Αρχική
 
 
Διδακτικό προσωπικό
 
Τσάγκαρης Γιώργος
Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμονας (βαθμίδα Α΄)
Ίδρυμα: ΙΙΒΕΑΑ
Τηλ: 210-6597075 & 504
Προσωπική Ιστοσελίδα: http://www.bioacademy.gr/Faculty/investigators_details_new.php?id=37&inv=1&ovr=0
Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα:
Γεννήθηκε στη Χίο το 1960. Αποφοίτησε από το Τμήμα Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων το 1983 και το 1991 αναγορεύθηκε διδάκτωρ στη Βιοχημεία του ίδιου Τμήματος. Από το 1991-1993 ήταν μεταδιδακτορικός υπότροφος της Γαλλικής Κυβέρνησης στο INSERM U200 (Παρίσι) με γνωστικά αντικείμενα την Μοριακή Βιολογία, την Μοριακή Ανοσολογία και την Ανοσοτοξικολογία και παρέμεινε ως ερευνητής στο ίδιο Ινστιτούτο έως το 1994.
Από το 1994 επέστρεψε στην Ελλάδα και απασχολήθηκε στο Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Γενετικών και Κακόηθων Νοσημάτων της Παιδικής Ηλικίας του Πανεπιστήμιου Αθηνών ως κύριος ερευνητής υπεύθυνος του προγράμματος «Μοριακή μελέτη του παιδικού καρκίνου». Το 2002 εκπαιδεύθηκε στο Roche Center for Medical Genomics στην Βασιλεία της Ελβετίας στην πρωτεωμική. Από το 2003 απασχολείται στην Ερευνητική Μονάδα Πρωτεωμικής του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών ως Λειτουργικός Επιστήμονας Α’ βαθμίδας.
Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στην εφαρμογή των τεχνολογιών της γενωμικής και της πρωτεωμικής στην περιβαλλοντική ανοσοτοξικολογία, την μοριακή ογκολογία και τον επεμβατικό και μη επεμβατικό προγεννητικό έλεγχο και την κύηση. Από την ερευνητική του ενασχόληση έχει δημοσιεύσει περίπου 60 άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, 6 άρθρα σε Ελληνικά περιοδικά, 11 άρθρα ανασκόπησης, 4 κεφάλαια σε τόμους κατόπιν πρόσκλησης, 13 εισηγήσεις σε συνέδρια και 120 περιλήψεις σε διεθνή και Ελληνικά συνέδρια και συμπόσια. Επιπλέον, είναι συνκαταθέτης και συνδικαιούχος σε 5 διπλώματα ευρεσιτεχνίας, ενώ το ερευνητικό του έργο έχει τύχει πολλαπλών Ελληνικών και διεθνών βραβεύσεων


 
Χάρτης Ιστοτόπου | Επικοινωνία | Συντελεστές | Rss
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών