Αρχική
 
 
Περιγραφή μαθήματος
 
ΕΠ5 - Μέθοδοι Προσομοίωσης στην Ιατρική και Βιολογία
Κωδικός: ΕΠ5
Τίτλος Μαθήματος: Μέθοδοι Προσομοίωσης στην Ιατρική και Βιολογία
Εξάμηνο: 3ο
Κατηγορία: ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Ώρες διδασκαλίας: 3
Διδάσκων: Σπύρου (ΙΙΒΕΑΑ)
Σελίδα μαθήματος: http://eclass.uoa.gr/courses/D457/
Περιγραφή - Ύλη Μαθήματος:
Το μάθημα έχει σκοπό την εισαγωγή στις έννοιες και μεθοδολογίες της εφαρμοσμένης μοντελοποίησης-προσομοίωσης στα σύγχρονα πεδία της Ιατρικής και της Βιολογίας με στόχο τη δυνατότητα πρόβλεψης σε προβλήματα που ο πειραματισμός είναι ανέφικτος ή ασύμφορος. Επιλεγμένα Στοιχεία Πιθανοτήτων και Στατιστικής - Τυχαίοι Αριθμοί - Γεννήτριες Ψευδοτυχαίων Αριθμών, Μέθοδοι Τυχαίας Δειγματοληψίας, Τεχνικές Μείωσης του Στατιστικού Θορύβου, Μαρκοβιανές Σειρές και Hidden Markov Models (HMMs), Προσομοιώσεις της Διέλευσης Ακτινοβολίας μέσα από Ύλη, Monte Carlo προσομοιώσεις στην Ακτινολογία και την Πυρηνική Ιατρική, Monte Carlo προσομοιώσεις στην Ακτινοθεραπεία και Ακτινοπροστασία, Μέθοδοι Μοριακής Δυναμικής, Εφαρμογές HMMs και Monte Carlo στη Γενωμική, Εφαρμογές HMMs και Monte Carlo στην Προτεωμική, μέθοδοι Προσομοίωσης στον Σχεδιασμό Φαρμάκων, Παραλληλοποίηση αλγορίθμων Προσομοίωσης - Εφαρμογές σε Υπολογιστικά Συμπλέγματα και Αρχιτεκτονικές Πλέγματος. [Επιστροφή]
 
Χάρτης Ιστοτόπου | Επικοινωνία | Συντελεστές | Rss
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών