Αρχική
 
 
Περιγραφή μαθήματος
 
ΕΠ3 - Εξόρυξη Γνώσης Βιοϊατρικών Δεδομένων
Κωδικός: ΕΠ3
Τίτλος Μαθήματος: Εξόρυξη Γνώσης Βιοϊατρικών Δεδομένων
Εξάμηνο: 3ο
Κατηγορία: ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Ώρες διδασκαλίας: 3
Διδάσκων: Καρκαλέτσης (Δημόκριτος), Γουνόπουλος (ΕΚΠΑ)
Σελίδα μαθήματος: http://eclass.uoa.gr/courses/D455/
Περιγραφή - Ύλη Μαθήματος:
Η εξαγωγή πληροφορίας (ΕΠ) επιτρέπει τον εντοπισμό εγγράφων σχετικών με μια θεματική περιοχή (π.χ. επιστημονικά άρθρα για αλλεργίες), την εξαγωγή προκαθορισμένων τύπων πληροφορίας από τα έγγραφα που έχουν εντοπιστεί (π.χ. στοιχεία αλλεργιογόνων) και την αποθήκευση της εξαχθείσας πληροφορίας. Η εξόρυξη γνώσης (ΕΓ) αποβλέπει στην αποκάλυψη ή παραγωγή λειτουργικής γνώσης, μέσω της ανάλυσης δεδομένων, όπως τα δεδομένα που εξάγει ένα σύστημα ΕΠ αλλά και δεδομένα που έχουν αποθηκευτεί με άλλους τρόπους σε βάσεις δεδομένων. Η ΕΠ συνδυάζει τις τεχνολογίες επεξεργασίας φυσικής γλώσσας για την ανάλυση των εγγράφων, μηχανικής μάθησης για την προσαρμογή των εργαλείων ΕΠ σε νέες θεματικές περιοχές, και διαχείρισης γνώσης για την αναπαράσταση της γνώσης της υπό εξέταση θεματικής περιοχής και την αξιοποίηση της στα διάφορα στάδια της ΕΠ. Η ΕΓ συνδυάζει τις τεχνολογίες μηχανικής μάθησης και στατιστικής ανάλυσης δεδομένων για την εκμάθηση ταξινομητών και μοντέλων πρόβλεψης από τα δεδομένα, την ομαδοποίηση των δεδομένων και την εξόρυξη συσχετίσεων από αυτά. Στη διάρκεια του μαθήματος θα παρουσιαστούν οι τεχνικές ΕΠ και ΕΓ που χρησιμοποιούνται σε βιοϊατρικά δεδομένα, μέσω σχετικών μελετών περίπτωσης. Οι φοιτητές του προγράμματος θα χρησιμοποιήσουν επίσης διάφορα εργαλεία ΕΠ και ΕΓ τα οποία και θα εφαρμόσουν σε βιοϊατρικά δεδομένα. [Επιστροφή]
 
Χάρτης Ιστοτόπου | Επικοινωνία | Συντελεστές | Rss
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών