Αρχική
 
 
Περιγραφή μαθήματος
 
ΕΠΙ10 - Οργάνωση Υγείας: Θεσμοί ΕΣΥ - Διοίκηση Νοσοκομείων - Βιοηθική - Προσωπικά Δεδομένα
Κωδικός: ΕΠΙ10
Τίτλος Μαθήματος: Οργάνωση Υγείας: Θεσμοί ΕΣΥ - Διοίκηση Νοσοκομείων - Βιοηθική - Προσωπικά Δεδομένα
Εξάμηνο: 3ο
Κατηγορία: ΕΠΙΛΟΓΗΣ (Πληροφορική στην Ιατρική)
Ώρες διδασκαλίας: 3
Διδάσκων: Σπυρόπουλος (ΤΕΙ-Α)
Σελίδα μαθήματος: http://eclass.uoa.gr/courses/D460/
Περιγραφή - Ύλη Μαθήματος:
Η ιστορική πορεία εξέλιξης και διαμόρφωσης του Νοσοκομείου και των Υπηρεσιών Υγείας. Ο Λειτουργικός Σχεδιασμός των Τμημάτων και η Υλικοτεχνική Υποδομή του σύγχρονου Νοσοκομείου. Οι διαδικασίες επιλογής, προμήθειας, διαχείρισης και διασφάλισης ποιότητας Ιατρικού Εξοπλισμού, Αντιδραστηρίων και Αναλωσίμων Υλικών. Η Υποστήριξη των Διαδικασιών Λήψης Ιατρικής και Επιχειρησιακής Απόφασης, οι εφαρμογές και οι επιπτώσεις τους, στα επιμέρους Τμήματα του Νοσοκομείου. Η Διαχείριση της Ασφάλειας Ασθενών και Προσωπικού στο Νοσοκομειακό Περιβάλλον. Ο Ηλεκτρονικός - Ψηφιακός Ιατρικός Φάκελος και η πολυσχιδής λειτουργία του στην παροχή και στην αποτελεσματική διαχείρισή Υπηρεσιών Υγείας. Η σημασία των Δικτυακών Πληροφοριακών Συστημάτων Νοσοκομείων (HIS), Εργαστηρίων (LIS) και Διαχείρισης Νοσηλείας και Ασφαλιστικών Καλύψεων. Ομοειδείς Διαγνωστικές Ομάδες (DRGs). Η αναγκαιότητα της συνεχούς Διεπιστημονικής Εκπαίδευσης στο σύγχρονο Νοσοκομείο, ως βασικού εργαλείου ανάπτυξης της επάρκειας και της αποτελεσματικότητάς του. Τα νέα χαρακτηριστικά του αναδυόμενου Δικτυακού Νοσοκομείου του 21ου Αιώνα και οι επιπτώσεις τους στην Παροχή Υπηρεσιών Υγείας. Κατ΄ οίκον Νοσηλεία. Κοινωνικά και Ηθικά Ζητήματα. Βιοϊατρική Ηθική και Επαγγελματική Δεοντολογία.
Προσωπικά Δεδομένα: Ο νομοθετικός προσδιορισμός της έννοιας των προσωπικών δεδομένων και η διάκριση σε "απλές" και "ευαίσθητες" πληροφορίες. Η αναγκαιότητα της προστασίας και το δικαίωμα της ιδιωτικότητας (privacy). Νομοθετική προστασία. Οι ευρωπαϊκές οδηγίες και οι υπερεθνικές πρωτοβουλίες (Ηνωμένα Έθνη, ΟΟΣΑ). Το Ελληνικό νομοθετικό πλαίσιο και η συνταγματική κατοχύρωση της προστασίας προσωπικών δεδομένων. Σύστημα γνωστοποίησης και ειδική άδεια διασύνδεσης αρχείων πληροφοριακών συστημάτων διαφορετικών οργανισμών. Απαγόρευση επεξεργασίας ευαίσθητων δεδομένων και οι εξαιρέσεις δημοσίου συμφέροντος. Προϋποθέσεις διασυνοριακής ανταλλαγής δεδομένων. Σύστημα θεσμικού ελέγχου και αρμοδιότητες Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Διοικητικές και ποινικές κυρώσεις από την Αρχή Προστασίας και τα αρμόδια δικαστήρια. Προστασία προσωπικών δεδομένων στο Διαδίκτυο. Το απόρρητο στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες. Οι τεχνολογικές εξελίξεις και οι τάσεις εμπλουτισμού των θεσμικών πλαισίων λόγω πρόωρης "γήρανσης" των κανόνων δικαίου. [Επιστροφή]
 
Χάρτης Ιστοτόπου | Επικοινωνία | Συντελεστές | Rss
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών