Αρχική
 
 
Προς μεταπτυχιακούς φοιτητές
 

Συµµετοχή στα μαθήματα – παρουσίες

Η συμμετοχή των φοιτητών στην εκπαιδευτική διαδικασία και η παρουσία τους στις διαλέξεις είναι υποχρεωτική. Ο τρόπος συνυπολογισμού των παραπάνω στην τελική αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών επαφίεται στον διδάσκοντα.
Η φοίτηση στο Πρόγραμμα για τους υποψήφιους ΜΔΕ αρχίζει το χειμερινό εξάμηνο, μαζί με το προπτυχιακό πρόγραμμα του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, π.χ. 1 Οκτωβρίου.

Σύµβουλοι - Επίλυση Προβλημάτων

Για κάθε μια από τις δύο κατευθύνσεις του Προγράμματος, υπάρχει ένα μέλος ΔΕΠ το οποίο έχει οριστεί ως σύμβουλος των φοιτητών της κατεύθυνσης αυτής. Στον σύμβουλο καθηγητή μπορούν να απευθύνονται όσοι φοιτητές έχουν ερωτήσεις και θέματα εξειδικευμένα στη συγκεκριμένη κατεύθυνση, π.χ., επιλογή μαθημάτων σύμφωνα με τους στόχους αλλά και το υπόβαθρο του φοιτητή, κάλυψη κάποιου κενού γνώσεων, και άλλα.
Πέρα από μεμονωμένες συζητήσεις που μπορούν να έχουν οι φοιτητές με τον σύμβουλό τους σε οποιαδήποτε στιγμή, υποχρεούνται να τον συναντήσουν στην αρχή κάθε εξαμήνου των σπουδών τους. Ο σκοπός της συνάντησης αυτής στο πρώτο εξάμηνο σπουδών είναι να χαραχθεί ένα αρχικό πρόγραμμα μαθημάτων για όλη την προβλεπόμενη διάρκεια σπουδών, στα πλαίσια των ενδιαφερόντων του φοιτητή. Ο σκοπός της συνάντησης σε κάθε ένα από τα επόμενα εξάμηνα σπουδών είναι να συζητηθεί η μέχρι τότε πορεία του φοιτητή και να συζητηθούν οι όποιες παρεκκλίσεις ή αλλαγές για το μέλλον. Σε κάθε περίπτωση, ο σχεδιασμός του προγράμματος για το εκάστοτε τρέχον εξάμηνο θα περιλαμβάνει και τις δηλώσεις μαθημάτων του φοιτητή.

Υποτροφίες και Αριστείο

Υποτροφία θα δίδεται σε έναν/μια φοιτητή/τρια του Προγράμματος ανά κατεύθυνσης o/η οποίος/α θα πληρεί τις εξής προϋποθέσεις: Να έχει ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του με τα μαθήματα του 1ου και του 2ου εξαμήνου, έως και το πέρας της εξεταστικής περιόδου του Σεπτεμβρίου, και πριν την έναρξη του 3ου εξαμήνου. Ο μέσος όρος από όλα τα μαθήματα να είναι ο μεγαλύτερος, συγκριτικά με των υπολοίπων φοιτητών του έτους του/της. Επίσης, ο μέσος όρος από τα μαθήματα να είναι από 8.50 και πάνω.
Η υποτροφία σημαίνει και απαλλαγή από τα δίδακτρα του 3ου εξαμήνου.
Η ΣΕ αποφάσισε να θεσπίσει από το ακαδημαϊκό έτος 2011-12 μια νέα υποτροφία ανά κατεύθυνση σπουδών για εξαιρετικής ακαδημαϊκής ποιότητας νεοεισερχόμενους φοιτητές/φοιτήτριες. Η υποτροφία αυτή θα ισοδυναμεί με απαλλαγή από την υποχρέωση φοιτητικής εισφοράς για το 1ο εξάμηνο σπουδών. Ο φοιτητής/φοιτήτρια που θα επιλεγεί θα πρέπει να έχει μέσο όρο προπτυχιακών σπουδών τουλάχιστον οκτώ (8/10) και να μην έχει ίδιους πόρους (από εργασία). Εφόσον ο/η υπότροφος διατηρεί άριστη επίδοση στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα (μέσο όρο μαθημάτων εξαμήνου > 8.5) η υποτροφία αυτή θα παρατείνεται αυτόματα και για το επόμενο ακαδημαϊκό εξάμηνο (μέχρι 3 εξάμηνα).
Αριστείο θα δίδεται στον πρώτο φοιτητή/φοιτήτρια κάθε κατεύθυνσης που αποφοιτά από το ΠΜΣ, εντός πέντε εξαμήνων και με βαθμό πτυχίου από 8.50 και άνω.

Βαθμολόγηση Διπλωματικής Εργασίας

Η Τριμελής επιτροπή εξέτασης της Διπλωματικής Εργασίας  απαρτίζεται από τον/την επιβλέποντα  και δύο  εξεταστές. Μπορούν να συμμετέχουν σε αυτήν  μέλη ΔΕΠ ή ΕΠ  ή Ερευνητές των βαθμίδων Α’. Β’. Γ’ με βάση όσα ορίζει ο νόμος 3685/2008. Τουλάχιστον 2 από τα 3 μέλη της επιτροπής πρέπει να είναι διδάσκοντες στο μεταπτυχιακό. Η βαθμολόγηση της διπλωματικής εργασίας (0-10) γίνεται από  τον επιβλέποντα με σύμφωνη γνώμη της Τριμελούς επιτροπής και προϋποθέτει τη δημόσια παρουσίασή  της.
Όλα τα μαθήματα, είτε είναι υποχρεωτικά (9), είτε επιλογής (2),  συμμετέχουν ισοδύναμα στον βαθμό του διπλώματος. Η Διπλωματική Εργασία συμμετέχει στο βαθμό του διπλώματος με βάρος που αντιστοιχεί σε δύο (2) μαθήματα. Κάντε κλικ στο αντίστοιχο αρχείο για να κατεβάσετε τη Δήλωση Έναρξης Διπλωματικής Εργασίας:
(αρχείο doc).... (αρχείο pdf)....
Κάντε κλικ στο αντίστοιχο αρχείο για να κατεβάσετε το Πρακτικό Εξέτασης Διπλωματικής Εργασίας:
(αρχείο doc).... (αρχείο pdf)....

Διαδικασία κατάθεσης της εργασίας στη Βιβλιοθήκη

Από 21/11/2016 η ηλεκτρονική κατάθεση Πτυχιακών, Διπλωματικών και Διδακτορικών Διατριβών θα γίνεται μέσω της νέας πλατφόρμας ΠΕΡΓΑΜΟΣ. Διαβάστε εδώ τις αναλυτικές οδηγίες προσεχτικά (αρχείο pdf).
Περιληπτικά:
  • Μορφοποιείτε την εργασία σας σύμφωνα με τα αντίστοιχα πρότυπα (templates) που θα βρείτε στο http://www.di.uoa.gr/department/thesis.
  • Αποστέλλετε το ψηφιακό αντίτυπο της εργασίας σας (doc ή pdf) για έλεγχο στο thesis [at] di.uoa.gr ακολουθώντας τις οδηγίες. Αναμένετε απάντηση για έγκριση ή διορθώσεις.
  • Εφόσον εγκριθεί η εργασία σας από τον Υπεύθυνο Ηλεκτρονικής Υποβολής, καταχωρείτε τα στοιχεία της εργασίας (απογραφικό δελτίο), το ψηφιακό αντίτυπο της εργασίας καθώς και τυχόν συνοδευτικό υλικό στην Ενιαία Πλατφόρμα Ιδρυματικού Αποθετηρίου / Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του ΕΚΠΑ «ΠΕΡΓΑΜΟΣ»: https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/frontend/login.html. Η είσοδος στη πλατφόρμα γίνεται αποκλειστικά και μόνο μέσω NOC με τη χρήση του λογαριασμού σας στο Τμήμα (di account).
  • Παραλαμβάνετε από τη ΒΘΕ μία Βεβαίωση μη οφειλής βιβλίων και την καταθέτετε στη Γραμματεία.
  • Καταθέτετε ένα αντίτυπο και ένα cd στο γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης του ΔΠΜΣ (κα. Καναβού).

Υποστήριξη Ερευνητικού Έργου

Το ΠΜΣ θα προσφέρει κάθε χρόνο στους φοιτητές του χρηματικό ποσό (έως 300 Ευρώ ανά φοιτητή), που θα προσαρμόζεται ανάλογα με τις δυνατότητες του προγράμματος, ως έξοδα συμμετοχής σε Συνέδρια (oral ή poster presentation), υπό τις εξής προϋποθέσεις:
- Η δημοσίευση να έχει άμεση σχέση με τη διπλωματική εργασία του φοιτητή ή με εργασία που έγινε στο πλαίσιο μαθήματος του ΠΜΣ.
- Ο φοιτητής να είναι ο πρώτος συγγραφέας. Επιβλέπων της εργασίας να είναι Καθηγητής του ΠΜΣ. Να αναφέρεται το ΠΜΣ στα στοιχεία της δημοσίευσης.
- H παρουσίαση της δημοσίευσης στο Συνέδριο να γίνεται από το φοιτητή.
- Να έχει γίνει επίσημη παρουσίαση της δημοσίευσης στην Επιτροπή του ΠΜΣ και σχετική αίτηση όπου να πιστοποιείται η αποδοχή της.
- Τα Συνέδρια στα οποία θα συμμετάσχουν οι φοιτητές θα πρέπει να πληρούν συγκεκριμένα ποιοτικά κριτήρια (IEEE, ACM ή αντίστοιχα με κριτές).
Οι φοιτητές που θέλουν να κάνουν χρήση της χρηματικής αυτής υποστήριξης θα πρέπει να ζητήσουν με αίτησή τους τη σχετική έγκριση από τη Συντονιστική Επιτροπή αμέσως μόλις η δημοσίευση γίνει δεκτή και τουλάχιστον 3 μήνες πριν τη συμμετοχή τους στο συνέδριο.

Φοιτητική εισφορά

Για τις ανάγκες του Π.Μ.Σ. σε υποδομές και ανθρώπινο δυναμικό προβλέπονται φοιτητικές εισφορές, σύμφωνα με το άρθρο 12, παρ. 7, του Ν. 2083/1992 και το ΦΕΚ δημιουργίας του Μ.Δ.Ε. Οι εισφορές θα είναι ύψους 800 Ευρώ ανά διδακτικό εξάμηνο και οι συνολικές εισφορές ανά φοιτητή δεν μπορούν να ξεπερνούν το ποσό  που αντιστοιχεί σε τρία εξάμηνα. Κάθε δύο έτη, η ΓΣΕΣ θα μπορεί να αναπροσαρμόζει το ύψος των εισφορών κατά 10% το πολύ.

Αναστολή Σπουδών

Η  χρονική διάρκεια του Προγράμματος για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται κατ΄ ελάχιστον σε τρία διδακτικά εξάμηνα. Η μέγιστη χρονική διάρκεια ορίζεται σε πέντε διδακτικά εξάμηνα. Σε ειδικές περιπτώσεις η Γ.Σ.Ε.Σ μπορεί να παρατείνει το χρόνο αυτό.
Για το Διδακτορικό Δίπλωμα απαιτούνται έξι (6)  τουλάχιστον εξάμηνα μετά τη λήψη του Μ.Δ.Ε.

Αναστολή σπουδών μπορεί να χορηγηθεί στον ενδιαφερόμενο μεταπτυχιακό φοιτητή ή υποψήφιο διδάκτορα από την ΓΣΕΣ μετά από αίτησή του και για σοβαρούς λόγους (στράτευσης, οικογενειακούς, υγείας, κτλ.). Η αναστολή σπουδών αφορά πλήρη ακαδημαϊκά εξάμηνα. Στην αίτηση πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός των εξαμήνων για τα οποία αιτείται η αναστολή σπουδών καθώς και οι λόγοι αναστολής, οι οποίοι πρέπει να τεκμηριώνονται με τα ανάλογα δικαιολογητικά.

Κάντε κλικ στο αντίστοιχο αρχείο για να κατεβάσετε την Αίτηση Αναστολής Σπουδών:
(αρχείο doc).... (αρχείο pdf)....

Κατά την διάρκεια αναστολής των σπουδών, ο φοιτητής δεν συμμετέχει στις εκπαιδευτικές και ερευνητικές διαδικασίες του Προγράμματος (παρακολούθηση μαθημάτων, συμμετοχή στις εξετάσεις εξαμήνου και τις αντίστοιχες του Σεπτεμβρίου, παράδοση διπλωματικών εργασιών, ερευνητική δραστηριότητα). Η διάρκεια αναστολής σπουδών δεν προσμετράται στο συνολικό χρόνο φοίτησης στο Πρόγραμμα.

 
Χάρτης Ιστοτόπου | Επικοινωνία | Συντελεστές | Rss
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών