Αρχική
 
 
Διδακτικό προσωπικό
 
Γουνόπουλος Δημήτριος
Αναπληρωτής Καθηγητής
Ίδρυμα: ΕΚΠΑ
Τηλ: 210-7275227
Προσωπική Ιστοσελίδα: http://www.di.uoa.gr/gr/dep_detail.php?GetWhat=44
Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα:
Ο Δημήτριος Γουνόπουλος είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει λάβει Δίπλωμα Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής από το Πανεπιστήμιο Πατρών, MA και Ph.D. από το Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Princeton. Ήταν Μεταδιδακτορικός Υπότροφος στο Max-Planck-Institut fuer Informatik, Επισκέπτης Ερευνητής στο Πανεπιστήμιο του Helsinki, Ερευνητής στο Ερευνητικό Κέντρο Almaden της IBM, και Καθηγητής στο Department of Computer Science and Engineering του Πανεπιστημίου της California-Riverside.
Η έρευνά του είναι στις περιοχές του Data Mining (Εξόρυξη Δεδομένων), Ανακάλυψη Γνώσης σε Βάσεις Δεδομένων, Βάσεις Δεδομένων, Sensor Networks, Peer-to-Peer συστήματα, Αλγόριθμοι και Υπολογιστική Γεωμετρία. Έχει συμμετάσχει στη συγγραφή ενός βιβλίου και πάνω από εκατό δημοσιεύσεων σε περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων που έχουν αναφερθεί ευρέως (το Google Scholar δίνει πάνω από 6000 αναφορές). Έχει επιβλέψει την εκπόνηση 8 διδακτορικών διατριβών και 20 MS. Η έρευνά του έχει υποστηριχθεί από την NSF (συμπεριλαμβανομένης της απονομής του NSF CAREER award), το DoD, το Institute of Museum and Library Services, από το California Tobacco Related Disease Research Program, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την ΑΤ&Τ, και τη Nokia. Έχει υπηρετήσει ως General co-Chair στο συνέδριο IEEE ICDM 2010, ως Program co-Chair στα συνέδρια PKDD 2011, IEEE ICDM 2008, ACM SIGKDD 2006, SSDBM 2003, και DMKD 2000, και έχει υπηρετήσει ως Associate Editor στα περιοδικά IEEE TKDE, IEEE TPDS, και ACM TKDD.


 
Χάρτης Ιστοτόπου | Επικοινωνία | Συντελεστές | Rss
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών