Αρχική
 
 
Υλικοτεχνική υποδομή
 

Τα συμμετέχοντα Τμήματα διαθέτουν την κτιριακή υποδομή, αίθουσες διδασκαλίας, βιβλιοθήκες και τον υπάρχοντα εξοπλισμό για την υποστήριξη του ΔΠΜΣ.

Αίθουσες διδασκαλίας

  • Το τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών διαθέτει τις ακόλουθες αίθουσες διδασκαλίας:
  • Προαύλιο: Αίθουσα A1, Αίθουσα A2, Αίθουσα Β, Αίθουσα Γ, Αίθουσα ∆, Αίθουσα Ε, Αίθουσα ΣΤ, Αίθουσα Ζ, Αμφιθέατρο.

  • Το ΙΙΒΕΑΑ διαθέτει τις ακόλουθες αίθουσες διδασκαλίας:

Ισόγειο: Αίθουσα 1, Αίθουσα 2, Αίθουσα Τηλεδιάσκεψης, Βιβλιοθήκη.

Στο χώρο του Τμήματος Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών λειτουργεί Αναγνωστήριο-δανειστική βιβλιοθήκη για βιβλία και περιοδικά. Το Αναγνωστήριο βρίσκεται στο ισόγειο των κτιρίων του, γραφείο Ι13.

Τα τηλέφωνα του Αναγνωστηρίου είναι: 210- 727 5190.

Περισσότερες πληροφορίες για το Αναγνωστήριο είναι διαθέσιμες στον ηλεκτρονικό σύνδεσμο:

http://www.di.uoa.gr/lib

e-mail:library@di.uoa.gr

Ακόμα, οι φοιτητές του ΔΠΜΣ μπορούν να χρησιμοποιήσουν:

 
Χάρτης Ιστοτόπου | Επικοινωνία | Συντελεστές | Rss
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών