Αρχική
 
 
Διδακτικό προσωπικό
 
Καραμπογιάς Σεραφείμ
Επίκουρος Καθηγητής
Ίδρυμα: ΕΚΠΑ
Τηλ: 210-7275309
Προσωπική Ιστοσελίδα: http://www.di.uoa.gr/gr/dep_detail.php?GetWhat=19
Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα:
Ο Σεραφείμ Καραμπογιάς είναι Επίκουρος Καθηγητής Επεξεργασίας Σήματος και Επικοινωνιών στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στις περιοχές Επεξεργασία Σήματος και Επικοινωνιών. Έχει 5 εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά και τρείς σε συνέδρια. Είναι συγγραφέας του βιβλίου Σήματα και Συστήματα, συν-συγγραφέας του αντίστοιχου βιβλίου του Ανοικτού Πανεπιστημίου και συν-μεταφραστής του βιβλίου Συστήματα Επικοινωνιών. Έχει συνεισφέρει ως κριτής εργασιών σε Επιστημονικά Περιοδικά και Συνέδρια.


 
Χάρτης Ιστοτόπου | Επικοινωνία | Συντελεστές | Rss
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών