Αρχική
 
 
Διδακτικό προσωπικό
 
Βερνίκος Γεώργιος
Ερευνητής
Ίδρυμα: Wellcome Trust Sanger Institute
Τηλ: -
Προσωπική Ιστοσελίδα: -
Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα:
Ο Γιώργος Βερνίκος είναι διδάκτωρ του Πανεπιστημίου του Cambridge και του Ερευνητικού Ιδρύματος Wellcome Trust Sanger Institute. Ως φοιτητής στο Πανεπιστήμιο του Cambridge ήταν επίσης Cambridge European Trust Fellow και μέλος της Πανεπιστημιακής Ομάδας Κανό. Πριν από αυτό, ήταν μέλος του εργαστηρίου Βιοφυσικής και Βιοπληροφορικής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Πριν από την εγγραφή του στο Πανεπιστήμιο Αθηνών σπούδαζε Μηχατρονική στο Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Μηχανικής στο Πολυτεχνείο Κρήτης. Σήμερα εργάζεται ως Ανώτερος Μηχανικός Λογισμικού στην ιδιωτική εταιρεία, Qualco SA, με έδρα την Αθήνα, συνεχίζοντας παράλληλα τη συνεργασία του με ερευνητικές ομάδες στο The Wellcome Trust Sanger Institute.
Είναι κριτής για τα ακόλουθα περιοδικά: Bioinformatics, Nucleic Acids Research, Molecular Biology and Evolution. Είναι ο συγγραφέας δύο αυτόνομων λογισμικών βιοπληροφορικής: GeneViTo (http://bioinformatics.biol.uoa.gr/GENEVITO) και alien_hunter (http://www.sanger.ac.uk/resources/software/alien_hunter/). Έγινε γνωστός στην επιστημονική κοινότητα για την ανάπτυξη της καινοτόμου θεωρίας των "Ενσωματωμένων Μεταβλητού Μεγέθους Μοτίβων" (Interpolated Variable Order Motifs), ιδιαιτέρως χρήσιμη για την νουκλεοτιδική (πολυδιάστατη) ανάλυση αλληλουχιών DNA.
Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Μηχανική μάθηση (Hidden Markov Models, Relevance Vector Machines), ροή γενετικού υλικού και εξέλιξη μικροβιακών γονιδιωμάτων.


 
Χάρτης Ιστοτόπου | Επικοινωνία | Συντελεστές | Rss
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών