Αρχική
 
 
Περιγραφή μαθήματος
 
ΥΠΙ5 - Επεξεργασία Στοχαστικών Σημάτων
Κωδικός: ΥΠΙ5
Τίτλος Μαθήματος: Επεξεργασία Στοχαστικών Σημάτων
Εξάμηνο: 1ο
Κατηγορία: ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ (Πληροφορική στην Ιατρική), ΕΠΙΛΟΓΗΣ (Βιοπληροφορική)
Ώρες διδασκαλίας: 3
Διδάσκων: Θεοδωρίδης (ΕΚΠΑ)
Σελίδα μαθήματος: -
Περιγραφή - Ύλη Μαθήματος:
Στοχαστικές διαδικασίες, ακολουθίες αυτοσυσχέτισης-ετεροσυσχέτισης, μητρώο αυτοσυσχέτισης και ιδιότητες. AR, MA, ARMA διαδικασίες. Φίλτρα Wiener, αρχή ορθογωνιότητας, Wiener-Hopf εξισώσεις και μέθοδοι αποδοτικής επίλυσης τους. Προσαρμοστικά συστήματα, αλγόριθμοι στοχαστικής κατάδυσης (stochastic gradient), αλγόριθμος LMS. Φίλτρα ελαχίστων τετραγώνων, ιδιότητες του εκτιμητή ελαχίστων τετραγώνων. Αναδρομικός αλγόριθμος ελαχίστων τετραγώνων (RLS). Φίλτρα Kalman. [Επιστροφή]
 
Χάρτης Ιστοτόπου | Επικοινωνία | Συντελεστές | Rss
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών