Αρχική
 
 
Διδακτικό προσωπικό
 
Σπύρου Γιώργος
Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμονας (βαθμίδα Α΄)
Ίδρυμα: ΙΙΒΕΑΑ
Τηλ: 210-6597151
Προσωπική Ιστοσελίδα: http://www.bioacademy.gr/Faculty/investigators_details_new.php?id=35&inv=1&ovr=0
Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα:
Ο Δρ. Γεώργιος Μ. Σπύρου κατέχει βασικό πτυχίο Φυσικής από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο της Αθήνας (Ε.Κ.Π.Α.), μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης (MSc) και διδακτορικό (PhD) στην Ιατρική Φυσική από το Πανεπιστήμιο Πατρών καθώς και μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης (MSc) στη Βιοπληροφορική από το Τμήμα Βιολογίας του Ε.Κ.Π.Α. Από το 1994 είναι συνεργαζόμενος ερευνητής στην ερευνητική ομάδα Ιατρικής Απεικόνισης (HEPA-Tzanakos Lab) στο Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου της Αθήνας, και από το 1998 συνεργάζεται με το Εργαστήριο Πληροφορικής της Ακαδημίας Αθηνών (Δ/ντής ο ακαδημαϊκός κ. Π. Λιγομενίδης).
Από το 2001 ο Δρ. Σπύρου εργάζεται ως Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμονας (εκλογή στην βαθμίδα Β’ και προαγωγή μετά από κρίση στην βαθμίδα Α’) στο Τμήμα Πληροφορικής (ως επικεφαλής) και στη Μονάδα Βιοϊατρικής Πληροφορικής του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ). Παράλληλα, ο Δρ. Σπύρου διδάσκει Μεθόδους Προσομοίωσης και γενικότερα θέματα Πληροφορικής σε δύο Πανεπιστημιακά Μεταπτυχιακά Προγράμματα καθώς επίσης και στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.
Ο κύριος στόχος του Δρ. Σπύρου είναι η εφαρμογή των γνώσεων και των δεξιοτήτων του στη φυσική, τα μαθηματικά και την πληροφορική επί ιατρικών και βιολογικών ζητημάτων, κυρίως σε θέματα εξόρυξης πληροφοριών και γνώσης είτε από άμεσα ιατρικά στοιχεία (π.χ. ιατρικές εικόνες) είτε από γονιδιώματα και πρωτεώματα σχετιζόμενα με ιατρικά προβλήματα.
Ο Δρ. Γ. Σπύρου έχει σημαντικό αριθμό δημοσιεύσεων σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά (PhysMedBiol, MedPhys, Medical Informatics, Lecture Notes in Computer Science, Bioinformatics, κλπ) καθώς και σημαντικό αριθμό ανακοινώσεων σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια. Είναι επίσης προσκεκλημένος ομιλητής σε διάφορες ημερίδες και σεμινάρια σχετικά με το αντικείμενό του, κριτής σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και μέλος επιστημονικών επιτροπών διεθνών συνεδρίων.


 
Χάρτης Ιστοτόπου | Επικοινωνία | Συντελεστές | Rss
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών