Αρχική
 
 
Γραμματειακή υποστήριξη
 
Τη γραμματειακή υποστήριξη του Προγράμματος έχει το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, η οποία βρίσκεται στο κτήριο του Τμήματος στην Πανεπιστημιούπολη Ιλισίων.

Η Γραμματεία είναι ανοικτή για το κοινό Δευτέρα – Τετάρτη – Παρασκευή 11:00-13:00 τις εργάσιμες μέρες.

Η Γραμματεία είναι υπεύθυνη για την παραλαβή αιτήσεων εγγραφής και την παρακολούθηση των φοιτητικών θεμάτων (βεβαιώσεις, αναλυτικές βαθμολογίες, κλπ.)

Την γραμματειακή υποστήριξη της διοίκησης και των διδασκόντων του Προγράμματος έχει η κα Κων/να Καναβού, µε αρμοδιότητα την υποστήριξη της διοίκησης και των διδασκόντων, την παροχή πληροφοριών για το πρόγραμμα καθώς και την ενημέρωση των φοιτητών για ακαδημαϊκά θέματα.

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Γραμματεία Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών,
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πανεπιστημιούπολη, Ιλίσια, 15784 Αθήνα
Τηλέφωνο Γραμματείας: 210-727 5181, 210-727 5154
Τηλεφωνητής Πληροφοριών: 210-727 5644
Φαξ Γραμματείας: 210-727 5191

Υποστήριξη διοίκησης του προγράμματος:

κα. Κων/να Καναβού
Τμήμα Πληροφορικής και Τηλ/νιών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών,
Πανεπιστημιούπολη, Ιλίσια
Γραφείο: Α30
Ώρες Λειτουργίας: 12:00-14:00 Τρίτη-Τετάρτη-Πέμπτη
Τηλ: 210-727 5337
Φαξ: 210-727 5214
e-mail: kkanavou@di.uoa.gr

 
Χάρτης Ιστοτόπου | Επικοινωνία | Συντελεστές | Rss
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών