Αρχική
 
 
Περιγραφή μαθήματος
 
ΥΠ1 - Βιολογία - Φυσιολογία
Κωδικός: ΥΠ1
Τίτλος Μαθήματος: Βιολογία - Φυσιολογία
Εξάμηνο: 1ο
Κατηγορία: ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ
Ώρες διδασκαλίας: 3
Διδάσκων: Καραλή (ΙΙΒΕΑΑ), Αναστασιάδου (ΙΙΒΕΑΑ)
Σελίδα μαθήματος: http://eclass.uoa.gr/courses/D437/
Περιγραφή - Ύλη Μαθήματος:
Το μάθημα έχει σκοπό να προσφέρει μία εκτεταμένη εισαγωγή στην ανάπτυξη, διαφοροποίηση, αναπαραγωγή και λειτουργία της δομικής μονάδας των έμβιων όντων, το κύτταρο. Έμφαση θα δοθεί στη μεταβίβαση της γενετικής πληροφορίας, τη σχέση της με τη φυσιολογική λειτουργία του κυττάρου και τη σημασία της διαταραχής της στην παθογένεση. Η οργάνωση των κυττάρων σε συστήματα και οι τρόποι επικοινωνίας των συστημάτων θα βοηθήσουν στην κατανόηση της σημασίας των δικτύων που δημιουργούνται στον οργανισμό για τη φυσιολογική λειτουργία του. Η ανάλυση των κανόνων λειτουργίας των συστημάτων θα εξηγήσει την συνεισφορά της μοντελοποίησης τους στην κατανόηση της παθογένειας και στο σχεδιασμό θεραπευτικών προσεγγίσεων. Η αναφορά στις αρχές της γενετικής και σε ζητήματα που άπτονται της ανίχνευσης της γενετικής πληροφορίας θα θέσει την κοινωνική διάσταση της τρέχουσας ερευνητικής δραστηριότητας συμπεριλαμβανομένης και της βιοπληροφορικής.
Βασική βιολογική μονάδα: κύτταρο (Οργάνωση των κυττάρων, Κυτταροσκελετός, Κυτταρικά οργανίδια, δομές και λειτουργία, βιομεμβράνες, υποδοχείς). Δομικά συστατικά του κυττάρου: πρωτεΐνες (Δομή, λειτουργία, ρύθμιση, ανάλυση, πρόβλεψη). Κυτταρική διαίρεση - Κυτταρικός κύκλος. Κυτταρική επικοινωνία (Βιοχημική/μοριακή οργάνωση της επικοινωνίας μεταξύ διαφορετικών λειτουργιών, παραδείγματα διαταραχής της ομαλής διασύνδεσης τους). Γενετική πληροφορία: DNA (Δεοξυριβονουκλεϊκά οξέα, γονίδια, χρωμοσώματα, γονιδίωμα). Από το DNA, στο RNA, στη σύνθεση των πρωτεϊνών. Γενετικός κώδικας (Μεταγραφή - Μετάφραση, Ανάλυση και διευθέτηση αλληλουχιών). Γονιδιακή τεχνολογία. Αλληλουχίες- ομολογία - οικογένειες - αλληλεπιδράσεις πρωτεϊνών Ένζυμα. Ανασυνδυασμένες πρωτεΐνες (αντισώματα - εμβόλια). Από το κύτταρο στα συστήματα (Αρχές οργάνωσης και λειτουργίας των συστημάτων). Οργάνωση συγκεκριμένων συστημάτων, όπως το καρδιαγγειακό και το ενδοκρινικό με έμφαση στους μηχανισμούς ρύθμισης της συνέργειάς τους, π.χ. μονοπάτια μεταβίβασης του μηνύματος. Φυσιολογία του νευρικού συστήματος (Βασικές αρχές της κυτταρικής και μοριακής νευροβιολογίας και παραδείγματα από λειτουργίες όπως μάθηση και μνήμη) Διαφοροποίηση (Βλαστικά κύτταρα, κυτταρικοί τύποι, ιστοί, κυτταρικές θεραπείες). Εξέλιξη (Φυλογενετικά δέντρα). Αρχές γενετικής του ανθρώπου. Μοριακή βάση ασθενειών (Παθογένεση κοινών νόσων, π.χ. καρκίνος, διαβήτης). [Επιστροφή]
 
Χάρτης Ιστοτόπου | Επικοινωνία | Συντελεστές | Rss
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών