Αρχική
 
 
Δημοσιεύσεις φοιτητών σε συνέδρια
 

Άρθρα σε διεθνή συνέδρια

 • Anuj Sharma, Antonis Papanikolaou, Elias S. Manolakos, ”Accelerating all-to-all protein structure comparison with TMalign using NoC many-cores processor architecture”, In Proceedings of the ΙΕΕΕ 27th International Symposium on Parallel & Distributed Processing Workshops, pp 510 – 519, Cambridge, MA, May 2013.
 • George Tzanoukos, Anastasios Gaitanis, Alexandros Georgakopoulos, Achilleas Chatziioannou, Sofia Chatziioannou, George Spyrou, "Modeling of Solitary Pulmonary Nodules in PET/CT images using Monte Carlo Methods", The 13th IEEE International Conference on BioInformatics and BioEngineering (IEEE BIBE 2013), Chania, Greece, November 10-13, 2013
 • Efthymios Maneas, Stratis Tzoumas, Vasilis Ntziachristos and George Spyrou, "Developing a Simulator for Multispectral Optoacoustic Tomography", The 13th IEEE International Conference on BioInformatics and BioEngineering (IEEE BIBE 2013), Chania, Greece, November 10-13, 2013
 • Minas V. Liarokapis, Panagiotis K. Artemiadis, Pantelis T. Katsiaris, Kostas J. Kyriakopoulos and Elias S. Manolakos, "Learning Human Reach-to-Grasp Strategies: Towards EMG-based Control of Robotic Arm-Hand Systems", IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA), 2012.
 • Konstantinos Eftaxias, Vissarion Fisikopoulos, George Spyrou, "In silico tomographic image generation using Monte Carlo and Computational Geometry", 10th IEEE International Conference on Information Technology and Applications in Biomedicine (ΙΤΑΒ 2010), November 2-5, 2010, Corfu, Greece
 • B. Spyropoulos, E. Oikonomi, A. Danelakis, K. Karaboulas, E. Kotsiliti, E. Maridaki, L. Papageorgiou, E. Papalexis, C. Sakellarios, D. Zogogianni and M. Botsivaly, A web-based System supporting the Certification of the Outpatient and Emergency Departments and providing for post-discharge Continuity of medical Care Software, IFMB Proceedings (EMBEC September 14-18 2011, Budapest, Hungary), p. 721,  Springer 2011.
 • B. Spyropoulos, K. Lefteriotis, E. Nassioka, A. Tsouni, E. Papalexis, A. Tzavaras, A web-based System supporting the Certification of a Surgical Department in a general Hospital, IFMB Proceedings (EMBEC September 14-18 2011, Budapest, Hungary), p. 725, Springer 2011.
 • B. Spyropoulos, P. Lagga, K. Liakos, T. Manetzi, E. Oikonomi, M. Tzoka, and P. Diakoumi-Spyropoulou, Predicting the development of in vitro Diagnostics Point of Care Testing Technologies by evaluating relevant Industrial Property Documents, Proc. of IFCC-WorldLab Berlin 2011, 21st International Congress of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine & 19th IFCC-EFCC European Congress of Clinical Chemistry, p. 969, Berlin, Germany, 15-19 May 2011.
 • B. Spyropoulos, M. Botsivaly, E. Oikonomi, and P. Diakoumi-Spyropoulou, Software supporting the accreditation of Point-of-Care Testing (PoCT) services according to ISO-15189 and ISO-22870 and the supervision of its Quality Indicators, Proc. of IFCC-WorldLab Berlin 2011, 21st  International Congress of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine & 19th IFCC-EFCC European Congress of Clinical Chemistry, p. 968, Berlin, Germany, 15-19 May 2011.
 • B. Spyropoulos, E. Oikonomi, M. Botsivaly, Software supporting the Certification of an IVD-Point-of-Care Testing service according to ISO-15189 and ISO-22870 and its linkage to an ASTM-E2369-05 Continuity of Care Record, Proceedings of the AMIA Annual Symposium 2011, PS-Tue 67, p. 96, Washington, DC, October 22-26, 2011.
 • B. Spyropoulos, K. Karaboulas, E. Kotsiliti, E. Maridaki, L. Papageorgiou, E. Papalexis, D. Zogogianni, P. Afentoulidis, Mapping expected advance in Surgery and Anaesthesia Technology as reflected on Industrial Property Documents, CD-ROM Proc. of the World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering, Paper Nr. TH.19/05.1-7, p. 172, May, 26-31 2012, Beijing, China.
 • D. Zogogianni, A. Tzavaras, B. Spyropoulos, Design and implementation status of an Anesthesia Information Management System, AMIA Annual Symposium 2013, PS1, p. 5, November 16-20, 2013, Washington DC.
 • M. Botsivaly, V. Pierros, V. Mamakou, A. Tzavaras, B.Spyropoulos, A Web-based system allowing for in- and off-Hospital Patient Treatment Management and Supervision, Proceedings of the 36th IEEE-EMBS Conference, August 26-30, 2014, Chicago, Illinois, USA, http://emb.citengine.com/event/embc-2014/search-author?l=A#S
 • B. Spyropoulos, M. Botsivaly, V. Pierros, V. Mamakou, A. Tzavaras, A universal software-tool supporting proper continuity of care data handling, AMIA Annual Symposium 2014, November 15-19, 2014, Washington DC, https://knowledge.amia.org/56638-amia-1.1540970/t-005-1.1543914/f-005-1.1543915/a-526-1.1544093/an-526-1.1544094.
 • B. Spyropoulos, N. Doulgeraki, E. Gazani, K. Mikropoulos, M. Thanai, A.Georganis, A. Fytsilis. T. Lykogiannakis, Designing an Information Management System for the Supporting Facilities of a modern Hospital  International Conference “Science in Technology”, SCinTE 2015, p. 13, 5-7 November 2015,  Athens, Greece.

 

Άρθρα σε ελληνικά συνέδρια

 • V. Mamakou, B. Spyropoulos, A patient Medical Imaging Referral Support system based on medical-managerial and patient-safety criteria, 2nd  Conference on Bio-Medical Instrumentation and related Engineering and Physical Sciences (BIOMEP 2013), FS5-5, p. 22, Athens, 21-22 June 2013.
 • D. Zogogianni, A. Tzavaras, B. Spyropoulos, Development status of an Anesthesia Information Management System, 2nd  Conference on Bio-Medical Instrumentation and related Engineering and Physical Sciences (BIOMEP 2013), FPS2-3, p. 16, Athens, 21-22 June 2013.
 • K. Rota, G. Tzanoukos, B. Spyropoulos The state-of-the-art and the perspectives of Automatic Immunoassay Analyzers as reflected on Industrial Property Documents, 2nd Conference on Bio-Medical Instrumentation and related Engineering and Physical Sciences (BIOMEP 2013), Athens, FPS1-2, p. 4,  21-22 June 2013.
 • M. Kontogiorgis, G. Leontidis, B. Spyropoulos, An overview of the trends in Next generation Nucleic Acid and Protein Sequencing, 2nd  Conference on Bio-Medical Instrumentation and related Engineering and Physical Sciences (BIOMEP 2013), FPS1-3, p. 5, Athens, 21-22 June 2013.
 • K. Christou, S. Lalissidou, V. Tsimpida, B. Spyropoulos, Following the innovation patent-trail from Flow Cytometry to Quantum-Dots Applications in the in vitro Diagnostics of tomorrow, 2nd  Conference on Bio-Medical Instrumentation and related Engineering and Physical Sciences (BIOMEP 2013), FPS1-3, p. 6, Athens, 21-22 June 2013.
 • Β. Σπυρόπουλος, Α. Τζαβάρας, Μ. Μποτσιβάλη, B. Mαμάκου, Μ. Καλλέργη, Ανάπτυξη Εξοπλισμού και Λογισμικού για την διασφάλιση της συνέχειας της Ιατρικής Φροντίδας ανάμεσα στους φορείς Πρωτοβάθμιας Υγείας στα Νοσοκομεία και στην κατ’ Οίκον Νοσηλεία, Συνέδριο ΕΣΔΥ 2013, EA37, p. 6, Αθήνα, 5-7 Δεκεμβρίου 2013.
 • B. Spyropoulos, M. Kontogiorgis, K. Christou, G. Tzanoukos, S. Lalissidou, G. Leontidis, K. Rota, V. Tsimpida, Τomorrow’s IVD Technology as reflected on relevant Patent-Documents: Concerned about the future? Proceedings of the Regional European Congress of Biomedical Laboratory Science & the 4th Greek Medical Laboratory Technologists Conference "Technical Advances and Current Practices", December, 5-7, 2013, p.19, Athens, Greece http://docplayer.gr/477177-Book-of-abstracts-congress-programme-december-5-7-2013.html
 • Β. Σπυρόπουλος, Α. Τζαβάρας, Μ. Μποτσιβάλη, B. Mαμάκου, Μ. Καλλέργη, Ανάπτυξη Εξοπλισμού και Λογισμικού για την διασφάλιση της συνέχειας της Ιατρικής Φροντίδας, Ημερίδα: Η Έρευνα στο ΤΕΙ Αθήνας, http://www.teiath.gr/userfiles/cvasileiou/documents/programma.pdf Αθήνα, 11 Ιουνίου 2014.
 • B. Spyropoulos, P. Lagga, K. Liakos, T. Manetzi, E. Oikonomi, M. Tzoka, Preparation of a “Patent-map” concerning the employment of new and inventive Multianalyte Biosensing Devices at the Point of Care (PoCT), 4th International Workshop on Multianalyte Biosensing Devices,  http://www.imel.demokritos.gr/Joomla/index.php/newsaevents/events/261-multianalyte-biosensing-devices September 7-8, 2011, Athens, Greece.
 • E. Maridaki, L. Papageorgiou, B. Spyropoulos, Mapping Expected Advances in Anaesthesia Vaporizer and Gas-Monitoring Technology as Reflected on Industrial Property Documents, Workshop on Bio-Medical Instrumentation and related Engineering and Physical Sciences organized by the Department of Medical Instruments Technology, Proceedings of BIOMEP 2012, p. 17, TEI of Athens, 6 July 2012. Detecting Molecular Boundaries in Density Maps Angeliki Kalamara, Ioannis Z. Emiris, Frédéric Cazals, Proceedings of the 8th conference of the Hellenic Society for Computational Biology & Bioinformatics HSCBB13 – Department of computer Science and Biomedical Informatics University of Thessaly, Lamia, Greece, 22-11-2013.
 • E. Kotsiliti, S. Kostopoulos, E. Lavdas, G. Sakellaropoulos, E. Solomou, D. Cavouras, Implementation of a Pattern Recognition System for the Discrimination of Multiple Sclerosis from Ischemic Lesions Based on MRI, 2nd International Conference on Bio-Medical Instrumentation and related Engineering and Physical Sciences, Technological Educational Institute of Athens, 21-22 July 2013.
 • L. Papageorgiou, S. Kostopoulos, D. Glotsos, P. Ravazoula, D. Cavouras, Endometrial Cancer Characterization based on Computer-Aided Microscopy and Pattern Recognition Methods, 2nd International Conference on Bio-Medical Instrumentation and related Engineering and Physical Sciences, Technological Educational Institute of Athens, 21-22 July 2013.
 • A. Theodosi, S. Kostopoulos and D. Cavouras, 2D Gel Electrophoresis Classification between Chronic Lymphoid and Chronic Myeloid Leukemia using Pattern Recognition Methods, Workshop on Bio-Medical Instrumentation and related Engineering and Physical Sciences, Technological Educational Institute of Athens, Friday 6 July 2012.
 • Μανετζή Θ., Κωστόπουλος Σ., Λαβδάς Ε., Οικονόμου Γ., Κάβουρας Δ., Κελέκης Δ., Σύστημα Ποσοτικοποίησης Πνευμονικού Εμφυσήματος από Εικόνες Υπολογιστικής Τομογραφίας, 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επεμβατικής Ακτινολογίας, Πάτρα, 11-13 Μαΐου, 2012.
 • Siderakis D., Kostopoulos S., Glotsos D., Cavouras D., "Proteomic Ms-Spectra Analysis for Classification of Cancerous Prostate Cases", proceedings of 4^th International Conference on Experiments Process System Modelling Simulation Optimization, Athens, Greece, July 6-9, 2011.
 • Sakellarios C., Kostopoulos S., Glotsos D., Ravazoula P., Cavouras D., "Segmentation and Classification of Histopathology Images for Abetting Diagnosis in Urinary Blader Cancer", proceedings of 4th International Conference on Experiments Process System Modelling Simulation Optimization, Athens, Greece, July 6-9, 2011.
 • Kassis V., Kostopoulos S., Glotsos D., Ravazoula P., and Cavouras D., "Computer based diagnosis of breast tumours on microscopy tissue images", proceedings of 4th International Conference From Scientific Computing to Computational Engineering (4th IC-SCCE), vol. II,pp.104, Athens, 7-10 July, 2010.
 • Konstantinou C., Kostopoulos S., Glotsos D., Ravazoula P., and Cavouras D., "Decision support system based on ordinal scales for grading of brain tumours", proceedings of 4th International Conference From Scientific Computing to Computational Engineering/ (4^th IC-SCCE), vol. II,pp.148, Athens, 7-10 July, 2010.
 • Christos Sakellarios, Spiros Kostopoulos, Dimitris Glotsos, Panagiota Ravazoula and Dionisis Cavouras, "Segmentation and Classification of Histopathology Images for Abetting Diagnosis in Urinary Bladder Cancer", 4th International Conference on Experiments/Process/System Modeling/Simulation /Optimization, 4th IC-EpsMsO, Athens, 6-9 July, 2011, © IC-EpsMsO

 

 
Χάρτης Ιστοτόπου | Επικοινωνία | Συντελεστές | Rss
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών