Αρχική
 
 
Συνέργειες
 
Η πολιτική συνεργασιών µε Ελληνικά Πανεπιστήμια αποτελεί προτεραιότητα καθώς οι σύγχρονες περιοχές έρευνας απαιτούν διεπιστημονικότητα και αλληλεπίδραση.
Το Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Τεχνολογίες Πληροφορικής στην Ιατρική και τη Βιολογία» αποτελεί από µόνο του µια πρωτοβουλία διεπιστημονικής προσέγγισης. Στόχος αποτελεί τόσο η αλληλεπίδραση σε θέματα έρευνας και εκπαίδευσης όσο και η γενικότερη συνεργασία µε επιστήμονες διεθνούς κύρους και Τμήματα γνωστών Πανεπιστημίων της Ευρώπης και της Αµερικής.

Το παρόν ΔΠΜΣ ενισχύει αυτή τη συνεργασία μέσα από το προτεινόμενο πρόγραμμα θεωρητικών και εργαστηριακών μαθημάτων του αλλά και από την δυνατότητα πρακτικής εξάσκηση και εκπόνησης μέρους της Διπλωματικής Εργασίας σε χώρους Υγείας (Νοσοκομεία−Κλινικές) και Ερευνητικά Ινστιτούτα.

Επιπρόσθετα στην πρώτη φάση οργάνωσης και λειτουργίας του ΠΜΣ έχουν μελετηθεί και ξεκινήσει οι ακόλουθες δράσεις:

  • H ανάπτυξη συνεργασιών µε γνωστά Πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού στο εκπαιδευτικό επίπεδο, σε συστηματική βάση.
  • H δημιουργία μηχανισμού μονήρης αλληλεπίδρασης µε τον ιδιωτικό και δημόσιο τοµέα και συνδιοργάνωσης µε αυτούς εκδηλώσεων, συζητήσεων, ημερίδων, επισκέψεων στα Τμήματα και στις επιχειρήσεις κλπ.

 

 
Χάρτης Ιστοτόπου | Επικοινωνία | Συντελεστές | Rss
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών