Αρχική
 
 
Διδακτικό προσωπικό
 
Δημόπουλος Αλέξανδρος
Μεταδιδακτορικός Ερευνητής
Ίδρυμα: ΕΚΕΒΕ Α.Φλέμιγκ
Τηλ: 210-9656310 εσ.144
Προσωπική Ιστοσελίδα:
Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα:
Ο Αλέξανδρος Κ. Δημόπουλος έλαβε το 2004 το δίπλωμα του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). Το 2009, ολοκλήρωσε στο ίδιο ίδρυμα τη διδακτορική του διατριβή με θέμα «Ευφυή Ενσωματωμένα Συστήματα», της οποίας κύριος σκοπός ήταν η υλοποίηση μιας πλατφόρμας για την αυτοματοποιημένη δημιουργία υλικού. Μετά την εκπλήρωση των στρατιωτικών του υποχρεώσεων, εκπονεί μεταδιδακτορική έρευνα στο Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών Αλέξανδρος Φλέμιγκ στον τομέα της βιοπληροφορικής ενώ παράλληλα διδάσκει προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα στο τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής του Χαροκοπείου πανεπιστημίου, σαν εξωτερικός συνεργάτης. Η έρευνα του επικεντρώνεται στην επεξεργασία κυρίως ανθρώπινων δεδομένων αλληλούχισης νέας γενιάς (NGS) και από το 2016 είναι μέλος της ερευνητικής ομάδας της Δρ. Αντιγόνης Δήμα. Ο Δρ. Δημόπουλος έχει έξι δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και περισσότερες από είκοσι ανακοινώσεις σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια.


 
Χάρτης Ιστοτόπου | Επικοινωνία | Συντελεστές | Rss
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών