Αρχική
 
 
Επιστημονικές ανακοινώσεις φοιτητών
 

  • Β. Μαμάκου, Μ. Μαρίνης, Α. Τζαβάρας, Β. Σπυρόπουλος, Ανάπτυξη Λογισμικού για την υποστήριξη του Ιατρικού Προσωπικού στην Κατάταξη Περιστατικών στις κατάλληλες Ομοειδείς Διαγνωστικές Ομάδες (DRGs), Ημερίδα του Τμήματος Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Αθήνας στα πλαίσια της Διεθνούς Έκθεσης Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού MEDIC-EXPO 2010, Αθήνα, 24 Απριλίου 2010.
  • Σπυρόπουλος Β., Λάγγα Π., Λιάκος Κ., Μανετζή Θ., Οικονόμη Ε., Τζόκα Μ., Προβλέποντας την πορεία των Τεχνολογιών Παρακλίνιων in Vitro Διαγνωστικών Εξετάσεων (POCT) μέσω της αξιολόγησης σχετικών Τίτλων Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, Ημερίδα του Τμήματος Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Αθήνας στα πλαίσια της Διεθνούς Έκθεσης Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού MEDIC-EXPO 2011, Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2011.
  • Σπυρόπουλος Β., Μποτσιβάλη Μ., Οικονόμη Ε., Λογισμικό υποστήριξης της Πιστοποίησης και Διαπίστευσης μιας Υπηρεσίας Παρακλίνιων in Vitro Διαγνωστικών Εξετάσεων (IVD-POCT) σύμφωνα με τα Πρότυπα ISO-15189 και ISO-22870 και για την επιτήρηση των Δεικτών Ποιότητάς της, Ημερίδα του Τμήματος Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Αθήνας στα πλαίσια της Διεθνούς Έκθεσης Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού MEDIC-EXPO 2011, Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2011.
  • B. Spyropoulos, P. Lagga, K. Liakos, T. Manetzi, E. Oikonomi, M. Tzoka, An Industrial Property Document based estimation about the perspective of innovative techniques for blood-transmissible agents (top 5% poster), Proceedings of the 2011 AABB Annual Meeting, October 22-25, 2011, San Diego, CA, USA http://www.smartbrief.com/s/2011/10/aabb-2011-abstract-posters-now-available-online

Τίτλος: "An overview of the trends in Next generation Nucleic Acid and Protein Sequencing".

Oνομ/μο φοιτητή/τριας: Λεοντίδης Γεώργιος Δείτε την διπλωματική εργασία

Συνέδριο: 2nd Conference on Bio-Medical Instrumentation and related Engineering and Physical Sciences (BIOMEP), ΤΕΙ Αθηνών

Ημερομηνία: 21-22 Ιουνίου 2013

Περίληψη: (αρχείο pdf)....

 

Παραπομπή: M. Kontogiorgis, G. Leontidis, B. Spyropoulos "An overview of the trends in Next generation Nucleic Acid and Protein Sequencing", BIOMEP 2013 Department of Biomedical Technology Engineering (Medical Instruments Technology), TEI of Athens, June 21-22, 2013.

 

Τίτλος: "Σύστημα Αυτόματης Διάγνωσης Πνευμονικών Όζων από Εικόνες Αξονικής Τομογραφίας".

Oνομ/μο φοιτητή/τριας: Λάγγα Πέγκυ Δείτε την διπλωματική εργασία

Συνέδριο: 6o Πανελλήνιο Συνέδριο Επεμβατικής Ακτινολογίας 2012, Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστήμιου Πατρών

Ημερομηνία: 11 - 13 Μαΐου 2012

Περίληψη: (αρχείο pdf).... Βραβείο: (αρχείο pdf)....

 

Παραπομπή: «Σύστημα Αυτόματης Διάγνωσης Πνευμονικών Όζων από Εικόνες Αξονικής ΤομογραφίαςΣ» Λάγγα Π., Αθανασιάδης Μ., Λαβδάς Ε., Οικονόμου Γ., Κάβουρας Δ., Κελέκης Δ. 6o Πανελλήνιο Συνέδριο Επεμβατικής Ακτινολογίας 2012, Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστήμιου Πατρών, 11 - 13 Μαΐου 2012.

 

Τίτλος: "Σύστημα Ποσοτικοποίησης Πνευμονικού Εμφυσήματος από Εικόνες Υπολογιστικής Τομογραφίας".

Oνομ/μο φοιτητή/τριας: Μανετζή Θεοδώρα Δείτε την διπλωματική εργασία

Συνέδριο: 6o Πανελλήνιο Συνέδριο Επεμβατικής Ακτινολογίας 2012, Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστήμιου Πατρών

Ημερομηνία: 11 - 13 Μαΐου 2012

Περίληψη: (αρχείο pdf)....

 

Παραπομπή: «Σύστημα Ποσοτικοποίησης Πνευμονικού Εμφυσήματος από Εικόνες Υπολογιστικής Τομογραφίας» Μανέτζη Θ, Κωστόπουλος Σ, Λαβδάς Ε, Οικονόμου Γ, Κάβουρας Δ, Κελέκης Δ. 6o Πανελλήνιο Συνέδριο Επεμβατικής Ακτινολογίας 2012, Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστήμιου Πατρών, 11 - 13 Μαΐου 2012.

 

Τίτλος: "In silico modeling of alpha-synuclein oligomerization effects on neuronal homeostasis".

Oνομ/μο φοιτητή/τριας: Ουζούνογλου Ελευθέριος Δείτε την διπλωματική εργασία

Συνέδριο: International Conference on Systems Biology (ICSB 2011), Manheim, Germany, 2011

Ημερομηνία: 28 Αυγούστου - 01 Σεπτεμβρίου 2011

Περίληψη: (αρχείο pdf)....

 

Παραπομπή: Eleftherios Ouzounoglou, Kostas Vekrellis and Elias S. Manolakos. In silico modeling of alpha-synuclein oligomerization effects on neuronal homeostasis. 12th International Conference on Systems Biology Heidelberg/Mannheim, August 28 - September 1, 2011.

 

Τίτλος: "Development of a Software Application for Handling Protein Crystallization Conditions and Trials".

Oνομ/μο φοιτητή/τριας: Μαρκόπουλος Διονύσης

Συνέδριο: 5th Conference of the Hellenic Crystallographic Association

Οργάνωση: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λάρισα

Ημερομηνία: 24-25 Σεπτεμβρίου 2010

Περίληψη: (αρχείο pdf)....

 

Παραπομπή: Markopoulos, D., Manolakos, E.S., Chrysina, E.D. Development of a software application for handling protein crystallization conditions and trials. 5th International Conference of the Hellenic Crystallographic Association, 24-25 September 2010, University of Thessaly, Larissa. Abstract book pp 52.

 

Τίτλος: "Development of an Electronic Laboratory Notebook for Structure-based Drug Design".

Oνομ/μο φοιτητή/τριας: Μαστρολέων Ευδοξία Δείτε την διπλωματική εργασία

Συνέδριο: 5th Conference of the Hellenic Crystallographic Association

Οργάνωση: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λάρισα

Ημερομηνία: 24-25 Σεπτεμβρίου 2010

Περίληψη: (αρχείο pdf)....

 

Παραπομπή: Mastroleon, E., Manolakos, E.S., Chrysina, E.D. Development of an electronic laboratory notebook for structure-based drug design. 5th International Conference of the Hellenic Crystallographic Association, 24-25 September 2010, University of Thessaly, Larissa. Abstract book pp 53.

 

 
Χάρτης Ιστοτόπου | Επικοινωνία | Συντελεστές | Rss
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών