Αρχική
 
 
Διοίκηση
 
Η διοίκηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ασκείται από τα μέλη της Ειδικής Διιδρυματικής Επιτροπής (Ε.Δ.Ε.) η οποία συγκροτείται από έναν εκπρόσωπο και ένα αναπληρωματικό μέλος από κάθε Ίδρυμα που διοργανώνει το παρόν Δ.Π.Μ.Σ. ενώ το επισπεύδον Συντονιστικό Τμήμα (ΕΚΠΑ) εκπροσωπείται από 2 τακτικά μέλη και δύο αναπληρωματικά μέλη. Ο Διευθυντής της Ε.Δ.Ε. εκλέγεται από τα μέλη της και έχει 2ετή θητεία.

Η Επιτροπή για την περίοδο 2015 – 2017 έχει την εξής σύνθεση:

 • Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
 • Ι. Εμίρης, Σ.Θεοδωρίδης
  Αναπληρωτές:Μ. Κουμπαράκης, Ηλ. Μανωλάκος
 • Τμήμα Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων
 • Δ. Κάβουρας
  Αναπληρωτής: Ε. Βεντούρας
 • Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών
 • Ε. Αναστασιάδου
  Αναπληρωτής: Γ. Σπύρου

Διευθυντής του προγράμματος έχει οριστεί ο Καθηγητής Σέργιος Θεοδωρίδης. Ο προηγούμενος Διευθυντής ήταν ο Καθηγητής Η. Μανωλάκος.

 
Χάρτης Ιστοτόπου | Επικοινωνία | Συντελεστές | Rss
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών