Αρχική
 
 
Διδακτικό προσωπικό
 
Καρκαλέτσης Βαγγέλης
Διευθυντής Έρευνας
Ίδρυμα: ΕΚΕΦΕ-Δημόκριτος
Τηλ: 210-6503197
Προσωπική Ιστοσελίδα: http://users.iit.demokritos.gr/~vangelis
Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα:
Ο Βαγγέλης Καρκαλέτσης είναι Διευθυντής Έρευνας στο Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΕΦΕ “Δημόκριτος”, και υπεύθυνος του Εργαστηρίου Τεχνολογίας Γνώσεων & Λογισμικού, στον Τομέα Πληροφορικής του Ινστιτούτου. Είναι διπλωματούχος του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών, κάτοχος MSc από το Queen Mary & Westfield College του University of London, και διδάκτορας του Τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Η ερευνητική δραστηριότητά του εντάσσεται στο χώρο της τεχνητής νοημοσύνης και αποσκοπεί στην ανάπτυξη ευφυών και φιλικών συστημάτων πληροφορικής για την αποτελεσματική και με φυσικό τρόπο πρόσβαση στην πληροφορία που παρέχεται είτε μέσω του Διαδικτύου είτε μέσω Ψηφιακών Βιβλιοθηκών. Για το σκοπό αυτό ασχολείται με την έρευνα και ανάπτυξη μεθόδων και τεχνικών στις επιστημονικές περιοχές της επεξεργασίας φυσικής γλώσσας, της εξόρυξης γνώσης από δεδομένα και της αναπαράστασης και διαχείρισης γνώσης. Αποτέλεσμα του ερευνητικού του έργου είναι περισσότερες από 100 δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια.
Διετέλεσε μέλος του ΔΣ της Ελληνικής Εταιρείας Τεχνητής Νοημοσύνης (ΕΕΤΝ) για αρκετά χρόνια και αντιπρόεδρος τη διετία 2006-2008. Έχει στο ενεργητικό του τη διοργάνωση διεθνών συνεδρίων, όπως το European Conference on Artificial Intelligence (ECAI-08) και το12th Conference of the European Chapter of the Association for Computational Linguistics (EACL 2009).Το EACL 2009 ήταν το μεγαλύτερο επιστημονικό γεγονός στον Ευρωπαϊκό χώρο σχετικά με τα επιτεύγματα της Υπολογιστικής Γλωσσολογίας και της Γλωσσικής Τεχνολογίας.
Το 2004 ίδρυσε μαζί με 3 άλλους ερευνητές του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» την εταιρεία i-sieve
(http://www.i-sieve.com) με σκοπό την προσφορά και ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων στο τομέα της ευφυούς επεξεργασίας ηλεκτρονικού περιεχομένου.


 
Χάρτης Ιστοτόπου | Επικοινωνία | Συντελεστές | Rss
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών