφιακή ακτινογραφία). Υπερηχογραφία (Τεχνική εξέτασης, Φυσιολογική ανατομία, Παθολογικά ευρήματα από διάφορα όργανα, Εφαρμογές στην εγκυμοσύνη, Ειδικές εφαρμογές: Τρισδιάστατη υπερηχογραφία - Ενδοκοιλοτική υπερηχογραφία, Επεμβατικές πράξεις, Έγχρωμη Doppler υπερηχογραφία αγγειακού συστήματος, Power Doppler των παρεγχυματικών οργάνων). Αξονική Τομογραφία (Τεχνική της εξέτασης, Φυσιολογική ανατομία, Παθολογικά ευρήματα στα διάφορα συστήματα, Νεότερες τεχνικές : multislice CT-CT endoscopy - Cardio CT). Μαγνητική τομογραφία (Τεχνική της εξέτασης, Φυσιολογική ανατομία, Παθολογικά ευρήματα στα διάφορα συστήματα, Ειδικές εφαρμογές : Μαγνητική αγγειογραφία - Φασματοσκοπία). Μαστογραφία (Τεχνική εξέτασης, Φυσιολογική σημειολογία, Παθολογικά ευρήματα, Ψηφιακή μαστογραφία, Η μαστογραφία στον προληπτικό έλεγχο, Στερεοστατικός εντοπισμός αψηλάφητων αλλοιώσεων). Αγγειογραφία (Τεχνική της εξέτασης, Φυσιολογικά ευρήματα, Παθολογική σημειολογία, Επεμβατικές πράξεις). Μέτρηση οστικής μάζας (Μεθοδολογία και τεχνική της εξέτασης, Φυσιολογικές τιμές, Οστεοπενία, Οστεοπόρωση). [Επιστροφή]
 
Χάρτης Ιστοτόπου | Επικοινωνία | Συντελεστές | Rss
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών